Poplatky za studium

Poplatky spojené se studiem jsou stanoveny čl. 9 Statutu VŠB -TUO.

Správními poplatky jsou náhrady věcných nákladů za administrativně správní úkony a služby.