Publikační služby

Postup pro přidělování čísla ISBN

Postup pro přidělování čísla ISBN (Mezinárodní standardní číslo knihy) pro publikace vydávané v nakladatelství Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  je následující:

  1. Vyplňte, prosím Žádost o přidělení čísla ISBN včetně všech náležitostí (razítko, podpisy!).
  2. Vyplněnou žádost předejte Ing. Ireně Holbové – osobně, poštou nebo elektronicky (vyplněnou žádost naskenujte a odešlete) irena.holbova@vsb.cz nebo místnost J422, tel. 5529.

Číslo ISBN bude přiděleno a následně potvrzeno na formuláři Přidělení ISBN, který obsahuje i pokyny a informace pro další postup.

Zásady tvorby podkladů pro tisk skript a periodických sborníků vědeckých prací

Tisková předloha zpracovaná autorem

Pokud si autor zpracuje tiskovou předlohu sám, zajistí konečnou úpravu textu v souladu s obdobnými publikacemi VŠB:

Předlohu skript formátu A4 s okraji dole 3 cm, ostatní okraje 2,5 cm, 55 řádků/A4, zarovnání textu do bloku, odsazení 1. řádku odstavců 1,4 cm vytiskne na laserové tiskárně na bílý papír formátu A4.

Předlohu periodického sborníku vědeckých prací (SVP) formátu B5 (176x250mm) s okraji dole 2,7 cm, ostatní okraje 1,6 cm, zarovnání textu do bloku, odsazení 1. řádku odstavců 1,2 cm se vytiskne na laserové tiskárně na bílý papír formátu A4, tak, aby byl umožněn ořez na formát B5.
Písmo - skripta:

  • hlavní kapitoly - Arial (resp. Helvetika), polotučný řez, 15 bodů
  • podkapitola - Arial (resp. Helvetika), polotuč. řez, 13 bodů
  • hlavní text - Arial (resp. Helvetika), obyčejný řez 11 bodů

Písmo - period. sborníky:

  • hlavní kapitoly - Times Roman, polotučný řez, 14 bodů
  • podkapitola - Times Roman, polotuč. řez, 12 bodů
  • hlavní text - Times Roman, obyčejný řez 10 bodů