Specifický VŠ výzkum

Základní dokumenty

Zásady studentské grantové soutěže (verze Averze B

Zásady studentské grantové soutěže (verze C)

Zásady studentské grantové soutěže (verze D)

Zásady studentské grantové soutěže (verze E)

Zásady studentské grantové soutěže (verze F)

Zásady studentské grantové soutěže (verze G)

Zásady studentské grantové soutěže (verze H)

Zásady studentské grantové soutěže (verze CH)

Zásady studentské grantové soutěže (verze I)

Zásady studentské grantové soutěže (verze J)

Zásady studentské grantové soutěže (verze K)

Zásady studentské grantové soutěže (verze L)

Zásady studentské grantové soutěže (verze M)

Oborové komise fakult

Příručka k zadávání projektů specifického výzkumu(.pdf)

Vyhodnocení SGS za rok 2019 dle Informací z MŠMT

Vyhodnocení SGS za VŠB-TUO - výsledky, finance

Vyhodnocení SGS dle jednotlivých fakult

Vyhodnocení SGS za rok 2018 dle Informací z MŠMT

Vyhodnocení SGS za VŠB-TUO - výsledky, finance

Vyhodnocení SGS dle jednotlivých fakult

Vyhodnocení SGS za rok 2017 dle Informací z MŠMT

Vyhodnocení SGS za VŠB-TUO - výsledky, finance

Vyhodnocení SGS dle jednotlivých fakult

Vyhodnocení SGS za rok 2016 dle Informací z MŠMT

Vyhodnocení SGS za VŠB-TUO - výsledky, finance

Vyhodnocení SGS dle jednotlivých fakult

Vyhodnocení SGS za rok 2015 dle Informací z MŠMT

Vyhodnocení SGS za VŠB-TUO - výsledky, finance

Vyhodnocení SGS dle jednotlivých fakult

Vyhodnocení SGS za rok 2014 dle Informací z MŠMT

Vyhodnocení SGS za VŠB-TUO - výsledky, finance

Vyhodnocení SGS dle jednotlivých fakult

Vyhodnocení SGS za rok 2013 dle Informací z MŠMT

Vyhodnocení SGS za VŠB-TUO - výsledky, finance

Vyhodnocení SGS dle jednotlivých fakult

Vyhodnocení SGS za rok 2012 dle Informací z MŠMT

Vyhodnocení SGS za rok 2011 dle Informací z MŠMT

Vyhodnocení SGS dle jednotlivých fakult

Vyhodnocení SGS za rok 2010 dle Informací z MŠMT

Vyhodnocení SGS dle jednotlivých fakult

Na základě často kladených dotazů řešitelů z SGS, kdo je veden jako student a kdo je veden jako zaměstnanec v rámci studentského projektu, jsme požádali o vyjádření z MŠMT, odbor – Program výzkumu a vývoje paní ředitelku Ing. Janu Říhovou. Jeji odpověď zveřejňujeme:

Jde o to, co v daném studentském projektu student SGS vykonává, v jaké roli se nachází. Pokud plní roli zaměstnance, není studentem a naopak. U takových studentů-zaměstnanců by to mělo být v projektu jasně řečeno, aby případné kontroly nenapadaly plnění pravidel.