Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/135
Název projektuOptimalizace spotřeby elektrické energie využitím moderních světelných zdrojů
ŘešitelNovák Tomáš doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.<br /> doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.<br /> prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuV současné době dochází k prudkému rozvoji LED aplikací v osvětlovacích soustavách vnitřního i venkovního osvětlení. Protože zatím většina výrobců a provozovatelů osvětlovacích soustav nezachytila požadavky na změny parametrů nových svítidel vyvolanými diametrálně odlišnými vlastnosti LED oproti klasickým světelným zdrojům, tak je nutné prosazovat změny v těchto řešeních tak, aby bylo možné s maximální mírou efektivity využití všech jejich pozitivních vlastností.

- Specifikace nových požadavků na distribuci světelného toku pomocí vhodných konstrukcí svítidel.
- Vývoj chladičů na základě zvýšených požadavků na odvod tepla z LED svítidel
- Řízení (stmívání) LED diod.
- Posouzení napájení LED diod z různých napěťových hladin.
- Možnosti využití LED diod v nouzovém osvětlení.
- Doporučení pro návrhy energeticky úsporných osvětlovacích soustav s využitím výše uvedených poznatků.
Členové řešitelského týmuIng. Zbyněk Carbol
Ing. Daniel Diviš
Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
Ing. Jan Maňák
doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
Ing. Jaroslav Šnobl
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Ing. Jan Šumpich
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Ing. Jan Vitásek, Ph.D.
Ing. Petr Závada
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Metodika pro návrhy energeticky úsporných osvětlovacích soustav s využitím svítidel osazených LED diodami:
- Nové přístupy k usměrnění světelného toku.
- Aplikace navržených nových metod chlazení LED
- Uplatnění energeticky úsporných systémů řízení s maximálním využitím vlastností LED.
- Návrh nového typu nouzového svítidla.

Na základě provedených výzkumů budou připraveny podklad pro realizaci LED svítidla.

Dílčí výsledky budou publikovány na mezinárodních konferencích EPE 2011 (WOS), SVĚTLO 2011, CIE 2011 (největší světové setkání odborníků ze světelné techniky), SVĚTLO (recenzovaný časopis).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia160000,-160000,-
3. Materiálové náklady100000,-42125,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek36600,-26004,-
5. Služby40000,-40800,-
6. Cestovní náhrady100000,-167671,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory50000,-50000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady500000,-
Uznané náklady500000,-
Celkem běžné finanční prostředky500000,-500000,-