Vazba a tisk diplomových prací

Vazbu diplomových (a jiných) prací objednávejte na čísle 5229 - p. Ivana Pitelová Musialková nebo 5322 - p. Petra Buroňová

CENÍK

Svázání práce 1 ks 3 ks a více 3 ks a více*
na počkání (do 3 hodin)
300,- Kč
270,- Kč
250,- Kč
do 24 hodin
230,- Kč
200,- Kč
180,- Kč
do 3 dnů
190,- Kč
160,- Kč
140,- Kč
do 4 dnů a více
170,- Kč
140,- Kč
120,- Kč
jeden řádek tisku ražbou na přední desku
20,- Kč
 
tisk ražbou na hřbet
30,- Kč
kapsa na CD
8,- Kč
termovazba
30,- Kč
drátěná vazba vč. fólie a kartónu
25,- Kč
kroužková vazba vč. fólie a kartónu
22,- Kč
úprava vazby (rozvázání a opětovné svázání)
40,- Kč

* cena platí pouze v případě, kdy je tisk prováděn v edičním středisku

Kopírování a tisk práce
Druh tisku Cena v Kč/list
Černobílý tisk A4, jednostranně 1,50
Barevný tisk A4, do 50% pokrytí 8,--
Barevný tisk A4, nad 50% pokrytí 15,--

INFORMACE PŘED ZADÁNÍM VAZBY A TISKU VAŠÍ PRÁCE

A. Práci můžete dodat již vytištěnou (i v jednom vyhotovení) v podobě „Camera Ready“.

  • Zkontrolujte si, zda máte listy správně seřazeny, žádný nechybí, žádný není obrácený apod.

Vaši donesenou a vytištěnou práci již nekontrolujeme a svážeme (příp. zkopírujeme) tak, jak nám ji předáte!

B.Práci můžete dodat v elektronické podobě.

  • Převeďte svou práci do formátu PDF. Pokud bude práce dodána ve formátu DOC (ev. v jiném textovém editoru) nemůžeme zaručit správné umístění textů na straně (změní se formátování textu, obrázků atd.).
  • Práci dodávejte jako jeden soubor.

PLATÍ PRO A. + B.

NEZAPOMEŇTE DODAT ORIGINÁL ZADÁNÍ VAŠÍ PRÁCE!
Pro správnost textu, který se bude razit na desky Vaší práce, nám přineste vzor této strany vytištěný ve formátu A4.

  • Před zadáním zakázky je třeba specifikovat
    • požadovanou barvu desek (černá-modrá)
    • barvu ražby (zlatá-stříbrná)
    • počet kusů jednotlivých vazeb (pevná-spirálová).

Pokud je nutný ořez stran, provádíme jej maximálně v šířce 2 mm.

Vazbu diplomových (a jiných) prací objednávejte na čísle 5229 - p. Ivana Pitelová Musialková nebo 5322 - p. Petra Buroňová