Přihlásit
CZ

Ediční středisko

Ediční středisko spadá do úseku ředitele Centra informačních služeb (CIS).

Všechny jeho součásti - Tiskařské služby, Vydavatelství a nakladatelství, Prodejna skript a reklamních předmětů jsou umístěny v porubském areálu VŠB-TUO.


1. Tiskařské služby

 • najdete v budově „J“

V rámci tiskařských služeb ES zajišťuje tisk a vazby:

 • sborníků vědeckých prací,
 • vědeckých monografií,
 • skript a učebních textů,
 • diplomových, bakalářských, dizertačních a jiných prací,
 • studijních programů,
 • autoreferátů a tezí,
 • výročních zpráv a ročenek,
 • sborníků ke konferencím a Workshopům,
 • brožur atd.
 • tisk vizitek podle nového vizuálního stylu VŠB-TUO.

Tiskařské služby ES zajišťují také výrobu diplomů, plakátků (do formátu A3), legitimací a karet různých formátů, pozvánek, stravenek, formulářů, PF apod.

Ceník tiskařských služeb ES

Služba Cena
ČERNOBÍLÝ TISK  
ČB A4/1papír bílý – papír barevný 1,40-1,50 Kč
ČB A4/2 papír bílý – papír barevný 1,90–2,00 Kč
ČB A3/1 papír bílý – papír barevný 1,90-2,00 Kč
ČB A3/2 papír bílý – papír barevný 3,60-3,80 Kč
   
ČB A4/1 karton bílý – karton barevný 2,80-2,80 Kč
ČB A4/2 karton bílý – karton barevný 3,60-3,60 Kč
ČB A3/1 karton bílý – karton barevný 3,60-3,60 Kč
ČB A3/2 karton bílý – karton barevný 4,40-4,40 Kč
BAREVNÝ TISK  
A4 papír dle % pokrytí obou stran 10,00-18,00 Kč
A3 papír dle % pokrytí obou stran 17,00-25,00 Kč
A4 karton dle % pokrytí obou stran 12,00-20,00 Kč
A3 karton dle % pokrytí obou stran 19,00-27,00 Kč
VAZBY  
Termovazba A4/ks 30,00 Kč
Vazba na stříšku (spinková)/ks 2,50  Kč
Kroužková vazba A4/ks (bez omezení počtu listů) 22,00 Kč
Kroužková vazba A3/ks (bez omezení počtu listů) 25,00 Kč
Drátěná vazba A5-A3/ks (bez omezení počtu listů) 15,00 Kč
Lepená vazba A5-A4-A3/ks (bez omezení počtu listů) 5,00 Kč
LAMINOVÁNÍ  
Klasické A5-A4-A3/ks 9,00-17,00-29,00 Kč
Se samolepicí zadní stranou A5-A4-A3/ks 10,00-20,00-40,00 Kč
OSTATNÍ  
Vizitky/ks – jednostranné i oboustranné 2,00 Kč
Řezání, děrování 1,50 až 20,00 Kč  – podle množství
V nezbytných případech provádíme individuální cenovou kalkulaci prací.

2. Vydavatelství a nakladatelství

 • najdete v budově „J“

Zajišťuje veškeré vydavatelské a nakladatelské činnosti VŠB-TUO včetně:

 • přidělování mezinárodních standardních čísel ISBN, ISMN, ISSN a jejich ohlašování Národní agentuře ISBN ČR,
 • přípravy smluv pro tisk učebních textů a skript,
 • výpočtu prodejní ceny díla – jsou-li prodejná,
 • úzké spolupráce s ÚK VŠB-TUO,
 • kontaktů s jednotlivými fakultami univerzity,
 • rozesílání povinných výtisků do knihoven ČR.

Bližší informace hledejte na https://innet.vsb.cz/cs/sluzby/edicni-stredisko/publikacni-sluzby/

3. Prodejna skript a reklamních předmětů

 • najdete v přízemí chodby spojující budovu „D“ s „UK“ (Ústřední knihovnou) v místnosti UK 043

Zajišťuje:

 • prodej skript a učebních textů,
 • prodej reklamních předmětů VŠB-TUO,
 • tisk diplomových, bakalářských, dizertačních a jiných prací včetně vazby, zlacení textů,
 • rozesílání autorských výtisků.

Bližší informace včetně ceníku pro tisk DP a BP najdete na

Další možnosti realizace tisku

K realizaci tisku můžete kromě služeb Edičního střediska využít i další dvě možnosti, a to přes Rámcovou smlouvu nebo Dynamický nákupní systém (DNS).

A. Rámcová smlouva o dílo na drobný tisk

zahrnuje možnost tisku:

 • novoročenek,
 • pozvánek,
 • letáků,
 • karet,
 • samolepek,
 • složek,
 • posterů a plakátů.

B. Dynamický nákupní systém Tiskařské služby

zde se požadavky jednotlivých pracovišť řeší individuálně, nákup přes DNS probíhá podle konkrétní potřeby žadatele. Lhůta pro podání nabídek je 7 kalendářních dnů a dodací lhůta dalších 7 až 14 kalendářních dnů nebo podle náročnosti tisku.

Detailní informace pro využití obou možností naleznete zde:
https://innet.vsb.cz/cs/sluzby/nakupni-systemy/realizace-tisku-pres-dns-nebo-ram-smlouvu/

Kontaktní osoba je v obou těchto případech
Ing. Marcela Tomisová – Útvar veřejných zakázek
marcela.tomisova@vsb.cz tel. 5604

Kontakty

Kontakty v případě realizace tisku přes Ediční středisko

Ing. Žďárská Hana
Vedoucí edičního střediska
 • +420 597 325 243
 • JB 239A , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba (mapa)
Pitelová Musialková Ivana
Vedoucí prodejny skript
Falharová Elena
Účtování zakázek
 • +420 597 325 221
 • +420 597 323 345
 • JB 239 , 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba (mapa)
Ing. Holbová Irena
Nakladatelství a vydavatelství