Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
doc. Mgr. Vondrák Vít, Ph.D.
Ředitel IT4Innovations (96100)
Vedoucí útvaru (9600)
597 329 590
IT 344, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Ing. Brožová Petra
HR Manager (96140)
597 329 620
IT 350, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bystroňová Andrea
Kmenový zaměstnanec (96130)
597 329 564
IT 342, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Dulaiová Lenka
Finanční manažerka (96130)
597 329 532
IT 351, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hajná Monika
Zaměstnanec (96130)
597 329 642
IT 348, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Horáková Ivana
Referent cestovních náhrad (96130)
597 329 586
IT 348, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Juřena Jan
Zaměstnanec (96120)
Vedoucí VZ (96120)
597 329 579
IT 338, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Klimánek Martin
Zaměstnanec (96130)
597 329 662
IT 351, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Korbelová Veronika
Referent cestovních náhrad (96130)
597 329 563
IT 348, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Koukolová Vratislava
Zaměstnanec (96130)
597 329 575
IT 349, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Kovářová Martina
Asistentka PR (96110)
597 329 599
IT 434, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Matoulková Anna
Zaměstnanec (96140)
597 329 500
IT 002, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mrázek Radim597 329 570
IT 352, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Müller Vojtěch
právník (96140)
597 329 508
IT 354, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Němcová Anna597 329 571
IT 349, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Paverová Petra597 329 630
IT 350, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pešatová Karina, MBA597 329 587
IT 434, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Poláková Barbora, Ph.D.597 329 790
IT 434, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Raszková Petra
Aministrátorka projektu (96130)
597 329 589
IT 351, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Rójová Veronika
Asistentka VZ (96120)
597 329 625
IT 338, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Sciglová Kateřina
Asistentka (96140)
597 329 602
IT 306, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Schmejkal Zbyněk
Infrastructure manager IT4I (96320)
597 329 528
IT 209, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Skupníková Jana
Zaměstnanec (96130)
Aministrátorka projektu (96100)
597 329 628
IT 351, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Sovadina Darek597 329 520
IT 208, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Válek Petr
Vedoucí útvaru (96130)
597 329 576
IT 353, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Mgr. Vondrák Vít, Ph.D.
Ředitel IT4Innovations (96100)
Vedoucí útvaru (9600)
597 329 590
IT 344, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

MÍSTNOSTI
Recepce IT4Innovations (96100)597 329 500
IT 002, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.