Publikační služby

Postup pro přidělování čísla ISBN

Postup pro přidělování čísla ISBN (Mezinárodní standardní číslo knihy) pro publikace vydávané v nakladatelství Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava je následující:
Po vyplnění a potvrzení formuláře Žádost o přidělení čísla ISBN a doplnění všech náležitostí, včetně podpisu a razítka odpovědného vedoucího katedry či institutu, bude žádost osobně předána paní Věře Otiskové - místnost J 422, tel. 5529

Číslo ISBN bude následně přiděleno na formuláři Přidělení ISBN , který obsahuje i pokyny a informace pro další postup.


Zásady tvorby podkladů pro tisk skript a periodických sborníků vědeckých prací

Tisková předloha zpracovaná autorem

Pokud si autor zpracuje tiskovou předlohu sám, zajistí konečnou úpravu textu v souladu s obdobnými publikacemi VŠB:

Předlohu skript formátu A4 s okraji dole 3 cm, ostatní okraje 2,5 cm, 55 řádků/A4, zarovnání textu do bloku, odsazení 1. řádku odstavců 1,4 cm vytiskne na laserové tiskárně na bílý papír formátu A4.

Předlohu periodického sborníku vědeckých prací (SVP) formátu B5 (176x250mm) s okraji dole 2,7 cm, ostatní okraje 1,6 cm, zarovnání textu do bloku, odsazení 1. řádku odstavců 1,2 cm se vytiskne na laserové tiskárně na bílý papír formátu A4, tak, aby byl umožněn ořez na formát B5.
Písmo - skripta:

  • hlavní kapitoly - Arial (resp. Helvetika), polotučný řez, 15 bodů
  • podkapitola - Arial (resp. Helvetika), polotuč. řez, 13 bodů
  • hlavní text - Arial (resp. Helvetika), obyčejný řez 11 bodů

Písmo - period. sborníky:

  • hlavní kapitoly - Times Roman, polotučný řez, 14 bodů
  • podkapitola - Times Roman, polotuč. řez, 12 bodů
  • hlavní text - Times Roman, obyčejný řez 10 bodů