Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
doc. Ing. Čablík Vladimír, Ph.D.
Pověřen vedením fakulty (HGF)
Proděkan pro studium (HGF)
Garant oboru Zpracování a zneškodňování odpadů (546)
Akademický pracovník (546)
597 324 040
A 933A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. JUDr. Király Alexander, Ph.D.
Proděkan pro legislativu (HGF)
Akademický pracovník (544)
597 323 280
A 908, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Raclavská Helena, CSc.
Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky (HGF)
Vedoucí VP01-1 (9370)
Vedoucí oddělení geologie a mineralogie (541)
Senior researcher (9370)
597 324 365
JB 442, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Staňková Hana, Ph.D.
Zástupce vedoucího (544)
Proděkanka pro rozvoj (HGF)
Akademický pracovník (544)
597 321 299
A 913, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bendová Miroslava, Ph.D.
Tajemnice HGF (500)
Tajemník (HGF)
Finanční manažer (511)
597 321 245
A 241, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Adámková Dagmar
Sekretářka (548)
597 324 443
A 923, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Adámková Lucie
Interní doktorand (546)
597 325 202
JD 257, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Adamus Alois, Ph.D.
Vedoucí oddělení Větrání a bezpečnost dolů (542)
Akademický pracovník (542)
597 323 358
A 921, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Doc. Dr.RNDr. Alexa Petr
Garant výuky na FAST, Akademický pracovník (717)
Senior researcher (511)
597 323 100
A 948, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Babičová Aneta
Interní doktorand (546)
597 329 381
RD 202, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bártková Magdaléna
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Barto Ján
Interní doktorand (545)
596 991 279
A 904, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bašová Andrea
Interní doktorand (541)
597 325 468
A 811, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Beierová Kateřina
Interní doktorand (545)
597 323 375
A 904, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bendová Michaela
Interní doktorand (546)
597 325 202
JD 257, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bendová Miroslava, Ph.D.
Tajemnice HGF (500)
Tajemník (HGF)
Finanční manažer (511)
597 321 245
A 241, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Beneš Filip, Ph.D.
Vědecký tajemník institutu pro projekty, odborný asistent (545)
Laboratoř RFID (545)
597 329 390
RA 312, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Dr. Ing. Bernatík Aleš
Vedoucí útvaru (040)
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy (FBI)
Senior researcher VP2/4 (511)
597 322 833
D 207, Lumírova 13 (mapa)
Ostrava

Ing. Bezdíček Vladimír
Interní doktorand (544)
597 325 269
JB 248, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bieleszová Silvia
Zaměstnanec (541)
Technik (9370)
597 325 460
JB 433, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bílská Jarmila
Laborantka (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 324 169
JA 417, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bláha Martin
Interní doktorand (541)
597 325 487
JB 346, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Blinková Marie
Interní doktorand (546)
597 329 381
RD 202, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bőhm Jan
Interní doktorand (545)
597 323 214
JB 430, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Botula Jiří, Ph.D.
Vedoucí útvaru (542)
Vedoucí WP 7 CEEMIR (511)
Vedoucí oddělení Úprava nerostných surovin (542)
Akademický pracovník (542)
597 323 570
597 321 274
JA 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

A 953, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Boturová Kateřina
Interní doktorand (546)
597 329 381
RD 202, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bouchal Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 816
JA 222, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bouchalová Jana
Interní doktorand (546)
597 325 202
JD 257, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Buganská Romana
Sekretariát (500)
597 325 456
A 240, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Bujok Petr, CSc.
Vedoucí oddělení aplikované geologie (541)
Senior researcher VP1/3 (511)
597 323 529
A 809, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Calábková Katrin
Interní doktorand (546)
597 325 264
JB 238, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Cviklová Denisa
Interní doktorand (541)
597 325 468
A 811, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Čablík Vladimír, Ph.D.
Pověřen vedením fakulty (HGF)
Proděkan pro studium (HGF)
Garant oboru Zpracování a zneškodňování odpadů (546)
Akademický pracovník (546)
597 324 040
A 933A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Čechová Dagmar, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 325 286
JA 208, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Černota Pavel, Ph.D.
Vedoucí oddělení Důlní měřictví (544)
Akademický pracovník (544)
597 321 234
A 914, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Černý Igor, Ph.D.
Tajemník Institutu (545)
Akademický pracovník (545)
597 323 324
A 958, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Červenková Michaela
Interní doktorand (546)
597 325 264
JB 238, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Dandoš Rostislav, Ph.D.
Akademický pracovník (544)
597 323 326
A 915, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Daněk Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 324 364
JB 348, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Danel Roman, Ph.D.
Akademický pracovník (516)
597 324 446
K 305, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Davidová Marcela, Ph.D.
Koordinátor Erasmus IEI (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 815
597 326 175
A 32, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

A 32, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Dirner Vojtech, CSc.
Akademický pracovník (546)
597 324 168
A 854, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Dombek Václav, CSc.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 321 674
N 206, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Dorda Jiří
Interní doktorand (544)
597 323 379
JC 136, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Dosedlová Radmila
Zaměstnanec (544)
597 324 950
P 103, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Doupovcová Pavlína
Interní doktorand (541)
597 325 496
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Drozdová Jarmila, Ph.D.
Vědecký tajemník (541)
Pracovník vědy a výzkumu (9370)
Akademický pracovník (541)
597 323 571
A 806, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Duraj Miloš, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 325 469
JC 325, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Dvorský Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 546
JC 134, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Dvořáček Jaroslav, CSc.
Vedoucí WP 8 CEEMIR (511)
Vedoucí oddělení Ekonomiky (545)
Obor 2102.001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin (HGF), Akademický pracovník (545)
596 993 381
A 959, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Dvořáková Karla
Kombinované studium Bc. Ostrava a Most, navazující magisterské studium Most (501)
597 325 340
597 325 753
A 147, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

K 506, Budovatelů 2532
Most

Ing. Ferencei Dávid
Interní doktorand (544)
597 325 269
JB 248, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Fikáčková Irena
Laborantka (542)
597 325 546
JB 150A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Fišer Adam
Zaměstnanec (544)
597 324 954
P 208, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Akademický pracovník (340)
Senior researcher (511)
597 324 207
A 420, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Gembalová Lucie, Ph.D.
Akademický pracovník (717)
Junior researcher (511)
597 325 464
597 323 112
JA 404, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

A 952, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Gleichová Gabriela
Zaměstnanec (545)
596 991 279
A 904, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Glogarová Veronika
Interní doktorand (546)
597 323 575
A 933, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Grmela Arnošt, CSc.
Zaměstnanec (541)
597 323 500
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Grygar Radomír, CSc.
Vedoucí WP 3 CEEMIR (511)
597 323 329
JA 408, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hamadová Blažena
Interní doktorand (541)
597 325 468
A 811, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Harničárová Marta, PhD.
Vědecký tajemník institutu (516)
597 323 175
597 323 232
A 937, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

A 935, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Herudková Andrea
Sekretářka (512)
597 325 706
K 506, Budovatelů 2532
Most

doc. Ing. Heviánková Silvie, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Senior researcher (511)
597 323 347
JA 416, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hlaváč Adam
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hlavatá Miluše, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 516
A 933A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Doc. PaedDr. Homola Vladimír, Ph.D.
Akademický pracovník, Správa VT (541)
597 324 367
JB 439, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Honová Kristýna, Ph.D.
Administrátor CEEMIR (511)
Junior researcher (511)
597 325 564
JA 404, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Horák Jiří, Dr.
Akademický pracovník (548)
Zaměstnanec (548)
597 325 457
A 941, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hreusová Kristína
Interní doktorand (544)
597 325 268
JC 137, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hubáček Jaroslav
Interní doktorand (545)
596 994 530
A 956, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Hudeček Vlastimil, CSc.
Vedoucí oddělení Dobývání ložisek (542)
Vedoucí WP 6 CEEMIR (511)
Akademický pracovník (542)
597 323 150
A 938, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hummel Martin, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
597 323 420
597 325 511
A 918, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JC 328, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Chalupa Radim
Zaměstnanec (544)
597 323 379
JC 136, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Chlopecký Jakub
Interní doktorand (545)
596 993 480
A 955, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Chromíková Jitka, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Junior researcher (511)
597 329 382
RD 204, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Inspektor Tomáš, Ph.D.
Zaměstnanec (548)
597 323 543
A 814, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Ivan Igor, Ph.D.
Vedoucí útvaru (548)
Odborný asistent (548)
Junior researcher (511)
597 323 550
A 924, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Jadviščok Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (544)
597 323 326
A 915, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Janáková Iva, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 575
A 933, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Jandačka Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (516)
Junior researcher (96240)
597 321 237
597 323 365
D 114, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 111, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Janíková Adriana
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Jarolimová Mária, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
597 325 477
A 855, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Jarošová Marcela
Akademický pracovník (714)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 323 827
A 821, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ješíková Dana
Sekretářka (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 560
597 321 242
A 853, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

A 853, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Jiránková Eva, Ph.D.
Akademický pracovník (544)
597 323 328
JC 230, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Jirásek Jakub, Ph.D.
Vedoucí útvaru (541)
Akademický pracovník (541)
597 323 502
A 812, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Johanides David
Interní doktorand (545)
597 325 449
K 303, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Jopek Miroslav
Zaměstnanec (542)
597 325 184
JA 207, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kačmařík Michal, Ph.D.
Tajemník (548)
Odborný asistent (548)
Zaměstnanec (548)
597 325 512
JC 331, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Kadlecová Ivana
Zaměstnanec (504)
597 325 327
A 237, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Kapica Roman, Ph.D.
Vědecký tajemník (544)
Odborný asistent, Správa VT (544)
Junior researcher (511)
597 323 325
JB 250, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mgr. Kašing Martin
Interní doktorand (541)
597 323 553
A 808, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Kašpárková Alena, Ph.D.
Pracovník vědy a výzkumu (546)
V a V pracovník (9370)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 575
A 933, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. JUDr. Király Alexander, Ph.D.
Proděkan pro legislativu (HGF)
Akademický pracovník (544)
597 323 280
A 908, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Klempa Martin, Ph.D.
Vedoucí VP1 ICT (511)
Tajemník (541)
Akademický pracovník (541)
597 325 496
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Klimša Lukáš
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Klus Lukáš
Interní doktorand (546)
597 321 241
JC 134, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Kodym Oldřich597 326 699
597 327 010 (mobil)
JA 216, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 216, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Kodymová Drahomíra
Správce SW (HGF), Správce uživatelských účtů (HGF), Knihovna (545)
596 994 423
JB 430A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kodymová Jana, Ph.D.
Tajemník pro vědu a výzkum (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 756
597 325 593
D 016, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

D 400C, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kohut Ondřej
Interní doktorand (546)
597 325 264
JB 238, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Koleňák Petr
Interní doktorand (541)
597 325 394
GP 112, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Konečný Pavel, Dr.
Zaměstnanec (544)
597 324 951
P 227, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

doc. Mgr. Kopal Ivan, Ph.D.
Akademický pracovník (516)
597 323 559
A 937, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Korandová Beáta, Ph.D.
Odborný asistent (512)
597 325 752
K 501, Budovatelů 2532
Most

Kosmáková Radmila
Zaměstnanec (544)
597 324 950
P 103, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

prof. Ing. Kostelecký Jan, DrSc.
Akademický pracovník (544)
597 325 271
A 910, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kotrbanec Juraj
Interní doktorand (544)
597 325 269
JB 248, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Koudelková Jaroslava, Ph.D.
Vědecký tajemník (542)
Akademický pracovník (542)
597 323 310
JA 316, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Bc. Kovaříková Hana
Interní doktorand (546)
597 323 575
A 933, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Kozel Roman, Ph.D.
Akademický pracovník (545)
597 324 535
A 907, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Krakovská Aneta
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Král' Tomáš
Interní doktorand (542)
597 324 220
A 918, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kratochvíl Michal597 325 544
JA 209, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Krupa Martin
Interní doktorand (544)
597 325 269
JB 248, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kubáč Jan
Interní doktorand (541)
597 325 394
GP 112, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kucbel Marek, Ph.D.
Junior researcher (9370)
Interní doktorand (546)
597 329 331
RD 101, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kučerová Dominika
Interní doktorand (546)
597 325 202
JD 257, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Kučerová Radmila
Zástupce vedoucího (546)
Vedoucí oddělení Odpadového hospodářství a biotechnologií (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 339
JA 123, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kupka Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 520
597 329 391
597 321 403
A 820, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RB 205, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

KP 306, Krásnopolská 68
Ostrava - Pustkovec

Mgr. Kurková Tereza
Interní doktorand (541)
597 325 468
A 811, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Kušnerová Milena, Ph.D.
Zástupce vedoucího (516)
Akademický pracovník (516)
597 323 178
A 936, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Dr. Ing. Kyncl Miroslav
Vedoucí oddělení Technologie hospodaření s vodou, Garant oboru Technologie a hospodaření s vodou (546)
Předseda oborové rady doktorského studia oboru 2102V009 Úpravnictví, Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 556
A 856, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Labodová Alena, Ph.D.
Externí pracovník (546)
597 325 540
D 016, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Landecká Aneta
Interní doktorand (542)
597 325 544
JA 209, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Lapčík Vladimír, CSc.
Vedoucí WP 5 CEEMIR (511)
Garant doktorského studia oboru 3904V012 Ochrana životního prostředí v průmyslu (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 289
A 655, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Lazorová Lenka
Zaměstnanec (542)
597 325 476
JA 208, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Längauer David
Interní doktorand (546)
597 323 519
A 933A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Leher Vít
Interní doktorand (546)
597 329 391
RB 205, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Lesňák Michal
Vedoucí útvaru (516)
Garant výuky na HGF, Akademický pracovník (516)
597 325 206
597 329 377
A 929, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RB 105, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Ličbinská Monika, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 323 527
A 810, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Linartová Renáta597 329 381
RD 202, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Lokajíčková Barbora
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Lyčková Barbora, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 324 044
JA 123, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mádrová Monika, Ph.D.
Administrátor ICT (511)
Finanční manager CEEMIR (511)
597 325 566
JC 329, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Machalla Jiří
Interní doktorand (545)
597 323 214
JB 430, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Malíková Petra, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (546)
Laborantka (546)
597 324 169
JA 417, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mališ Jiří, Ph.D.
Vedoucí WP 9 CEEMIR (511)
Akademický pracovník (541)
Senior researcher VP1/2 (511)
597 324 171
JB 441, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

PaedDr. Marková Ivana, Ph.D.
Vedoucí oddělení Planetárium Ostrava (544)
Akademický pracovník (544)
597 324 959
P 203, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

prof. Ing. Marschalko Marian, Ph.D.
Garant oboru Geovědní a montánní turismus (541)
597 323 505
A 857, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Matolák Milan
Interní doktorand (544)
597 323 325
JB 250, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Matušková Simona, Ph.D.
Akademický pracovník (545)
597 323 327
A 920, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Dr. Ing. Matýsek Dalibor
Junior researcher (511)
Zaměstnanec (541)
597 324 540
JB 435, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mec Pavel
Akademický pracovník (223)
Junior researcher (511)
597 321 952
F 210, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Melčáková Iva, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 515
A 852, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Melníková Nadežda
Úsek ekonomiky a podpory projektů (500)
597 321 233
A 237, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Melnyk Anastasiia
Interní doktorand (541)
597 325 490
A 813, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Mikoláš Milan, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Senior researcher (511)
Manažer kvality (549)
597 323 179
A 916, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mikolášová Anna
Sekretářka (545)
597 323 353
A 906, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mokrošová Andrea
Interní doktorand (542)
597 323 426
A 918, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Moravec Ludevít
Zaměstnanec (544)
597 323 565
JB 144, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mučková Jitka, Ph.D.
Akademický pracovník (544)
597 323 303
JC 229, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mudruňka Jaroslav
Pracovník vědy a výzkumu (512)
597 325 704
K 501, Budovatelů 2532
Most

Mgr. Neničková Kristina
Manažer pro vnější vztahy (500)
597 323 813
731 664 243 (mobil)
A 235, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

A 235, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Dr.Ing. Neustupa Zdeněk
Akademický pracovník (545)
597 323 238
JC 327, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Niemiec Dominik, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 325 394
GP 112, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Nováčková Martina
Laborantka (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Kmenový zaměstnanec (511)
597 321 242
597 329 367
A 853, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RD 105, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Nováková Jana, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 515
A 852, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Novosad Miroslav, Ph.D.
Tajemník (544)
Akademický pracovník (544)
597 325 429
A 910, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. RNDr. Ohlídal Miloslav, CSc.
Akademický pracovník (516)
597 323 232
A 935, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Orlíková Lucie, Ph.D.
Odborný asistent (548)
597 323 504
A 814, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Otisk Miroslav, MSc., MBA
Zaměstnanec (544)
597 324 960
P 204, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Ovesná Gabriela
Interní doktorand (546)
597 323 379
JC 136, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Padisaková Alice
Doktorské studium, Koordinátor ERASMUS+ za HGF (501)
597 321 298
A 144, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Palkovská Barbora
Interní doktorand (546)
597 329 380
RD 201, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Pawliczek Adam, Ph.D.
Vědecký tajemník institutu pro publikace (545)
Akademický pracovník (545)
597 324 564
A 955, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Peňáz Tomáš, Ph.D.
Odborný asistent (548)
597 325 458
JB 351, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Mgr. Pertile Eva, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 188
597 323 579
HA 401, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 218, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Petrušková Lenka, Ph.D.
Zaměstnanec (541)
597 325 481
GP 129, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Pindorová Aurelie
Sekretářka (516)
597 325 415
A 934, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Plánka Ladislav, CSc.
Akademický pracovník (544)
597 325 271
A 910, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Podlasová Anežka
Interní doktorand (545)
597 323 375
A 904, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Poláček Aleš, CSc.
Externí pracovník (541)
597 325 490
A 813, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Polách Jiří
Interní doktorand (545)
597 323 214
JB 430, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Polášková Eliška
Interní doktorand (541)
597 323 527
A 810, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Polášková Martina
Vedoucí účel.prac. (541)
597 325 392
GP 128, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Porzer Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
Junior researcher (511)
597 323 552
A 808, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pospíšil Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (544)
597 323 208
JC 138, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Pospíšil Lubomil, CSc.
Akademický pracovník (541)
597 325 490
A 813, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Prokešová Kateřina
Interní doktorand (544)
597 323 326
A 915, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Prokešová Marie
Zaměstnanec (500)
597 321 233
A 237, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Proskeová Ivana
Sekretářka (541)
597 321 243
A 804, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Púchy Róbert
Interní doktorand (544)
597 325 269
JB 248, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pulko Tomáš
Interní doktorand (545)
596 993 350
A 956, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Raclavská Helena, CSc.
Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky (HGF)
Vedoucí VP01-1 (9370)
Vedoucí oddělení geologie a mineralogie (541)
Senior researcher (9370)
597 324 365
JB 442, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Rájek Luboš
Zaměstnanec (544)
597 324 957
P 108, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

doc. Ing. Rapant Petr, CSc.
Akademický pracovník (548)
597 325 470
A 927, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Richterová Radmila
Laborantka (542)
597 325 541
JB 150, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Rolčíková Markéta, Ph.D.
Akademický pracovník (512)
597 325 705
K 502, Budovatelů 2532
Most

Ing. Rumlová Martina
Sekretářka (542)
597 323 359
A 917, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Růžička Jan, Ph.D.
Vědecký tajemník institutu (548)
Odborný asistent (548)
597 325 472
D 107, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Růžičková Kateřina, Ph.D.
Akademický pracovník (548)
597 325 553
JB 351, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Ryba Jakub
Interní doktorand (541)
597 325 487
JB 346, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Řepka Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (516)
597 325 140
K 303, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Řepka Vlastimil, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Zaměstnanec (549)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 323 577
JA 208, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Řimánek Tomáš
Zaměstnanec (500)
597 323 840
K 305, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Salgová Andrea
Zaměstnanec (544)
597 324 950
P 103, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Selzer Lumír
Zaměstnanec (541)
597 321 401
KP 115, Krásnopolská 68
Ostrava - Pustkovec

prof. Ing. Schejbal Ctirad, CSc.
Akademický pracovník (541)
597 323 578
A 805, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Sivek Martin, CSc.
Vedoucí oddělení nerostných surovin a modelování (541)
597 323 528
A 858, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Skupien Petr, Ph.D.
Zástupce vedoucího (541)
Garant oboru Geologické inženýrství (541)
Senior researcher (511)
597 323 551
597 323 261
A 807, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 408A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Slavíková Lucie
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Slíva Jakub
Interní doktorand (548)
597 325 517
JC 331, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Slivka Vladimír, CSc., dr.h.c.
Ředitel ICT (511)
Team Leader projektu CEEMIR (511)
Akademický pracovník (541)
597 324 366
JB 446, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Sousedíková Radmila, Ph.D.
Akademický pracovník (545)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
596 993 850
A 920, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Spalek Juraj, PhD.
Akademický pracovník (516)
597 325 140
K 303, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Stalmachová Barbara, CSc.
Vedoucí oddělení OŽP a znovuvyužití brownfields, garant oboru Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 544
JA 407, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Stanečková Petra
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Staněk František, Ph.D.
Akademický pracovník (516)
Junior researcher (96240)
597 325 206
597 329 377
A 929, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RB 105, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Staněk František, Ph.D.
Akademický pracovník (714)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 324 127
597 325 484
A 827, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 408, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Staňková Hana, Ph.D.
Zástupce vedoucího (544)
Proděkanka pro rozvoj (HGF)
Akademický pracovník (544)
597 321 299
A 913, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Staša Pavel, Ph.D.
Akademický pracovník, vedoucí RFID laboratoře (545)
597 324 449
JA 216, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Stejskalová Jana
Zaměstnanec (541)
Zaměstnanec (549)
597 325 447
JB 350, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Stelmach Petr
Interní doktorand (541)
597 325 487
JB 346, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Straková Alena
Odborný asistent, informace studentům (512)
597 325 703
K 503, Budovatelů 2532
Most

Ing. Suchanková Lenka
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Surmová Monika
Interní doktorand (546)
597 323 569
JA 221, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Surovka Dalibor, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 188
HA 401, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Svoboda Jakub
Interní doktorand (546)
597 321 241
JC 134, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Svozilík Vladislav
Interní doktorand (548)
Ph.D. student (9350)
597 325 597
JB 349, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Szturcová Daniela, Ph.D.
Akademický pracovník (548)
Researcher (96210)
597 323 278
597 329 638
A 816, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

IT 341, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šafář Michal
Junior researcher (9370)
Interní doktorand (546)
597 324 290
E 228, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šajtar Jakub
Interní doktorand (546)
597 329 391
RB 205, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šancer Jindřich, Ph.D.
Vedoucí útvaru (549)
Zástupce vedoucího (542)
Akademický pracovník (542)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 325 287
A 939, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. RNDr. Šepeľák Vladimír, DrSc.
Akademický pracovník (516)
597 323 232
A 935, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Šigutová Hana597 325 270
JB 249, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šimková Nikola
Zaměstnanec (544)
597 324 962
P 226, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Široký Tomáš
Interní doktorand (542)
597 323 526
A 918, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Škrobánková Hana, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Senior researcher (9370)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 483
JB 336, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šotková Naděžda
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Štěrba Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (512)
597 325 704
K 501, Budovatelů 2532
Most

RNDr. Švec Pavel, Ph.D.
Akademický pracovník (548)
597 325 489
A 816, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Švehláková Hana
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 887
597 325 591
A 852, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

D 400B, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Švub Jiří, Ph.D.
Vědecký tajemník institutu pro projekty, odborný asistent (545)
Laboratoř RFID (545)
597 329 389
RA 312, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Talácková Sylva
Sekretářka katedry (544)
597 323 149
A 912, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Thomas Jan, Ph.D.
Zástupce ředitele ICT (511)
Vedoucí VP2 ICT (511)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 329 383
597 323 082
RD 104, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JC 329A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Tichánek František
Vedoucí útvaru (544)
597 325 486
A 911, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Tkačíková Lenka
Interní doktorand (542)
597 323 526
A 918, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Tomášková Yveta, Ph.D.
Odborný asistent (512)
597 325 702
K 502, Budovatelů 2532
Most

Ing. Tomšej Tomáš
Junior researcher (511)
597 329 303
RE 201, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Truparová Plšková Kamila
Zaměstnanec (544)
597 324 965
P 226, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Tylšar Oliver
Interní doktorand (545)
597 323 214
JB 430, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Unucka Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 323 503
A 806, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Urbancová Lenka, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
597 325 520
A 820, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Václavík Vojtěch, Ph.D.
Vedoucí institutu (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Junior researcher (511)
597 323 377
A 817, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Václavínková Tereza
Zaměstnanec (544)
597 324 950
P 103, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

doc. Ing. Valíček Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (516)
597 323 232
597 321 244
A 935, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

A 239, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Valová Barbora
Interní doktorand (546)
597 325 188
HA 401, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Vaněk Michal, Ph.D.
Zástupce vedoucího (545)
Tajemník oddělení Ekonomiky (545)
Obor 2102.003 - Komerční inženýrství (HGF), Akademický pracovník (545)
596 993 336
A 957, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vaštyl Michal
Interní doktorand (546)
597 325 188
HA 401, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Vatrt Viliam, DrSc.597 321 234
A 914, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vavruška Otakar597 325 511
JC 328, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vavřinec David
Interní doktorand (545)
597 323 214
JB 430, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Večeř Marek, Ph.D.
Vedoucí pracovní skupiny (617)
Akademický pracovník (617)
Senior researcher (511)
597 324 230
597 325 567
E 407, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

E 225, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Vestenický Peter
Akademický pracovník (516)
Kmenový zaměstnanec (516)
597 324 446
K 305, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Vidlář Jiří, CSc.597 323 554
L 12, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Vilamová Šárka, Ph.D.
Vedoucí útvaru (545)
Akademický pracovník (545)
Akademický pracovník (634)
Kmenový zaměstnanec (634)
597 324 400
A 905, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Vilášek Martin
Zaměstnanec (544)
597 324 952
P 207, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Vítkovská Nikola, Ph.D.
Pracovník vědy a výzkumu (516)
597 321 237
D 114, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vlach Oldřich, Ph.D.
Zaměstnanec (545)
596 993 376
A 653, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Mgr. Vojtková Hana, Ph.D.
Garant oboru Environmentální biotechnologie, Garant oboru Minerální biotechnologie (546)
Tajemník pro studijní záležitosti (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 541
A 815, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Voznicová Simona
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Vranková Dagmar
Č. dveří A146, přijímací řízení, prezenční studium 1. ročník Bc. (501)
597 325 576
A 145, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vrlíková Věra
Interní doktorand (546)
597 323 519
A 933A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Vrublová Dana, Ph.D.
Vedoucí útvaru (512)
Akademický pracovník (512)
597 325 707
K 504, Budovatelů 2532
Most

Weiper Miloš
Zaměstnanec (541)
597 321 401
KP 115, Krásnopolská 68
Ostrava - Pustkovec

Werdichová Ivona
Zaměstnanec (544)
597 324 950
P 103, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

doc. Ing. Zapletal Pavel, Ph.D.
Tajemník (542)
Akademický pracovník (542)
597 323 097
A 954, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Zapletalová Gabriela
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Zárybnická Renáta
Prezenční studium 2. a 3. ročník Bc. (501)
597 325 575
A 145, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Závada Jaroslav, Ph.D.
Akademický pracovník, Správa VT (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 518
JA 222, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Zdražilová Denisa
Navazující magisterské studium Ostrava (501)
597 325 345
A 147, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Zubíček Václav, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 325 475
JA 307, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.