Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
prof. Ing. Mišák Stanislav, Ph.D.
Ředitel Centra ENET (9370)
Akademický pracovník (410)
597 325 915
597 329 308
EA 209, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RE 206, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Prokop Lukáš, Ph.D.
Zástupce ředitele Centra ENET (9370)
Akademický pracovník (410)
Senior researcher (9370)
Tajemník (9370)
597 325 883
597 329 306
EA 210, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RE 204, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Cesnaková Hana
Ekonomický manažer (9370)
Sekretariát (9370)
597 329 449
RV 301, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Vašutová Michaela
Asistentka ředitele, sekretariát (9370)
Projektový manažer (9370)
597 329 450
RV 301, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
doc. Ing. Bača Radim, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Junior researcher (9370)
597 325 891
EA 435, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Mgr. Bartoňová Lucie, Ph.D.
Akademický pracovník (617)
Junior researcher (606)
Kmenový zaměstnanec (617)
Senior researcher (9370)
597 321 514
597 329 167
N 616, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

PI 241, Studentská 17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Bielesz David
Technik (9370)
597 325 460
JB 433, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bieleszová Silvia
Zaměstnanec (541)
Technik (9370)
597 325 460
JB 433, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Bílek Jiří, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (9350)
Manažer projektu (9350)
Senior Researcher (9370)
597 327 301
ET 306, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Bilík Jiří, CSc.
Senior researcher (9370)
597 323 409
A 209, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Ing. Blažek Vojtěch
Junior researcher (9370)
Interní doktorand (410)
597 323 469
L 4, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bouchalová Jana, Ph.D.
Interní doktorand (361)
Technik (9370)
597 325 448
JB 443, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Cesnaková Hana
Ekonomický manažer (9370)
Sekretariát (9370)
597 329 449
RV 301, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mgr. Cvejn Daniel, Ph.D.
Senior researcher (9370)
Zaměstnanec (9360)
597 321 673
597 321 673
597 329 353
N 718, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

RB 113, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Čech Bohumír
Akademický pracovník (361)
Senior researcher (9370)
Vedoucí VP02-2, pracoviště DEZ (9370)
597 329 332
RE 218, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Čermák Martin, Ph.D.
Vedoucí katedry (230)
Akademický pracovník (230)
Pracovník VaV (470)
Junior researcher (9370)
Zaměstnanec (209)
597 325 871
597 321 335
597 329 331
EA 545, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

H 506/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

RD 101, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Čermák Tomáš, CSc.
Manažer projektu (9370)
597 329 314
RE 215, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Diviš Jan
Interní doktorand (342)
Junior reseacher (9370)
597 329 371
597 329 372
RB 118, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RB 119, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Drozdová Jarmila, Ph.D.
Vědecký tajemník (541)
V a V pracovník (9370)
Akademický pracovník (541)
597 323 571
A 806, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Dvořák Pavel
Interní doktorand (361)
Junior researcher (9370)
597 329 334
RE 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Fojtů Radim
Junior researcher (9370)
597 329 334
RE 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Frantík Jaroslav, Ph.D.
Vedoucí TCO (9370)
Senior researcher (9370)
597 325 722
B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Ing. Fridrichová Dagmar
Senior researcher (9370)
VaV pracovník (9350)
597 327 314
ET 319, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Fulneček Jan, Ph.D.
Junior researcher (9370)
597 323 449
L 102, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Gelnar Daniel, Ph.D.
Junior researcher (9370)
597 329 429
RB 119, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Goňo Radomír, Ph.D.
Zástupce vedoucího (410)
Senior researcher (9370)
597 325 913
EA 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hlosta Jakub
Junior researcher (9370)
597 329 371
RB 118, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Honus Stanislav, Ph.D.
Vedoucí útvaru (361)
Akademický pracovník (361)
Senior researcher (9370)
597 323 270
597 329 331
A 609, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RD 101, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hrbáč Roman, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (420)
Senior researcher (9370)
596 994 300
597 325 928
E 206, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

EA 112, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hrdina Libor, Ph.D.
Junior researcher (9370)
597 325 725
A 112, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

prof. Ing. Chlebiš Petr, CSc.
Akademický pracovník (430)
Senior researcher (9370)
597 325 934
EA 334, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Chovanec Peter, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Odborný pracovník (9370)
597 325 899
EA 435, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Jezerská Lucie, Ph.D.
Junior researcher (9370)
597 329 430
RE 216, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Jirásek Jakub, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
Senior researcher (9370)
597 323 502
A 812, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Jursová Simona, Ph.D.
Junior researcher (9370)
597 325 421
G 405, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kantor Pavel
Interní doktorand (541)
Junior researcher (9370)
597 325 448
JB 443, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Kašpárková Alena, Ph.D.
Pracovník vědy a výzkumu (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Senior researcher (9370)
597 323 575
597 329 309
A 933, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RE 208, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kielar Jan
Interní doktorand (361)
Junior researcher (9370)
597 327 157
B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Ing. Klečková Stanislava
Administrátor projektu (9370)
597 329 451
RI 304, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Klimantová Vendula
Interní doktorand (546)
VaV pracovník (9370)
597 329 391
RB 205, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Konvičková Zuzana
Interní doktorand (9360)
Junior researcher (9370)
597 321 638
N 617, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Král Vladimír, Ph.D.
Akademický pracovník (410)
Senior researcher (9370)
597 325 918
EA 218, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Krátký Michal, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum (FEI)
Akademický pracovník (460)
Senior researcher (9370)
597 325 865
597 326 090
EA 434, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Krčmářová Sylva
Zaměstnanec (9370)
597 329 310
RE 209, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kryštofová Karla
Junior researcher (9370)
597 329 331
RD 101, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kucbel Marek, Ph.D.
Interní doktorand (546)
Výzkumný pracovník (9370)
597 324 290
597 325 448
E 228, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JB 443, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Lukáš Petr
Akademický pracovník (460)
Výzkumný pracovník (9370)
597 323 971
EA 425, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Martaus Alexandr, Ph.D.
Hlavní výpočtář (9370)
Kmenový zaměstnanec (9350)
Analytik specialista (9350)
597 327 320
ET 318, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Matoušek Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (361)
Senior researcher (9370)
597 329 332
RE 218, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Míka Jiří, CSc.
Akademický pracovník (361)
Senior researcher (9370)
597 324 426
G 317A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mikeska Marcel
Junior researcher (9370)
597 327 153
597 329 540
B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

IT 257, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Minařík Daniel, Ph.D.
Senior researcher (9370)
597 325 725
597 329 453
A 112, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

RE 210, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Mišák Stanislav, Ph.D.
Ředitel Centra ENET (9370)
Akademický pracovník (410)
597 325 915
597 329 308
EA 209, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RE 206, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mlčák Tomáš, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (420)
Senior researcher (9370)
597 325 824
597 323 915
EA 110, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

EB 109, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Moldřík Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (410)
Junior researcher (9370)
597 325 884
597 329 320
EA 212, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RE 212, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Motyka Oldřich, Ph.D.
Zaměstnanec (9360)
Senior researcher (9370)
597 321 559
N 606, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Najser Jan, Ph.D.
Senior researcher (9370)
597 327 154
B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

doc. Ing. Nečas Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (342)
Senior researcher (9370)
597 323 127
A 737, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Němcová Vendula
Výpůjční oddělení Poruba; OBD (9830)
Tvůrce kurzů - knihovník (9370)
597 324 574
597 324 587
NK 134, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Němček Ondřej, Ph.D.
Akademický pracovník (361)
Junior researcher (9370)
597 325 514
597 327 155
597 329 331
A 609, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

RD 101, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pagáčová Barbora
Projektový manažer (9370)
597 329 442
RI 304, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Palacký Petr, Ph.D.
Vedoucí útvaru (430)
Senior researcher (9370)
Vedoucí VP03-2 (9370)
597 325 930
EA 332, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Palička Ondřej
Interní doktorand (361)
Junior researcher (9370)
597 329 334
RE 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Peer Václav
Senior researcher (9370)
597 327 156
B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Ing. Petružela Michal
Junior researcher (9370)
Interní doktorand (410)
597 323 469
L 4, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Plachá Daniela, Ph.D.
Zástupce ředilete CNT pro oblast VaV (9360)
Akademický pracovník (9360)
Senior researcher (9370)
597 321 575
597 321 554
N 620, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

N 621, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Portužák Roman, CSc.
Senior researcher (9370)
Projektový manažer (9370)
597 329 435
RI 305, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Prokešová Marie
Zaměstnanec (541)
Technik (9370)
597 324 430
G 306, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Prokop Lukáš, Ph.D.
Zástupce ředitele Centra ENET (9370)
Akademický pracovník (410)
Senior researcher (9370)
Tajemník (9370)
597 325 883
597 329 306
EA 210, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RE 204, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pumprla Oto, Ph.D.
Junior researcher (9370)
597 329 336
RE 220, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Pustějovská Pavlína, Ph.D.
Akademický pracovník (618)
Senior Researcher (9370)
597 323 409
597 325 421
A 523, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

G 405, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Raclavská Helena, CSc.
Akademický pracovník (541)
Vedoucí VP01-1 (9370)
597 324 365
JB 442, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Raclavský Konstantin, CSc.
Senior researcher (9370)
Vedoucí VP01-2 (9370)
597 324 430
G 306, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Rozbroj Jiří, Ph.D.
Junior researcher (9370)
597 329 372
RB 119, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Rusek Stanislav, CSc.
Vedoucí útvaru (410)
Senior researcher (9370)
Vedoucí VP03-1 (9370)
597 325 910
EA 207, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Růžičková Jana, Ph.D.
Junior researcher (9370)
597 324 290
597 323 730
E 228, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

E 229, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Seidl David, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Senior researcher (9370)
597 325 872
EA 406, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Sikora Tadeusz, Ph.D.
Pracovník vědy a výzkumu (410)
Junior researcher (9370)
597 325 885
597 329 307
EA 210, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RE 204, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Stáňa Martin
Technik (9370)
597 329 423
RA 313, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Stáňa Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (361)
Senior researcher (9370)
597 329 336
RE 220, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šafář Michal
Interní doktorand (361)
Junior researcher (9370)
597 324 290
597 325 448
E 228, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JB 443, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Škrobánková Hana, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
V a V pracovník (9370)
597 325 483
JB 336, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Štrbová Kristína
Interní doktorand (361)
Junior researcher (9370)
597 329 326
RE 216, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Švédová Barbora, Ph.D.
Junior researcher (9370)
Interní doktorand (361)
597 324 290
597 325 448
E 228, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JB 443, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Vašutová Michaela
Asistentka ředitele, sekretariát (9370)
Projektový manažer (9370)
597 329 450
RV 301, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vávrová Zuzana
Interní doktorand (361)
Junior researcher (9370)
597 329 334
RE 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vysocký Jan
Interní doktorand (410)
Junior Researcher (9370)
597 323 469
L 4, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Was Vladimír
Technik (9370)
597 325 726
A 103, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Ing. Zajíc Jaroslav, CSc.
Administrátor pro přípravu projektů (9370)
597 329 424
RE 215, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Zegzulka Jiří, CSc.
Akademický pracovník (342)
Senior researcher (9370)
Vedoucí VP02-1 (9370)
597 324 379
A 735, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Zjavka Ladislav, PhD.
Senior researcher (9370)
597 329 321
RE 213, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Žídek Martin, Ph.D.
Junior researcher (9370)
597 329 371
RB 118, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Žurovec David
Vědecký pracovník (9370)
Kmenový zaměstnanec (9370)
597 329 371
RB 118, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

MÍSTNOSTI
Kancelář elektro velín ( Vítkovice ) (9370)597 325 722
B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Laboratoř elektro velín ( Vítkovice ) (9370)597 325 727
B 028, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Zasedací místnost pyrolýza ( Vítkovice ) (9370)597 325 724
A 102, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Zasedací místnost TCO (9370)597 325 720
D 405, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.