Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010207
Název projektuKonference „ Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuV rámci konference „ Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství“ budou studenti doktorských studijních programů presentovat výsledky, kterých dosáhli při řešení projektů výzkumu a vývoje. Bude se jednat již o 15. ročník těchto konferencí. Konference bude rozdělena do sekcí podle studijních programů doktorského studia (Metalurgie, Materiálové vědy a inženýrství, Řízení průmyslových systémů). Z této konference bude vydán sborník presentovaných prací studentů.
Členové řešitelského týmuIng. Otakar Blahož
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Ing. Kateřina Macurová
Ivana Pěšalová
Ing. Mária Krajňáková
Ing. David Žáček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Vydání sborníků prací studentů doktorského studia na FMMI. Předpokládaný počet účastníků 50, rozsah jednotlivých příspěvků 4 stany, celkový počet stránek cca 230 (úvodní slovo, presentace významných výsledků studentů FMMI, závěr).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10880,-10318,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)8000,-8000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2880,-2318,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady5000,-5885,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby40000,-39339,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8500,-8838,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady88380,-
Uznané náklady88380,-
Celkem běžné finanční prostředky88380,-88380,-