Uhrazení parkovacího lístku

Vjezd z ul. Dr. Slabihoudka (od Fakultní nemocnice Ostrava) umožňuje vyzvednout parkovací lístek. Před výjezdem je možno tento lístek uhradit bezhotovostně v Elektronickém platebním systému VŠB-TUO (EPS). K výjezdu z areálu závorou A slouží tentýž parkovací lístek (automat u výjezdní závory jej nevrací).

Postup:

  • Vepište číslo lístku bez úvodních nul a odešlete jej k Ověření
  • Pokud je vše v pořádku, zobrazí se informace o lístku
  • Pro zaplacení parkovného vepište email, na něj dostanete informaci o zaplacení
  • Tlačítko Úhrada parkovného Vás přesměruje na platební bránu VŠB (EPS)
  • Vložte parkovné na celkovou částku do košíku a zaplaťte jej
  • Po zaplacení dostanete email
  • Čas pro výjezd (15 min) se začíná počítat od přesměrování na EPS (kliknutím na Uhradit parkovné)
  • V případě problému kontaktujte HD CITu nebo napište email

(číslo lístku bez úvodních nul, např.: 42006 lístek)