Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
prof. Ing. Hlavatý Ivo, Ph.D.
Děkan (FS)
Vedoucí útvaru (300)
Akademický pracovník (345)
+420 597 321 247
+420 597 323 313
A 334, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

A 405, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Čep Robert, Ph.D.
Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště (FS)
Zástupce vedoucí katedry (346)
Zástupce vedoucího (300)
profesor (346)
+420 597 323 193
A 1011, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Folta Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro bakalářské a magisterské studium (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Zástupce vedoucího (347)
Akademický pracovník (347)
+420 597 323 393
F 325, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Akademický pracovník (340)
+420 597 324 207
A 420, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Poruba Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Zástupce vedoucího (330)
Akademický pracovník (330)
+420 597 323 228
A 752, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kmětíková Zuzana
Tajemník (300)
Tajemník (FS)
+420 597 324 474
A 336, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Čada Radek, CSc.
Předseda akademického senátu (FS)
Akademický pracovník (345)
+420 597 323 289
+420 597 324 239
A 410, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

F 109, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
prof. Ing. Čada Radek, CSc.
Předseda akademického senátu (FS)
Akademický pracovník (345)
+420 597 323 289
+420 597 324 239
A 410, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

F 109, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Čep Robert, Ph.D.
Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště (FS)
Zástupce vedoucí katedry (346)
Zástupce vedoucího (300)
profesor (346)
+420 597 323 193
A 1011, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Drábková Sylva, Ph.D.
Akademický pracovník (338)
Koordinátor PR (FS)
+420 597 324 386
A 747, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Folta Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro bakalářské a magisterské studium (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Zástupce vedoucího (347)
Akademický pracovník (347)
+420 597 323 393
F 325, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Akademický pracovník (340)
+420 597 324 207
A 420, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Hlavatý Ivo, Ph.D.
Děkan (FS)
Vedoucí útvaru (300)
Akademický pracovník (345)
+420 597 321 247
+420 597 323 313
A 334, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

A 405, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kmětíková Zuzana
Tajemník (300)
Tajemník (FS)
+420 597 324 474
A 336, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Molchanov Oleksandr
Interní doktorand (FS)
+420 597 324 936
PV 313, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Poruba Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Zástupce vedoucího (330)
Akademický pracovník (330)
+420 597 323 228
A 752, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.