Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
doc. Ing. Valíček Jan, Ph.D.
Děkan (HGF)
Akademický pracovník (516)
597 323 232
597 321 244
A 935, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

A 239, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Čablík Vladimír, Ph.D.
Proděkan pro studium (HGF)
Garant oboru Zpracování a zneškodňování odpadů (546)
Akademický pracovník (546)
597 324 040
A 933A, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. JUDr. Király Alexander, Ph.D.
Vedoucí útvaru (512)
Proděkan pro legislativu (HGF)
Výkonný editor GeoScience Egineering (HGF)
Akademický pracovník (544)
597 325 701
K 505, Budovatelů 2532
Most

prof. Ing. Raclavská Helena, CSc.
Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky (HGF)
Vedoucí VP01-1 (9370)
Vedoucí oddělení geologie a mineralogie (541)
VaV - Senior researcher (9370)
597 324 365
JB 442, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Staňková Hana, Ph.D.
Zástupce vedoucího (544)
Proděkanka pro rozvoj (HGF)
Akademický pracovník (544)
597 321 299
A 913, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Bendová Miroslava, Ph.D.
Tajemnice HGF (500)
Tajemník (HGF)
Finanční manažer (511)
597 321 245
A 241, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Adámková Dagmar
sekretářka (548)
597 324 443
A 923, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Adámková Lucie
Interní doktorand (546)
597 325 202
JD 257, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Adamus Alois, Ph.D.
Vedoucí oddělení Větrání a bezpečnost dolů (542)
Akademický pracovník (542)
597 323 358
A 921, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Doc. Dr.RNDr. Alexa Petr
Garant výuky na FAST, Akademický pracovník (717)
senior researcher (511)
597 323 100
A 948, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Babičová Aneta
Interní doktorand (546)
597 329 381
RD 202, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Balcařík Lukáš
Interní doktorand (546)
597 323 579
JA 218, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Bártková Magdaléna
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Bendová Michaela
Interní doktorand (546)
597 325 202
JD 257, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Bendová Miroslava, Ph.D.
Tajemnice HGF (500)
Tajemník (HGF)
Finanční manažer (511)
597 321 245
A 241, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Beneš Filip, Ph.D.
Vědecký tajemník institutu pro projekty, odborný asistent (545)
Laboratoř RFID (545)
597 329 390
RA 312, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Dr. Ing. Bernatík Aleš
Vedoucí útvaru (040)
Proděkan pro zahraničí a vnější ztahy (FBI)
Senior researcher VP2/4 (511)
597 322 833
D 207, Lumírova 13
Ostrava

Ing. Bezdíček Vladimír
Interní doktorand (544)
597 325 269
JB 248, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Bieleszová Silvia
Zaměstnanec (541)
Technik (9370)
597 325 460
JB 433, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Bílská Jarmila
laborantka (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 324 169
JA 417, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Bláha Martin
Interní doktorand (541)
597 325 487
JB 346, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Botula Jiří, Ph.D.
Vedoucí WP 7 CEEMIR (511)
Vedoucí oddělení Úprava nerostných surovin (542)
Akademický pracovník (542)
597 323 570
JA 219, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Bouchal Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 816
JA 222, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Božoň Aleš
Interní doktorand (546)
597 325 188
HA 401, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Mgr. Březina David
Interní doktorand (546)
597 325 202
JD 257, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Buganská Romana
Sekretariát (500)
597 325 456
A 240, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Bujok Petr, CSc.
Vedoucí oddělení aplikované geologie (541)
Senior researcher VP1/3 (511)
597 323 529
A 809, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Calábková Katrin
Interní doktorand (546)
597 325 264
JB 238, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Čablík Vladimír, Ph.D.
Proděkan pro studium (HGF)
Garant oboru Zpracování a zneškodňování odpadů (546)
Akademický pracovník (546)
597 324 040
A 933A, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Čechová Dagmar, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 325 286
JA 208, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Černá Kristýna, Ph.D.
Administrátor CEEMIR (511)
Junior researcher (511)
597 325 564
JA 404, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Černecká Jana
Interní doktorand (546)
597 325 202
JD 257, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Černota Pavel, Ph.D.
Vedoucí útvaru (544)
Ved.oddělení Důlní měřictví (544)
Akademický pracovník (544)
597 321 234
A 911, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Černý Igor, Ph.D.
Tajemník Institutu (545)
Akademický pracovník (545)
597 323 324
A 958, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Černý Jakub
Interní doktorand (546)
597 329 380
RD 201, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Červenková Michaela
Interní doktorand (546)
597 325 264
JB 238, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Dandoš Rostislav, Ph.D.
Akademický pracovník (544)
597 323 326
A 915, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Daněk Tomáš, Ph.D.
Vědecký tajemník (541)
Akademický pracovník (541)
Zaměstnanec (549)
597 324 364
JB 348, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Danel Roman, Ph.D.
Vedoucí oddělení Automatizace (545)
Správa www stránek 545, Akademický pracovník (545)
597 324 446
K 305, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Davidová Marcela, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 815
597 326 175
A 32, Studentská 1
Ostrava - Poruba

A 32, Studentská 1
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Dirner Vojtech, CSc.597 324 168
A 854, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Dombek Václav, CSc.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 321 674
N 206, Studentská 11
Ostrava - Poruba

Ing. Dorda Jiří
Interní doktorand (544)
597 325 268
JC 137, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Dosedlová Radmila
Zaměstnanec (544)
597 324 950
P 103, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Doupovcová Pavlína
Interní doktorand (541)
597 325 496
JB 338, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Drozdová Jarmila, Ph.D.
VaV pracovník (9370)
Akademický pracovník (541)
597 323 571
A 806, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Drozdová Michala597 325 482
JB 349, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Duraj Miloš, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 325 469
JC 325, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Durďák Jan
Interní doktorand (541)
597 325 394
GP 112, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Dvorský Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 546
JC 134, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Dvořáček Jaroslav, CSc.
Vedoucí WP 8 CEEMIR (511)
Vedoucí oddělení Ekonomiky (545)
Obor 2102.001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin (HGF), Akademický pracovník (545)
596 993 381
A 959, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Bc. Dvořáková Karla
Kombinované studium Bc. Ostrava a Most, navazující magisterské studium Most (500)
597 325 340
597 325 753
A 147, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

K 506, Budovatelů 2532
Most

Ing. Ferencei Dávid
Interní doktorand (544)
597 325 269
JB 248, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Fikáčková Irena
Laborantka (542)
597 325 546
JB 150A, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Mgr. Fišer Adam
Zaměstnanec (544)
597 324 954
P 208, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Foltová Petra
Interní doktorand (546)
597 325 264
JB 238, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Fördös Tibor597 329 537
IT 257, Studentská 1
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Akademický pracovník (340)
Senior researcher (511)
597 324 207
A 420, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Gembalová Lucie, Ph.D.
Junior researcher (511)
597 325 464
JA 404, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Gibesová Beáta, Ph.D.
Odborný asistent (512)
597 325 752
K 501, Budovatelů 2532
Most

Ing. Gleichová Gabriela
Zaměstnanec (545)
596 991 279
A 904, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Mgr. Glogarová Veronika
Interní doktorand (546)
597 323 575
A 933, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Grmela Arnošt, CSc.
Zaměstnanec (541)
597 323 500
JB 338, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Grygar Radomír, CSc.
Vedoucí WP 3 CEEMIR (511)
597 323 329
JA 408, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Harničárová Marta, PhD.
Vědecký tajemník institutu (516)
597 323 175
597 323 232
A 937, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

A 935, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Herudková Andrea
Sekretářka (512)
597 325 706
K 506, Budovatelů 2532
Most

doc. Ing. Heviánková Silvie, Ph.D.
Vedoucí institutu (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Senior researcher (511)
597 323 347
JA 416, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Hlaváč Adam
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Hlavatá Miluše, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 516
A 933A, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Hlavsová Adéla, Ph.D.
VaV - Junior researcher (9370)
597 325 496
JB 338, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Doc. PaedDr. Homola Vladimír, Ph.D.
Akademický pracovník (541) , Správa VT (541)
597 324 367
JB 439, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Horák Jiří, Dr.
Akademický pracovník (548)
Zaměstnanec (548)
597 325 457
A 941, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Hreusová Kristína
Interní doktorand (544)
597 325 268
JC 137, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Hubáček Jaroslav
Interní doktorand (545)
596 994 530
A 956, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Hudeček Vlastimil, CSc.
Vedoucí oddělení Dobývání ložisek (542)
Vedoucí WP 6 CEEMIR (511)
Akademický pracovník (542)
597 323 150
A 938, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Hummel Martin, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
597 323 420
597 325 511
A 918, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

JC 328, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Chalupa Radim
Zaměstnanec (544)
597 323 379
JC 136, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Chlopecký Jakub
Interní doktorand (545)
596 993 480
A 955, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Chromíková Jitka, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Junior researcher (511)
597 329 382
RD 204, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Chuchrová Kateřina
Interní doktorand (545)
597 323 375
A 904, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Mgr. Inspektor Tomáš
Zaměstnanec (548)
597 323 543
A 814, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Ivan Igor, Ph.D.
Vedoucí útvaru (548)
odborný asistent (548)
Junior researcher (511)
597 323 550
A 924, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Jadviščok Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (544)
597 325 486
A 914, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Janáková Iva, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 575
A 933, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Mgr. Jandačka Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (516)
junior researcher (96240)
597 321 237
597 323 365
D 114, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

JA 111, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Janečková Nikola597 325 496
JB 338, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Janíková Adriana
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Jarolimová Mária, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
597 325 477
A 855, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Mgr. Jarošová Marcela
Akademický pracovník (714)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 323 827
A 821, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Jelínek Jan, Ph.D.
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 325 484
JA 408, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ješíková Dana
sekretářka (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 560
597 321 242
A 853, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

A 853, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Jiránková Eva, Ph.D.
Akademický pracovník (544)
597 323 328
JC 230, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Jirásek Jakub, Ph.D.
Zástupce vedoucího (541)
Akademický pracovník (541)
597 323 502
A 812, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Johanides David
Interní doktorand (545)
597 325 449
K 303, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Jopek Miroslav
Zaměstnanec (542)
Zaměstnanec (549)
597 325 184
JA 207, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Jurošková Michala
Interní doktorand (546)
597 323 575
A 933, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Kačmařík Michal, Ph.D.
Tajemník (548)
odborný asistent (548)
Zaměstnanec (548)
597 325 512
JC 331, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Kadlecová Ivana
Zaměstnanec (504)
597 325 327
A 237, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Kapica Roman, Ph.D.
Vědecký tajemník (544)
OA (544), Správa VT (544)
Junior researcher (511)
597 323 325
JB 250, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Mgr. Kašing Martin
Interní doktorand (541)
597 323 553
A 808, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Mgr. Kašpárková Alena, Ph.D.
Pracovník VaV (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 575
A 933, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. JUDr. Király Alexander, Ph.D.
Vedoucí útvaru (512)
Proděkan pro legislativu (HGF)
Výkonný editor GeoScience Egineering (HGF)
Akademický pracovník (544)
597 325 701
K 505, Budovatelů 2532
Most

Ing. Kisztner Juraj
Interní doktorand (541)
597 325 461
A 807, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Klempa Martin, Ph.D.
Vedoucí VP1 ICT (511)
Tajemník (541)
Akademický pracovník (541)
597 325 496
JB 338, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Klimša Lukáš
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Kocich David
Interní doktorand (548)
597 325 597
JB 349, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Kodym Oldřich597 326 699
597 327 010 (mobil)
JA 216, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

JA 216, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Kodymová Drahomíra
Správce SW (HGF), Správce uživatelských účtů (HGF), Knihovna (545)
596 994 423
JB 430A, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Kodymová Jana, Ph.D.
Tajemník pro vědu a výzkum (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 756
597 325 593
D 016, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

D 400C, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Kohut Ondřej
Interní doktorand (546)
597 325 264
JB 238, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Konečný Miroslav
Interní doktorand (544)
597 323 326
A 915, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Konečný Pavel, Dr.
Zaměstnanec (544)
597 324 951
P 227, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

doc. Mgr. Kopal Ivan, Ph.D.
Akademický pracovník (516)
597 323 559
A 937, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Kosmáková Radmila
Zaměstnanec (544)
597 324 950
P 103, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

prof. Ing. Kostelecký Jan, DrSc.
Akademický pracovník (544)
597 325 271
A 910, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. RNDr. Koštial Pavol, Ph.D.
Akademický pracovník (636)
597 324 498
A 505, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Kotrbanec Juraj
Interní doktorand (544)
597 325 269
JB 248, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Koudelková Jaroslava, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
597 323 310
JA 316, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Mgr. Bc. Kovaříková Hana
Interní doktorand (546)
597 323 575
A 933, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Kozel Roman, Ph.D.
Akademický pracovník (545)
597 324 535
A 907, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Krakovská Aneta
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Král' Tomáš
Interní doktorand (542)
597 324 220
A 918, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Kratochvíl Michal
Interní doktorand (542)
597 325 544
JA 209, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Krupa Martin
Interní doktorand (544)
597 325 269
JB 248, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Kubečka Jan
Interní doktorand (542)
597 325 544
JA 209, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Kučerová Dominika
Interní doktorand (546)
597 325 202
JD 257, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Kučerová Radmila
Ved.odd.Odpadového hospodářství a biotechnologií (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 339
JA 123, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Kupka Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 321 403
KP 306, Krásnopolská 68
Ostrava - Pustkovec

doc. RNDr. Kušnerová Milena, Ph.D.
Tajemník institutu pro studium (516)
Akademický pracovník (516)
597 323 178
A 936, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Dr. Ing. Kyncl Miroslav
Vedoucí odd.Technologie hospodaření s vodou (546), Garant oboru Technologie a hospodaření s vodou (546)
Předseda oborové rady doktorského studia oboru 2102V009 Úpravnictví, Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 556
A 856, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

RNDr. Labodová Alena, Ph.D.
Externí (546)
597 325 540
D 016, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Landecká Aneta
Interní doktorand (542)
597 325 544
JA 209, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Lapčík Vladimír, CSc.
Zástupce vedoucího (546)
Vedoucí WP 5 CEEMIR (511)
Garant doktorského studia oboru 3904V012 Ochrana životního prostředí v průmyslu (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 289
A 655, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Lazorová Lenka
Zaměstnanec (542)
597 325 476
JA 208, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Längauer David
Interní doktorand (546)
597 323 519
A 933A, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Leher Vít
Interní doktorand (546)
597 329 391
RB 205, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Lesňák Michal
Vedoucí útvaru (516)
Garant výuky na HGF, Akademický pracovník (516)
597 325 206
597 329 377
A 929, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

RB 105, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Mgr. Ličbinská Monika, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 323 527
A 810, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Lichnovský Jakub
Interní doktorand (546)
597 321 403
KP 306, Krásnopolská 68
Ostrava - Pustkovec

Ing. Linartová Renáta
Interní doktorand (546)
597 329 381
RD 202, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Lokajíčková Barbora
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Lyčková Barbora, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 324 044
JA 123, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Mádrová Monika, Ph.D.
Administrátor ICT (511)
Finanční manager CEEMIR (511)
597 325 566
JC 329, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Malíková Petra, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (546)
Laborantka (546)
597 324 169
JA 417, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Mališ Jiří, Ph.D.
Vedoucí WP 9 CEEMIR (511)
Akademický pracovník (541)
Senior researcher VP1/2 (511)
Zaměstnanec (549)
597 324 171
JB 441, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

PaedDr. Marková Ivana, Ph.D.
vedoucí odd. Planetárium Ostrava (544)
Akademický pracovník (544)
597 324 959
P 203, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

prof. Ing. Marschalko Marian, Ph.D.
Garant oboru Geovědní a montánní turismus (541)
597 323 505
A 857, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Matějová Tereza
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Matolák Milan
Interní doktorand (544)
597 323 325
JB 250, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Matušková Simona, Ph.D.
Akademický pracovník (545)
597 323 327
A 920, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Dr. Ing. Matýsek Dalibor
Junior researcher (511)
Zaměstnanec (541)
Zaměstnanec (549)
597 324 540
JB 435, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Mec Pavel
Akademický pracovník (223)
Junior researcher (511)
597 321 985
597 321 952
F 201, L. Podéště 1875/17
Ostrava - Poruba

F 210, L. Podéště 1875/17
Ostrava - Poruba

Mgr. Melčáková Iva, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 515
A 852, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Melníková Nadežda
Úsek ekonomiky a podpory projektů (500)
597 321 233
A 237, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Mgr. Melnyk Anastasiia
Interní doktorand (541)
597 325 490
A 813, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Mikoláš Milan, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Senior researcher (511)
Manažer kvality (549)
597 323 179
A 916, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Mikolášová Anna
Sekretářka (545)
597 323 353
A 906, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Mokrošová Andrea
Interní doktorand (542)
597 323 426
A 918, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Molinková Veronika
Interní doktorand (546)
597 329 381
RD 202, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Moravec Ludevít
Zaměstnanec (544)
597 323 565
JB 144, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Mučková Jitka, Ph.D.
Akademický pracovník (544)
597 323 303
JC 229, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Mudruňka Jaroslav
Pracovník pro vědu a výzkum (512)
597 325 704
K 501, Budovatelů 2532
Most

Mgr. Neničková Kristina
Manažer pro vnější vztahy (500)
597 323 813
731 664 243 (mobil)
A 235, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

A 235, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Dr.Ing. Neustupa Zdeněk
Obor 3902.006 Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu (HGF), Akademický pracovník (545)
597 323 238
JC 327, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Niemiec Dominik, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 325 394
GP 112, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Nimráček Tomáš
Interní doktorand (546)
597 325 264
JB 238, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Nováčková Martina
laborantka (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Kmenový zaměstnanec (511)
597 321 242
597 329 367
A 853, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

RD 105, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

RNDr. Nováková Jana, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 515
A 852, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Novosad Miroslav, Ph.D.
Tajemník (544)
Akademický pracovník (544)
597 325 429
A 910, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. RNDr. Ohlídal Miloslav, CSc.
Akademický pracovník (516)
597 323 232
A 935, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Orlíková Lucie, Ph.D.
odborný asistent (548)
597 323 504
A 814, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Otisk Miroslav, MSc., MBA
Zaměstnanec (544)
597 324 960
P 204, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Ovesná Gabriela
Interní doktorand (544)
597 325 486
A 914, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Padisaková Alice
Doktorské studium, Koordinátor ERASMUS+ za HGF (500)
597 321 298
A 144, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Pastrňáková Marie
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Pawliczek Adam, Ph.D.
Vědecký tajemník institutu pro publikace (545)
Akademický pracovník (545)
597 324 564
A 955, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Peňáz Tomáš, Ph.D.
odborný asistent (548)
597 325 458
JB 351, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Mgr. Pertile Eva, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 188
597 323 579
HA 401, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

JA 218, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Petrušková Lenka, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 325 481
GP 129, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Pindorová Aurelie
Sekretářka (516)
597 325 415
A 934, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

RNDr. Plánka Ladislav, CSc.
Akademický pracovník (544)
597 325 271
A 910, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Poláček Aleš, CSc.
Externista (541)
597 325 490
A 813, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Polášková Eliška
Interní doktorand (541)
597 323 527
A 810, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Polášková Martina
Vedoucí účel.prac. (541)
597 325 392
GP 128, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Porzer Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
Junior researcher (511)
597 323 552
A 808, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Pospíšil Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (544)
597 323 208
JC 138, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Pospíšil Lubomil, CSc.
Akademický pracovník (541)
597 325 490
A 813, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Prokop Pavel, CSc.
Zaměstnanec (542)
597 323 351
JA 318, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Proskeová Ivana
Sekretářka (541)
597 321 243
A 804, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Púchy Róbert
Interní doktorand (544)
597 325 269
JB 248, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Pulko Tomáš
Interní doktorand (545)
596 993 350
A 956, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Raclavská Helena, CSc.
Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky (HGF)
Vedoucí VP01-1 (9370)
Vedoucí oddělení geologie a mineralogie (541)
VaV - Senior researcher (9370)
597 324 365
JB 442, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Rájek Luboš
Zaměstnanec (544)
597 324 957
P 108, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

doc. Ing. Rapant Petr, CSc.
Akademický pracovník (548)
597 325 470
A 927, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Rapantová Naďa, CSc.
Akademický pracovník (224)
597 321 942
C 314, L. Podéště 1875/17
Ostrava - Poruba

Ing. Reichel Daniel
Interní doktorand (546)
597 329 381
RD 202, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Richterová Radmila
Laborantka (542)
597 325 541
JB 150, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Rolčíková Markéta, Ph.D.
Akademický pracovník (512)
597 325 705
K 502, Budovatelů 2532
Most

Ing. Rumlová Martina
Sekretářka (542)
597 323 359
A 917, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Růžička Jan, Ph.D.
vědecký tajemník inst. (548)
odborný asistent (548)
597 325 472
D 107, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Růžičková Kateřina, Ph.D.
Akademický pracovník (548)
597 325 553
JB 351, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Ryba Jakub
Interní doktorand (541)
597 325 487
JB 346, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Řepka Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (545)
596 995 140
K 303, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Řepka Vlastimil, Ph.D.
vědecký tajemník institutu (542)
Akademický pracovník (542)
Zaměstnanec (549)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 323 577
JA 208, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Salgová Andrea
Zaměstnanec (544)
597 324 950
P 103, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Selzer Lumír
Zaměstnanec (541)
597 321 401
KP 115, Krásnopolská 68
Ostrava - Pustkovec

prof. Ing. Schejbal Ctirad, CSc.
Akademický pracovník (541)
597 323 578
A 805, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Schreiberová Lenka
Interní doktorand (546)
Zaměstnanec (023)
597 322 864
B 10, Lumírova 13
Ostrava

prof. Ing. Sivek Martin, CSc.
Vedoucí oddělení nerostných surovin a modelování (541)
597 323 528
A 858, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Skupien Petr, Ph.D.
Vedoucí útvaru (541)
Garant oboru Geologické inženýrství (541)
Senior researcher (511)
597 323 551
597 323 261
A 811, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

JA 408A, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Slíva Jakub
Interní doktorand (548)
597 325 517
JC 331, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Slivka Vladimír, CSc., dr.h.c.
Ředitel ICT (511)
Team Leader projektu CEEMIR (511)
Akademický pracovník (541)
597 324 366
JB 446, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Souček Radek
Interní doktorand (546)
597 325 264
JB 238, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

RNDr. Sousedíková Radmila, Ph.D.
Akademický pracovník (545)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
596 993 850
A 920, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Spalek Juraj, PhD.
Akademický pracovník (545)
596 993 214
JB 430A, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Stalmachová Barbara, CSc.
Vedoucí oddělení OŽP a znovuvyužití brownfields, garant oboru Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 544
JA 407, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

RNDr. Staněk František, Ph.D.
Akademický pracovník (516)
Junior researcher (96240)
597 325 206
597 329 377
A 929, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

RB 105, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Staněk František, Ph.D.
Akademický pracovník (714)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 324 127
597 325 484
A 827, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

JA 408, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Staňková Hana, Ph.D.
Zástupce vedoucího (544)
Proděkanka pro rozvoj (HGF)
Akademický pracovník (544)
597 321 299
A 913, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Staša Pavel, Ph.D.
Akademický pracovník,vedoucí RFID laboratoře, (545)
597 324 449
JA 216, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Bc. Stejskalová Jana
Zaměstnanec (541)
Zaměstnanec (549)
597 325 447
JB 350, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Stelmach Petr
Interní doktorand (541)
597 325 487
JB 346, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Straková Alena
odborný asistent, informace studentům (512)
597 325 703
K 503, Budovatelů 2532
Most

Ing. Struś Adam
Interní doktorand (544)
597 323 325
JB 250, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Surmová Monika
Interní doktorand (546)
597 323 569
JA 221, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Surovka Dalibor, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 188
HA 401, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Svozilík Vladislav
Interní doktorand (548)
Ph.D.student (9350)
597 325 597
597 327 333
JB 349, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

ET 208, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

RNDr. Szturcová Daniela, Ph.D.
Akademický pracovník (548)
researcher (96210)
597 323 278
597 329 638
A 816, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

IT 341, Studentská 1
Ostrava - Poruba

Ing. Šafář Michal
VaV - Junior researcher (9370)
Interní doktorand (546)
597 324 290
E 228, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Šancer Jindřich, Ph.D.
Vedoucí útvaru (549)
Pověřen vedením (542)
Akademický pracovník (542)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 325 287
A 939, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. RNDr. Šepeľák Vladimír, DrSc.
Akademický pracovník (516)
597 323 232
A 935, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Šigutová Hana597 325 270
JB 249, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Šimíček Vojtěch
Interní doktorand (546)
597 321 241
JC 134, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Šimková Nikola
Zaměstnanec (544)
597 324 962
P 226, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Široký Tomáš
Interní doktorand (542)
597 323 526
A 918, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Škrobánková Hana, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
VaV - Senior researcher (9370)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 483
JB 336, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Šotková Naděžda
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Štěrba Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (512)
597 325 704
K 501, Budovatelů 2532
Most

Ing. Štěrbová Veronika
Interní doktorand (546)
597 321 403
KP 306, Krásnopolská 68
Ostrava - Pustkovec

Ing. Šupolíková Gabriela
Interní doktorand (546)
597 329 380
RD 201, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

RNDr. Švec Pavel, Ph.D.
Akademický pracovník (548)
597 325 489
A 816, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Švédová Barbora
VaV - Junior researcher (9370)
Interní doktorand (361)
Interní doktorand (546)
597 329 331
RD 101, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Švehláková Hana
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 887
597 325 591
A 852, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

D 400B, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Švub Jiří, Ph.D.
Vědecký tajemník institutu pro projekty,odborný asistent (545)
Laboratoř RFID (545)
597 329 389
RA 312, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Talácková Sylva
sekretářka katedry (544)
597 323 149
A 912, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Tesla Jan
Interní doktorand (548)
597 323 501
A 814, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Thomas Jan, Ph.D.
Zástupce ředitele ICT (511)
Vedoucí VP2 ICT (511)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 329 383
597 323 082
RD 104, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

JC 329A, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Tiewsoh Lari Shanlang
Interní doktorand (541)
597 325 487
JB 346, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Tkačíková Lenka
Interní doktorand (542)
597 323 526
A 918, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Tomášková Yveta, Ph.D.
odborný asistent (512)
597 325 702
K 502, Budovatelů 2532
Most

Ing. Tomšej Tomáš
Junior researcher (511)
597 329 303
RE 201, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Mgr. Truparová Plšková Kamila
Zaměstnanec (544)
597 324 965
P 226, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

doc. RNDr. Unucka Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 323 503
A 806, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Urbancová Lenka, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
597 325 520
597 329 452
A 820, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

RD 108, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Václavík Vojtěch, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Junior researcher (511)
597 323 377
A 817, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Václavínková Tereza
Zaměstnanec (544)
597 324 950
P 103, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

doc. Ing. Valíček Jan, Ph.D.
Děkan (HGF)
Akademický pracovník (516)
597 323 232
597 321 244
A 935, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

A 239, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Valová Barbora
Interní doktorand (546)
597 325 188
HA 401, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Vaněk Michal, Ph.D.
Zástupce vedoucího (545)
Tajemník oddělení Ekonomiky (545)
Obor 2102.003 - Komerční inženýrství (HGF), Akademický pracovník (545)
596 993 336
A 957, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Vašinková Markéta
Interní doktorand (546)
597 329 381
RD 202, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Vaštyl Michal
Interní doktorand (546)
597 325 188
HA 401, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Vatrt Viliam, DrSc.597 323 326
A 915, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Večeř Marek, Ph.D.
Vedoucí pracovní skupiny (617)
Akademický pracovník (617)
Senior researcher (511)
597 324 230
597 325 567
E 407, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

E 225, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Vestenický Peter
Akademický pracovník (545)
596 993 214
JB 430A, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Vidlář Jiří, CSc.597 323 554
L 12, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Vilamová Šárka, Ph.D.
Vedoucí útvaru (545)
Akademický pracovník (545)
Akademický pracovník (634)
Kmenový zaměstnanec (634)
597 324 400
A 905, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Mgr. Vilášek Martin
Zaměstnanec (544)
597 324 952
P 207, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Vítkovská Nikola
VaV pracovník (516)
597 321 237
D 114, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Vlach Oldřich, Ph.D.
Zaměstnanec (545)
596 993 376
A 653, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Vojtek David, Ph.D.
odborný asistent (548)
R&D Support Staff (96210)
597 325 515
597 329 636
JC 331, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

IT 340, Studentská 1
Ostrava - Poruba

doc. Mgr. Vojtková Hana, Ph.D.
Garant oboru Environmentální biotechnologie, Garant oboru Minerální biotechnologie (546)
tajemník pro studijní záležitosti (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 541
A 815, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Vranková Dagmar
Č. dveří A146, přijímací řízení, prezenční studium 1. ročník Bc. (500)
597 325 576
A 145, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Vrublová Dana, Ph.D.
Akademický pracovník (512)
597 325 707
K 504, Budovatelů 2532
Most

Weiper Miloš
Zaměstnanec (541)
597 321 401
KP 115, Krásnopolská 68
Ostrava - Pustkovec

Werdichová Ivona
Zaměstnanec (544)
597 324 950
P 103, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

doc. Ing. Zapletal Pavel, Ph.D.
Tajemník (542)
Akademický pracovník (542)
597 323 097
A 954, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Zárybnická Renáta
Prezenční studium 2. a 3. ročník Bc. (500)
597 325 575
A 145, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Závada Jaroslav, Ph.D.
Akademický pracovník (546) , Správa VT (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 518
JA 222, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Zdražilová Denisa
Navazující magisterské studium Ostrava (500)
597 325 345
A 147, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Zubíček Václav, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 325 475
JA 307, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.