Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
prof. Ing. Slivka Vladimír, CSc., dr.h.c.
Vedoucí útvaru (HGF)
Děkan (HGF)
Akademický pracovník (541)
Senior researcher (511)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 321 244
597 324 366
A 239, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JB 446, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Čablík Vladimír, Ph.D.
Proděkan pro studium (HGF)
Garant oboru Zpracování a zneškodňování odpadů (546)
Řešitel projektu NPU (511)
Akademický pracovník (546)
597 324 040
A 933A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Ivan Igor, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky (HGF)
Akademický pracovník (548)
Junior researcher (511)
597 323 550
A 908, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Staňková Hana, Ph.D.
Zástupce vedoucího (544)
Proděkanka pro rozvoj (HGF)
Garant oboru Inženýrská geodézie (544)
597 321 299
A 913, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Magnusková Jana, Ph.D.
Vedoucí útvaru (500)
Tajemnice HGF (500)
Tajemník (HGF)
597 325 565
A 241, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Adámková Dagmar
Sekretářka (548)
597 324 443
A 923, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Adamus Alois, Ph.D.
Problematika bezpečnosti dolů (542)
Akademický pracovník (542)
597 323 358
A 921, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Doc. Dr.RNDr. Alexa Petr
Senior researcher (511)
Garant výuky na FAST (480)
597 323 100
A 948, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Augustín Peter
Interní doktorand (544)
597 325 269
JB 248, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Barto Ján596 991 279
A 904, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bartoš Milan
Ostraha objektu (514)
597 324 950
P 103, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Bašová Andrea
Interní doktorand (541)
597 325 468
A 811, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bendová Miroslava, Ph.D.
Finanční manažer (511)
597 321 245
A 935, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Beneš Filip, Ph.D.
Akademický pracovník (545)
Laboratoř RFID (545)
597 329 390
RA 312, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Dr. Ing. Bernatík Aleš
Vedoucí útvaru (040)
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy (FBI)
Senior researcher VP2/4 (511)
597 322 833
D 207, Lumírova 13 (mapa)
Ostrava

Ing. Bezborodova Khrystyna
Interní doktorand (548)
597 323 405
JB 349, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bezdíček Vladimír
Interní doktorand (544)
597 325 269
JB 248, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bieleszová Silvia
Zaměstnanec (541)
Technik (9370)
597 325 460
JB 433, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bílská Jarmila
Laborantka (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 324 169
JA 417, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bláha Martin597 325 487
JB 346, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Blinková Marie
Interní doktorand (546)
597 329 381
RD 202, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bőhm Jan
Interní doktorand (545)
597 323 214
JB 430, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Botula Jiří, Ph.D.
Vedoucí WP 7 CEEMIR (511)
Úprava nerostných surovin (542)
Akademický pracovník (542)
597 323 570
JA 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Boturová Kateřina
Interní doktorand (546)
597 329 381
RD 202, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bouchal Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 816
JA 222, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Brodská Anna
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Buganská Romana
Zaměstnanec (513)
597 325 391
GP 129, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Bujok Petr, CSc.
Akademický pracovník (541)
Senior researcher VP1/3 (511)
597 323 529
A 809, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Calábková Katrin
Interní doktorand (546)
597 325 202
JD 257, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Cviklová Denisa
Interní doktorand (541)
597 325 496
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Čablík Vladimír, Ph.D.
Proděkan pro studium (HGF)
Garant oboru Zpracování a zneškodňování odpadů (546)
Řešitel projektu NPU (511)
Akademický pracovník (546)
597 324 040
A 933A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Čechová Dagmar, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 325 286
JA 208A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Černota Pavel, Ph.D.
Vedoucí útvaru (544)
Vedoucí oddělení Důlního měřictví (544)
Garant oboru Důlní měřictví (544)
597 321 234
A 911, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Černý Igor, Ph.D.
Tajemník Katedry (545)
Akademický pracovník (545)
597 323 324
A 958, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Červenková Michaela
Interní doktorand (546)
597 325 202
JD 257, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Dandoš Rostislav, Ph.D.
Akademický pracovník (544)
597 323 326
A 915, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Danel Roman, Ph.D.597 324 446
K 305, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Davidová Marcela, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 815
597 326 175
A 32, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Dirner Vojtech, CSc.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 324 168
A 854, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Dombek Václav, CSc.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 321 674
N 206, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

Dosedlová Radmila
Zaměstnanec (514)
597 324 950
P 103, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Doupovcová Pavlína
Kmenový zaměstnanec (541)
597 325 496
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Drabinová Silvie, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 347
JA 416, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Drozdová Jarmila, Ph.D.
Vědecký tajemník (541)
V a V pracovník (9370)
Akademický pracovník (541)
597 323 571
A 806, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Duraj Miloš, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 325 469
JC 325, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Dvorský Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 546
JC 134, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Dvořáček Jaroslav, CSc.
Vedoucí útvaru (545)
Vedoucí WP 8 CEEMIR (511)
Obor 2102.001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin (HGF), Akademický pracovník (545)
596 993 381
A 959, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Dvořáková Karla
Bakalářské kombinované studium vč. příjímacího řízení (501)
597 325 340
597 325 753
A 147, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

K 506, Budovatelů 2532
Most

Ing. Ferencei Dávid
Interní doktorand (544)
597 325 269
JB 248, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Fikáčková Irena
Laborantka (542)
597 325 546
JB 150A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Fišer Adam
Zaměstnanec (514)
597 324 954
P 208, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Florčinská Petra
Zaměstnanec (500)
597 321 233
A 237, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Akademický pracovník (340)
Senior researcher (511)
597 324 207
A 420, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Gembalová Lucie, Ph.D.
Akademický pracovník (480)
Junior researcher (511)
597 323 112
597 325 464
A 952, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 404, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Grmela Arnošt, CSc.
Zaměstnanec (541)
597 323 500
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Grygar Radomír, CSc.
Vedoucí WP 3 CEEMIR (511)
597 323 329
JA 408, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hamadová Blažena
Interní doktorand (541)
597 325 468
A 811, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Harničárová Marta, PhD.597 323 232
597 323 175
A 935, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

A 937, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Herudková Andrea
Sekretářka (512)
597 325 706
K 506, Budovatelů 2532
Most

doc. Ing. Heviánková Silvie, Ph.D.
Vedoucí útvaru (546)
Vedoucí VP2 ICT (511)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Senior researcher (511)
597 323 347
JA 416, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hlavatá Miluše, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 516
A 933A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Holuša Věroslav
Interní doktorand (545)
597 325 206
A 929, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Doc. PaedDr. Homola Vladimír, Ph.D.
Akademický pracovník, Správa VT (541)
597 324 367
JB 439, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Honová Kristýna, Ph.D.
Administrátor CEEMIR (511)
Zaměstnanec (511)
597 325 564
JC 329, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Horák Jiří, Dr.
Akademický pracovník (548)
Zaměstnanec (548)
597 325 457
A 941, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hubáček Jaroslav
Interní doktorand (545)
596 994 530
A 956, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Hudeček Vlastimil, CSc.
Dobývání ložisek (542)
Vedoucí WP 6 CEEMIR (511)
Akademický pracovník (542)
597 323 150
A 938, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hummel Martin, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
597 323 420
597 325 511
A 918, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JC 328, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Chalupa Radim
Zaměstnanec (544)
597 323 379
JC 136, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Chlopecký Jakub596 993 480
A 955, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Chromíková Jitka, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Junior researcher (511)
597 329 382
RD 204, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Ivan Igor, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky (HGF)
Akademický pracovník (548)
Junior researcher (511)
597 323 550
A 908, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Jadviščok Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (544)
597 323 326
A 915, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Janáková Iva, Ph.D.
Tajemník IEI (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Zaměstnanec (511)
597 323 575
A 933, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Jandačka Petr, Ph.D.597 321 237
597 323 365
D 114, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 111, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Janíková Adriana
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Janštová Sarah
Interní doktorand (546)
597 323 178
A 936, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Jarolimová Mária, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
597 325 477
A 855, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Jelínek Jan, Ph.D.
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 323 329
JA 408, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ješíková Dana
Sekretářka (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 560
597 321 242
A 853, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Jiránková Eva, Ph.D.
Garant oboru Důlní měřictví (bakalářské studium) (544)
597 323 328
JC 230, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Jirásek Jakub, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 323 502
A 812, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Jopek Miroslav
Zaměstnanec (542)
597 325 184
JA 207, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kačmařík Michal, Ph.D.
Vedoucí útvaru (548)
Tajemník (548)
Akademický pracovník (548)
Zaměstnanec (548)
597 325 512
A 924, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Kadlecová Ivana
Zaměstnanec (504)
597 325 327
A 237, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kantor Pavel
Interní doktorand (541)
Junior researcher (9370)
597 325 448
JB 443, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Kapica Roman, Ph.D.
Vědecký tajemník (544)
Akademický pracovník (544)
Junior researcher (511)
597 323 325
JB 250, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mgr. Kašing Martin
Interní doktorand (541)
597 323 553
A 808, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Kašpárková Alena, Ph.D.
Pracovník vědy a výzkumu (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Senior researcher (9370)
597 323 575
597 329 309
A 933, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RE 208, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Kebo Vladimír
Zaměstnanec (500)
597 329 330
RD 110, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Klabusayová Naděžda, CSc.
Akademický pracovník (152)
Akademický pracovník (545)
597 322 170
597 323 860
A 509, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

A 905, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Klempa Martin, Ph.D.
Zástupce ředitele ICT (511)
Vedoucí VP1 ICT (511)
Tajemník (541)
Garant oboru Geologické inženýrství, bakalářské studium (541)
597 325 496
597 323 082
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Klimantová Vendula
Interní doktorand (546)
VaV pracovník (9370)
597 329 391
RB 205, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Klus Lukáš
Interní doktorand (546)
597 325 264
JB 238, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Kodymová Drahomíra
Správce SW (HGF), Správce uživatelských účtů (HGF), Knihovna (545)
596 994 423
JB 430A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kodymová Jana, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
597 325 756
597 325 593
D 016, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

D 400C, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kohut Ondřej
Interní doktorand (546)
597 325 264
JB 238, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Koleňák Petr
Interní doktorand (541)
597 325 394
GP 112, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kološ Pavel
Interní doktorand (546)
597 325 264
JB 238, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Koňař Michal
Interní doktorand (546)
597 325 202
JD 257, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Konečný Pavel, Dr.
Zaměstnanec (514)
597 324 951
P 227, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

doc. Mgr. Kopal Ivan, Ph.D.597 323 559
A 937, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Korandová Beáta, Ph.D.
Odborný asistent (512)
597 325 752
K 501, Budovatelů 2532
Most

Kosmáková Radmila
Zaměstnanec (514)
597 324 950
P 103, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

prof. Ing. Kostelecký Jan, DrSc.
Akademický pracovník (544)
597 325 271
A 910, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kotalová Iva
Interní doktorand (546)
597 325 202
JD 257, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kotrbanec Juraj
Interní doktorand (542)
597 324 220
A 918, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Koudelková Jaroslava, Ph.D.
Vědecký tajemník (542)
Akademický pracovník (542)
597 323 310
JA 316, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Kozel Roman, Ph.D.
Akademický pracovník (545)
597 324 535
A 907, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kráľ Tomáš
Interní doktorand (542)
Interní doktorand (544)
597 325 269
JB 248, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Krenžel Vladimír
Interní doktorand (542)
597 321 274
A 917, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Křístek Matěj
Interní doktorand (541)
597 325 496
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kubáč Jan
Interní doktorand (541)
597 325 394
GP 112, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kucbel Marek, Ph.D.
Interní doktorand (546)
Výzkumný pracovník (9370)
597 324 290
597 325 448
E 228, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JB 443, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Kučerová Radmila
Vedoucí oddělení Odpadového hospodářství a biotechnologií (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 339
JA 123, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kučová Karla
Zaměstnanec ICT (511)
597 329 303
RE 201, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kunz Antonín, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 323 578
A 805, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kupka Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 520
597 321 403
597 329 391
A 820, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

KP 306, Krásnopolská 68
Ostrava - Pustkovec

RB 205, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Kurková Tereza
Interní doktorand (541)
597 325 468
A 811, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Kušnerová Milena, Ph.D.597 323 178
A 936, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Dr. Ing. Kyncl Miroslav
Vedoucí oddělení Technologie hospodaření s vodou, Garant oboru Technologie a hospodaření s vodou (546)
Předseda oborové rady doktorského studia oboru 2102V009 Úpravnictví, Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 556
A 856, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Labodová Alena, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Zaměstnanec (546)
597 325 540
D 016, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Láhner Pavel
Interní doktorand (546)
597 325 202
JD 257, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Lapčík Vladimír, CSc.
Zástupce vedoucího (546)
Vedoucí WP 5 CEEMIR (511)
Garant doktorského studia oboru 3904V012 Ochrana životního prostředí v průmyslu (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 289
A 655, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Lazorová Lenka
Zaměstnanec (542)
597 325 476
JA 208, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Längauer David
Interní doktorand (546)
597 323 178
A 936, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Li Weiguo
Interní doktorand (548)
597 325 515
JC 331, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Mgr. Ličbinská Monika, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 323 527
A 810, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Linhartová Petra
Interní doktorand (548)
597 325 597
JB 349, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Lyčková Barbora, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 324 044
JA 123, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mádrová Monika, Ph.D.
Finanční manager CEEMIR (511)
597 325 566
A 237, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Magnusková Jana, Ph.D.
Vedoucí útvaru (500)
Tajemnice HGF (500)
Tajemník (HGF)
597 325 565
A 241, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Machalla Jiří
Interní doktorand (545)
597 323 214
JB 430, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Malíková Petra, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (546)
Laborantka (546)
597 324 169
JA 417, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mališ Jiří, Ph.D.
Team Leader projektu CEEMIR (511)
Akademický pracovník (541)
Senior researcher VP1/2 (511)
597 324 171
JC 329A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

PaedDr. Marková Ivana, Ph.D.
Vedoucí útvaru (514)
Akademický pracovník (514)
597 324 959
P 203, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

prof. Ing. Marschalko Marian, Ph.D.
Zástupce vedoucího (541)
Garant oboru Geovědní a montánní turismus (541)
597 323 505
A 857, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Matolák Milan
Interní doktorand (544)
597 323 325
JB 250, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Matuszková Barbara, Ph.D.
Interní doktorand (541)
597 325 394
GP 112, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Matušková Simona, Ph.D.
Akademický pracovník (545)
597 323 327
A 920, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Dr. Ing. Matýsek Dalibor
Junior researcher (511)
Zaměstnanec (541)
597 324 540
JB 435, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mec Jan
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mec Pavel
Akademický pracovník (223)
Junior researcher (511)
597 321 952
F 210, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Melčáková Iva, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 515
A 852, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Melnyk Anastasiia
Interní doktorand (541)
597 325 490
A 813, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Mikoláš Milan, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Senior researcher (511)
597 323 179
A 916, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mikolášová Anna
Sekretářka (545)
597 323 353
A 906, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Minaříková Aneta
Interní doktorand (541)
597 325 468
A 811, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Molinek Oskar
Interní doktorand (542)
597 324 220
A 918, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Moravec Ludevít
Zaměstnanec (544)
597 323 565
JB 144, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mučková Jitka, Ph.D.
Akademický pracovník (544)
597 323 303
JC 229, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mudička Štefan
Interní doktorand (544)
597 323 325
JB 250, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mudruňka Jaroslav
Pracovník vědy a výzkumu (512)
597 325 704
K 501, Budovatelů 2532
Most

Mgr. Neničková Kristina
Manažer pro vnější vztahy (500)
597 323 813
731 664 243 (mobil)
A 235, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Dr.Ing. Neustupa Zdeněk
Akademický pracovník (545)
597 323 238
JC 327, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Niemiec Dominik, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 325 394
GP 112, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Nováčková Martina
Laborantka (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Kmenový zaměstnanec (511)
597 321 242
597 329 367
A 853, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RD 105, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Nováková Jana, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 515
A 852, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Novosad Miroslav, Ph.D.
Tajemník (544)
Akademický pracovník (544)
597 325 429
A 910, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. RNDr. Ohlídal Miloslav, CSc.597 323 232
A 935, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Orlíková Lucie, Ph.D.
Akademický pracovník (548)
597 323 504
A 814, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Oros Luka Marcello
Interní doktorand (546)
597 329 381
RD 202, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Otisk Miroslav, MSc., MBA
Zaměstnanec (514)
597 324 960
P 204, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Ovesná Gabriela
Interní doktorand (546)
597 323 379
JC 136, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Padisaková Alice
Doktorské studium, Koordinátor ERASMUS+ za HGF (501)
597 321 298
A 144, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Palkovská Barbora
Interní doktorand (546)
597 329 380
RD 201, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pavlorková Martina
Zaměstnanec (514)
597 324 962
P 226, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

doc. Ing. Pawliczek Adam, Ph.D.
Akademický pracovník (545)
597 324 564
A 956, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Peňáz Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (548)
597 325 458
JB 351, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Mgr. Pertile Eva, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 188
597 323 579
HA 401, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 218, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pitřík Jakub
Interní doktorand (545)
596 991 279
A 904, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Plánka Ladislav, CSc.
Akademický pracovník (544)
597 325 271
A 910, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Plohák Petr
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Podlasová Anežka
Interní doktorand (545)
597 323 375
A 904, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Poláček Aleš, CSc.
Externí pracovník (541)
597 325 490
A 813, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Polách Jiří
Interní doktorand (545)
597 323 214
JB 430, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Polášková Eliška
Interní doktorand (541)
597 323 527
A 810, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Polášková Martina
Vedoucí účelového pracoviště (513)
Vedoucí útvaru (513)
597 325 392
GP 128, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Porzer Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
Junior researcher (511)
597 323 552
A 808, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pospíšil Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (544)
597 323 208
JC 138, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Pospíšil Lubomil, CSc.
Akademický pracovník (541)
597 325 490
A 813, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Prokešová Kateřina
Interní doktorand (544)
597 325 486
A 914, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Prokešová Marie
Zaměstnanec (541)
Technik (9370)
597 324 430
G 306, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Proskeová Ivana
Sekretářka (541)
597 321 243
A 804, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Raclavská Helena, CSc.
Akademický pracovník (541)
Excelentní pracovník (9370)
Vedoucí VP01-1 (9370)
597 324 365
JB 442, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Rajdus Tomáš
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Rájek Luboš
Zaměstnanec (514)
597 324 957
P 108, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

doc. Ing. Rapant Petr, CSc.
Akademický pracovník (548)
597 325 470
A 927, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Rapantová Naďa, CSc.
Akademický pracovník (224)
Zaměstnanec (511)
Vědecký pracovník (224)
597 321 942
C 314, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Richterová Radmila
Propagace katedry (542)
Laborantka (542)
597 325 544
597 325 541
JA 316, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JB 150, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Roček Erik
Interní doktorand (541)
597 325 487
JB 346, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Rolčíková Markéta, Ph.D.
Akademický pracovník (512)
597 325 705
K 502, Budovatelů 2532
Most

Ing. Rumlová Martina
Sekretářka (542)
597 323 359
A 954, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Růžička Jan, Ph.D.
Vědecký tajemník institutu (548)
Akademický pracovník (548)
597 325 472
JC 331, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Růžičková Kateřina, Ph.D.
Akademický pracovník (548)
597 325 553
JB 351, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Ryba Jakub
Interní doktorand (541)
597 325 487
JB 346, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Řepka Michal, Ph.D.597 325 140
K 303, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Salgová Andrea
Zaměstnanec (514)
597 324 950
P 103, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Selzer Lumír
Zaměstnanec (541)
597 321 401
KP 115, Krásnopolská 68
Ostrava - Pustkovec

prof. Ing. Sivek Martin, CSc.
Akademický pracovník (541)
597 323 528
A 858, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Skupien Petr, Ph.D.
Vedoucí útvaru (541)
Garant oboru Geologické inženýrství, navazující magisterské studium, doktorské studium (541)
Senior researcher (511)
597 323 551
597 323 261
A 807, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 408A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Slavíková Lucie
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Slivka Vladimír, CSc., dr.h.c.
Vedoucí útvaru (HGF)
Děkan (HGF)
Akademický pracovník (541)
Senior researcher (511)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 321 244
597 324 366
A 239, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JB 446, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Sousedíková Radmila, Ph.D.
Akademický pracovník (545)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
596 993 850
A 955, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Spalek Juraj, PhD.597 325 140
K 303, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Stalmachová Barbara, CSc.
Vedoucí oddělení OŽP a znovuvyužití brownfields, garant oboru Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 544
JA 407, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Stanečková Petra
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Staněk František, Ph.D.597 329 377
RB 105, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Staněk František, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 325 484
597 325 484
JA 408, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Staňková Hana, Ph.D.
Zástupce vedoucího (544)
Proděkanka pro rozvoj (HGF)
Garant oboru Inženýrská geodézie (544)
597 321 299
A 913, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Staša Pavel, Ph.D.
Vědecký tajemník (545)
Akademický pracovník, vedoucí RFID laboratoře (545)
597 324 449
JA 216, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Stejskalová Jana
Zaměstnanec (541)
597 325 447
JB 350, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Stelmach Petr
Interní doktorand (541)
597 325 487
JB 346, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Stepaňuk Michal
Interní doktorand (545)
597 325 206
A 929, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Straková Alena
Odborný asistent, informace studentům (512)
597 325 703
K 503, Budovatelů 2532
Most

Ing. Struhár Juraj
Interní doktorand (548)
597 325 482
JB 349, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. arch. Student Aleš, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
597 325 140
K 303, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Surovka Dalibor, Ph.D.
poradce a koordinátor studentů doktorského studia (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 188
HA 401, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Svoboda Jakub
Interní doktorand (546)
597 325 264
JB 238, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Svozilík Vladislav
Interní doktorand (548)
Ph.D. student (9350)
597 325 597
JB 349, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šádek Petr
Interní doktorand (548)
597 325 482
JB 349, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šancer Jindřich, Ph.D.
Ředitel ICT (511)
Vedoucí útvaru (511)
Zástupce vedoucího (542)
Akademický pracovník (542)
597 325 287
A 939, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. RNDr. Šepeľák Vladimír, DrSc.597 323 232
A 935, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Šigutová Hana597 325 270
JB 249, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Široký Tomáš
Interní doktorand (542)
597 323 526
A 918, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Škrobánková Hana, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
V a V pracovník (9370)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 483
JB 336, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Štaffen Richard
Interní doktorand (541)
597 325 468
A 811, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Štěrba Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (512)
597 325 701
K 505, Budovatelů 2532
Most

RNDr. Švec Pavel, Ph.D.
Akademický pracovník (548)
597 325 489
A 816, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Švédová Barbora, Ph.D.
Junior researcher (9370)
Interní doktorand (361)
597 324 290
597 325 448
E 228, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JB 443, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Švehláková Hana
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 887
597 325 591
A 852, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

D 400B, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Švub Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (545)
Laboratoř RFID (545)
597 329 389
RA 312, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Talácková Sylva
Sekretářka katedry (544)
597 323 149
A 912, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Thomas Jan, Ph.D.
Zaměstnanec (511)
597 323 082
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Tichánek František
Pracovník VaV (542)
597 323 576
JA 209, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Tkačíková Lenka
Interní doktorand (542)
597 323 526
A 918, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Tkáčová Petra
Interní doktorand (546)
597 329 391
RB 205, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Tomášková Yveta, Ph.D.
Odborný asistent (512)
597 325 702
K 502, Budovatelů 2532
Most

Mgr. Truparová Plšková Kamila
Zaměstnanec (514)
597 324 965
P 226, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Turčová Barbora
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Tylšar Oliver
Interní doktorand (545)
597 323 214
JB 430, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Unucka Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 323 503
A 806, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Urbancová Lenka, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
597 325 520
A 820, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Václavík Vojtěch, Ph.D.
Tajemník pro vědu a výzkum (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Junior researcher (511)
597 323 377
A 817, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Václavínková Tereza
Zaměstnanec (514)
597 324 950
P 103, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

doc. Ing. Valíček Jan, Ph.D.597 323 232
A 935, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Valová Barbora
Interní doktorand (546)
597 325 188
HA 401, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Vaněk Michal, Ph.D.
Zástupce vedoucího (545)
Akademický pracovník (545)
596 993 336
A 957, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Vatrt Viliam, DrSc.
Vědecký pracovník (544)
597 325 486
A 914, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vavruška Otakar597 325 511
JC 328, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vavřinec David
Interní doktorand (545)
597 323 214
JB 430, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Večeř Marek, Ph.D.
Vedoucí pracovní skupiny (617)
Akademický pracovník (617)
Kmenový zaměstnanec (617)
Senior researcher (511)
Zaměstnanec (9350)
597 325 567
597 324 230
E 225, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

E 407, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Vestenický Peter597 324 446
K 305, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Vidlář Jiří, CSc.597 323 554
L 12, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Vilášek Martin
Zaměstnanec (514)
597 324 952
P 207, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Vítkovská Nikola, Ph.D.597 321 237
D 114, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vlach Oldřich, Ph.D.
Zaměstnanec (545)
596 993 376
A 653, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vojnarová Markéta
Interní doktorand (541)
597 325 468
A 811, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Mgr. Vojtková Hana, Ph.D.
Garant oboru Environmentální biotechnologie, Garant oboru Minerální biotechnologie (546)
Tajemník pro studijní záležitosti (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 541
A 815, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vokurka Michal
Interní doktorand (542)
597 321 274
A 917, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Vranková Dagmar
Bakalářské prezenční studium vč. příjímacího řízení (501)
597 325 576
A 146, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vrlíková Věra
Interní doktorand (546)
597 323 178
A 936, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Vrublová Dana, Ph.D.
Vedoucí útvaru (512)
Akademický pracovník (512)
597 325 707
K 504, Budovatelů 2532
Most

Weiper Miloš
Zaměstnanec (541)
597 321 401
KP 115, Krásnopolská 68
Ostrava - Pustkovec

Werdichová Ivona
Zaměstnanec (514)
597 324 950
P 103, K Planetáriu 502
Ostrava - Krásné Pole

Ing. Zaoralová Zuzana
Interní doktorand (546)
597 323 106
JB 344, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Zapletal Pavel, Ph.D.
Vedoucí útvaru (542)
Tajemník (542)
Akademický pracovník (542)
597 323 097
A 954, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Zárybnická Renáta
Navazující magisterské prezenční a kombinované studium vč. příjímacího řízení (501)
597 325 575
A 145, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Závada Jaroslav, Ph.D.
Akademický pracovník, Správa VT (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 518
JA 222, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Zdražilová Denisa
Sekretářka (500)
597 325 456
A 240, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Zubíček Václav, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 325 475
JA 307, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.