Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
doc. Ing. Mišák Stanislav, Ph.D.
Ředitel Centra ENET (9370)
Akademický pracovník (410)
senior researcher (96250)
597 329 308
597 325 915
RE 206, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

EA 209, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Čech Bohumír
Vedoucí VP02-2, pracoviště DEZ (9370)
Akademický pracovník (361)
VaV - Senior researcher (9370)
597 329 332
RE 218, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Palacký Petr, Ph.D.
Vedoucí útvaru (430)
Vedoucí VP03-2 (9370)
VaV - Senior researcher (9370)
597 325 930
EA 332, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Raclavská Helena, CSc.
Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky (HGF)
Vedoucí VP01-1 (9370)
Vedoucí oddělení geologie a mineralogie (541)
VaV - Senior researcher (9370)
597 324 365
JB 442, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Raclavský Konstantin, CSc.
Vedoucí VP01-2 (9370)
VaV - Senior researcher (9370)
597 324 430
G 306, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Rusek Stanislav, CSc.
Vedoucí útvaru (410)
Vedoucí VP03-1 (9370)
VaV - Senior researcher (9370)
597 325 910
EA 207, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Zegzulka Jiří, CSc.
Vedoucí VP02-1 (9370)
Akademický pracovník (342)
VaV - Senior researcher (9370)
597 324 379
A 735, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Klimánková Jiřina
Sekretariát, administrativa (9370)
597 329 450
RV 301, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Bc. Vašutová Michaela
Odborný administrativní pracovník (9370)
597 329 450
RV 301, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Cesnaková Hana
Ekonomický manažer (9370)
597 329 449
RV 301, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Galačová Alena
Vedoucí odd. ekonomiky a účetnictví (9521)
Koordinátor administrativy projektu (9370)
597 321 277
A 223, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Portužák Roman, CSc.
Manažer projektu (9370)
597 329 435
RI 305, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
doc. Mgr. Bartoňová Lucie, Ph.D.
Akademický pracovník (617)
VaV - Senior researcher (9370)
Junior researcher (606)
597 329 167
597 321 514
PI 241, Studentská 17
Ostrava - Poruba

N 616, Studentská 11
Ostrava - Poruba

Ing. Bieleszová Silvia
Zaměstnanec (541)
Technik (9370)
597 325 460
JB 433, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Bilík Jiří, CSc.
VaV - Senior researcher (9370)
597 325 721
597 323 409
A 209, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

A 209, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Ing. Blažek Vojtěch
VaV - Junior researcher (9370)
Interní doktorand (410)
597 323 469
L 4, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Cesnaková Hana
Ekonomický manažer (9370)
597 329 449
RV 301, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Čech Bohumír
Vedoucí VP02-2, pracoviště DEZ (9370)
Akademický pracovník (361)
VaV - Senior researcher (9370)
597 329 332
RE 218, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Čermák Tomáš, CSc.
THZ - Manažer projektu (9370)
597 329 314
RE 215, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Drozdová Jarmila, Ph.D.
VaV pracovník (9370)
Akademický pracovník (541)
597 323 571
A 806, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Dudek Jan, Ph.D.
Zaměstnanec (420)
Elektromontér (9370)
597 323 916
597 325 929
EB 110, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

EA 110, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Dvořák Pavel
VaV - Junior researcher (9370)
Interní doktorand (361)
597 329 334
RE 219, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Fojtů Radim
VaV - Junior researcher (9370)
Interní doktorand (361)
597 329 334
RE 219, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Frantík Jaroslav, Ph.D.
Vedoucí TCO (9370)
597 325 722
B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Ing. Fridrichová Dagmar
VaV - Senior researcher (9370)
Zaměstnanec (9350)
597 327 314
ET 319, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Fulneček Jan
VaV - Junior researcher (9370)
Interní doktorand (410)
597 323 449
L 102, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Galačová Alena
Vedoucí odd. ekonomiky a účetnictví (9521)
Koordinátor administrativy projektu (9370)
597 321 277
A 223, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Gelnar Daniel, Ph.D.
VaV - Junior researcher (9370)
597 329 429
RB 119, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Goňo Radomír, Ph.D.
Zástupce vedoucího (410)
VaV - Senior researcher (9370)
597 325 913
EA 219, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Hlavsová Adéla, Ph.D.
VaV - Junior researcher (9370)
597 325 496
JB 338, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Hlosta Jakub
VaV - Junior researcher (9370)
597 329 371
RB 118, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Honus Stanislav, Ph.D.
Zástupce vedoucího (361)
VaV - Senior researcher (9370)
Akademický pracovník (361)
597 323 270
597 329 331
A 609, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

RD 101, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Hrbáč Roman, Ph.D.
Odborný asistent (420)
Technik regulace (9370)
597 325 928
596 994 300
EA 112, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

E 206, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Hrdina Libor, Ph.D.
VaV - Junior researcher (9370)
597 325 725
A 112, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

prof. Ing. Chlebiš Petr, CSc.
Akademický pracovník (430)
VaV - Senior researcher (9370)
597 325 934
EA 334, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Jezerská Lucie, Ph.D.
VaV - Junior researcher (9370)
597 329 430
RE 216, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Jursová Simona, Ph.D.
VaV - Junior researcher (9370)
597 325 421
G 405, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Klimánková Jiřina
Sekretariát, administrativa (9370)
597 329 450
RV 301, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Král Vladimír, Ph.D.
Akademický pracovník (410)
VaV - Senior researcher (9370)
597 325 918
EA 218, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Kryštofová Karla
VaV - Junior researcher (9370)
Interní doktorand (361)
597 329 331
RD 101, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Kucbel Marek
VaV - Junior researcher (9370)
Interní doktorand (361)
597 329 331
RD 101, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Matoušek Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (361)
VaV - Senior researcher (9370)
597 329 332
RE 218, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Minařík Daniel, Ph.D.
VaV - Junior researcher (9370)
597 325 725
597 329 453
A 112, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

RE 210, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Mišák Stanislav, Ph.D.
Ředitel Centra ENET (9370)
Akademický pracovník (410)
senior researcher (96250)
597 329 308
597 325 915
RE 206, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

EA 209, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Moldřík Petr, Ph.D.
VaV - Junior researcher (9370)
Akademický pracovník (410)
597 329 320
597 325 884
RE 212, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

EA 212, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Najser Jan, Ph.D.
VaV - Senior researcher (9370)
597 327 154
B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Ing. Nečas Jan, Ph.D.
VaV - Senior researcher (9370)
Akademický pracovník (342)
597 323 127
A 737, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Němček Ondřej, Ph.D.
Akademický pracovník (361)
VaV - Junior researcher (9370)
597 325 514
597 329 331
597 327 155
A 609, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

RD 101, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

doc. Ing. Palacký Petr, Ph.D.
Vedoucí útvaru (430)
Vedoucí VP03-2 (9370)
VaV - Senior researcher (9370)
597 325 930
EA 332, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Palička Ondřej
VaV - Junior researcher (9370)
Interní doktorand (361)
597 329 334
RE 219, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Petružela Michal
VaV - Junior researcher (9370)
Interní doktorand (410)
597 323 469
L 4, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Plachá Daniela, Ph.D.
Zástupce ředilete CNT pro oblast VaV (9360)
Akademický pracovník (9360)
VaV - Senior researcher (9370)
597 321 575
597 321 554
597 329 549
N 620, Studentská 11
Ostrava - Poruba

N 621, Studentská 11
Ostrava - Poruba

IT 262, Studentská 1
Ostrava - Poruba

Ing. Portužák Roman, CSc.
Manažer projektu (9370)
597 329 435
RI 305, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Prokop Lukáš, Ph.D.
VaV - Junior researcher (9370)
VV pracovník (410)
597 329 306
597 325 883
RE 204, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

EA 210, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Pumprla Oto, Ph.D.
VaV - Junior researcher (9370)
597 329 336
RE 220, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Pustějovská Pavlína, Ph.D.
Akademický pracovník (618)
VaV - Senior researcher (9370)
597 323 409
597 325 421
A 523, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

G 405, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Raclavská Helena, CSc.
Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky (HGF)
Vedoucí VP01-1 (9370)
Vedoucí oddělení geologie a mineralogie (541)
VaV - Senior researcher (9370)
597 324 365
JB 442, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Raclavský Konstantin, CSc.
Vedoucí VP01-2 (9370)
VaV - Senior researcher (9370)
597 324 430
G 306, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Rozbroj Jiří, Ph.D.
VaV - Junior researcher (9370)
597 329 372
RB 119, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Rusek Stanislav, CSc.
Vedoucí útvaru (410)
Vedoucí VP03-1 (9370)
VaV - Senior researcher (9370)
597 325 910
EA 207, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Růžičková Jana, Ph.D.
VaV - Junior researcher (9370)
597 323 730
597 324 290
E 229, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

E 228, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Sikora Tadeusz, Ph.D.
VaV - Junior researcher (9370)
VV pracovník (410)
597 329 307
597 325 885
RE 204, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

EA 210, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Stáňa Martin
Technik (9370)
597 329 423
RA 313, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Stáňa Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (361)
VaV - Senior researcher (9370)
597 329 336
RE 220, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Szeliga Zbyszek, Ph.D.
Akademický pracovník (361)
VaV pracovník (9370)
597 329 336
RE 220, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Šafář Michal
VaV - Junior researcher (9370)
Interní doktorand (546)
597 324 290
E 228, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Škrobánková Hana, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
VaV - Senior researcher (9370)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 483
JB 336, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Mgr. Štefanišinová Sylva
Projektový manažer (9370)
597 329 451
RI 304, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Štrbová Kristína
VaV - Junior researcher (9370)
Interní doktorand (361)
597 329 326
RE 216, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Švédová Barbora
VaV - Junior researcher (9370)
Interní doktorand (361)
Interní doktorand (546)
597 329 331
RD 101, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Vantuch Tomáš
VaV - Junior researcher (9370)
Interní doktorand (460)
597 323 971
EA 425, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Bc. Vašutová Michaela
Odborný administrativní pracovník (9370)
597 329 450
RV 301, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Vávrová Zuzana
VaV - Junior researcher (9370)
Interní doktorand (361)
597 329 334
RE 219, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Was Vladimír
Technik (9370)
597 325 726
A 103, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Ing. Zádrapa František
VaV - Junior researcher (9370)
Interní doktorand (342)
597 329 371
RB 118, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Zajíc Jaroslav, CSc.
Administrátor pro přípravu projektů (9370)
597 329 424
RE 215, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Zegzulka Jiří, CSc.
Vedoucí VP02-1 (9370)
Akademický pracovník (342)
VaV - Senior researcher (9370)
597 324 379
A 735, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Zjavka Ladislav, PhD.
VaV - Senior researcher (9370)
597 329 797
597 329 321
IT 453, Studentská 1
Ostrava - Poruba

RE 213, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Žídek Martin
VaV - Junior researcher (9370)
597 329 371
RB 118, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

Ing. Žurovec David
VaV - Junior researcher (9370)
597 329 371
RB 118, 17. listopadu 15
Ostrava - Poruba

MÍSTNOSTI
Kancelář elektro velín ( Vítkovice )597 325 722
B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Laboratoř elektro velín ( Vítkovice )597 325 727
B 028, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Zasedací místnost pyrolýza ( Vítkovice )597 325 724
A 102, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Zasedací místnost TCO597 325 720
D 405, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.