Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010128
Název projektuKompletace a odzkoušení jednotky pro měření přestupů tepla
ŘešitelKadlec Zdeněk doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuProjekt bude zaměřen na sestavení jednotky pro měření přestupů tepla u vybraných typů výměníku klimatizačních jenotek. Na tomto zařízení se odzkouší možnost přesného měření přenosů tepla na modelech různých výměníků o rozměrech 100x 150 mm.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Ing. Ondřej Němček, Ph.D.
Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Ing. Rostislav Zbieg, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Bude se jednat o prototyp měřící tratě, která bude sloužit pro vyhodnocování účinnosti jednotlivých typů chladičů použitelných např. v automobilovém průmyslu, klimatizacích etc. Z výsledků měření bude dále možno určit jednotlivé tepelné toky v systému a dle toho hodnotit a navhrhovat tvarové a konstrukční řešení chladičů, uspořádání jejich žeber apod. Také bude možno na trati prostou výměnou chladiče za jiný testovat vlastnosti chladičů nejrůznějších výrobců a rozličných řešení. Samotná trať díky svým parametrů a možnostem může posloužit k praktické i vědecké činnosti jak na úrovni práce našich studentů a jednotlivých pracovišť, tak i s možností spolupráce jednotlivých firem na našem trhu.

Výsledkem řešení bude prototyp zařízení pro měření přestupů tepla u výměníků.
Popis tratě a výsledky měření budou publikovány na konferenci Energetika a životní prostředí a formou članku ve fakultním sborníku Workshop.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
9514,-9514,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7100,-7100,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2414,-2414,-
2. Stipendia14271,-14271,-
3. Materiálové náklady20000,-39097,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek33215,-24084,-
5. Služby17000,-18796,-
6. Cestovní náhrady2000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-4238,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)6000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady110000,-
Uznané náklady110000,-
Celkem běžné finanční prostředky110000,-110000,-