Ediční středisko

Ediční středisko spadá do úseku ředitele Centra informačních služeb (CIS).
Je umístěno v budově "J" porubského areálu VŠB - TU Ostrava.

Součástí edičního střediska je také Prodejna skript a upomínkových předmětů.
Najdete ji v přízemí chodby, spojující budovu "D" s "NK" (novou knihovnou) v místnosti NK 043.

Ediční středisko zajišťuje:

  • vazbu a tisk diplomových, bakalářských, dizertačních a jiných prací
  • nakladatelské a vydavatelské činnosti (přidělování ISBN a ISSN);
  • rozesílání povinných výtisků;
  • prodej skript a učebních textů, reklamních a propagačních předmětů;
  • tisk skript, sborníků, brožur;
  • tisk ročenek, výročních zpráv, studijních programů a plánů;
  • tisk pozvánek, vizitek, novoročenek, formulářů atd.;
  • grafické práce.

Kontakty

Vedoucí edičního střediska
Ing. Hana Žďárská hana.zdarska@vsb.cz  Tel. : 597 325 243  Místnost : J 239a
Vedoucí prodejny skript
Ivana Pitelová Musialková ivana.pitelova.musialkova@vsb.cz  Tel. : 597 325 229  Místnost : NK 043
Účtování zakázek
Elena Falharová elena.falharova@vsb.cz  Tel. : 597 325 221  Místnost: J 239
Nakladatelství a vydavatelství
Ing. Irena Holbová irena.holbova@vsb.cz  Tel. : 597 325 529  Místnost: JA 422