Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
prof. Ing. Mišák Stanislav, Ph.D.
Ředitel Centra ENET (9370)
Akademický pracovník (410)
597 329 308
597 325 915
RE 206, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

EA 209, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Čech Bohumír
Vedoucí VP02-2, pracoviště DEZ (9370)
Akademický pracovník (361)
Senior researcher (9370)
597 329 332
RE 218, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Palacký Petr, Ph.D.
Vedoucí útvaru (430)
Vedoucí VP03-2 (9370)
Senior researcher (9370)
597 325 930
EA 332, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Raclavská Helena, CSc.
Vedoucí VP01-1 (9370)
Vedoucí oddělení geologie a mineralogie (541)
Senior researcher (9370)
597 324 365
JB 442, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Raclavský Konstantin, CSc.
Vedoucí VP01-2 (9370)
Senior researcher (9370)
597 324 430
G 306, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Rusek Stanislav, CSc.
Vedoucí útvaru (410)
Vedoucí VP03-1 (9370)
Senior researcher (9370)
597 325 910
EA 207, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Zegzulka Jiří, CSc.
Vedoucí VP02-1 (9370)
Akademický pracovník (342)
Senior researcher (9370)
597 324 379
A 735, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Vašutová Michaela
Odborný administrativní pracovník (9370)
597 329 450
RV 301, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Ing. Bača Radim, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Výzkumný pracovník Junior (9370)
597 325 891
EA 435, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Mgr. Bartoňová Lucie, Ph.D.
Akademický pracovník (617)
Senior researcher (9370)
Junior researcher (606)
597 329 167
597 321 514
PI 241, Studentská 17 (mapa)
Ostrava - Poruba

N 616, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bieleszová Silvia
Zaměstnanec (541)
Technik (9370)
597 325 460
JB 433, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Bilík Jiří, CSc.
Senior researcher (9370)
597 325 721
597 323 409
A 209, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

A 209, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Ing. Blažek Vojtěch
Junior researcher (9370)
Interní doktorand (410)
597 323 469
L 4, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Cesnaková Hana597 329 449
RV 301, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Čech Bohumír
Vedoucí VP02-2, pracoviště DEZ (9370)
Akademický pracovník (361)
Senior researcher (9370)
597 329 332
RE 218, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Čermák Tomáš, CSc.
THZ - Manažer projektu (9370)
597 329 314
RE 215, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Drozdová Jarmila, Ph.D.
Vědecký tajemník (541)
Pracovník vědy a výzkumu (9370)
Akademický pracovník (541)
597 323 571
A 806, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Dvořák Pavel
Interní doktorand (361)
597 329 334
RE 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Fojtů Radim
Interní doktorand (361)
597 329 334
RE 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Frantík Jaroslav, Ph.D.
Vedoucí TCO (9370)
597 325 722
B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Ing. Fridrichová Dagmar
Senior researcher (9370)
Zaměstnanec (9350)
597 327 314
ET 319, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Gelnar Daniel, Ph.D.597 329 429
RB 119, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Goňo Radomír, Ph.D.
Zástupce vedoucího (410)
Senior researcher (9370)
597 325 913
EA 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hlosta Jakub
Junior researcher (9370)
597 329 371
RB 118, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Honus Stanislav, Ph.D.
Vedoucí útvaru (361)
Akademický pracovník (361)
597 323 270
597 329 331
A 609, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RD 101, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hrdina Libor, Ph.D.
Junior researcher (9370)
597 325 725
A 112, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Ing. Chovanec Peter, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Odborný pracovník (9370)
597 325 899
EA 435, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Jezerská Lucie, Ph.D.597 329 430
RE 216, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Jursová Simona, Ph.D.
Junior researcher (9370)
597 325 421
G 405, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Kašpárková Alena, Ph.D.
Pracovník vědy a výzkumu (546)
V a V pracovník (9370)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 323 575
A 933, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kielar Jan
Interní doktorand (361)
THP - konzultant pro VaV (9370)
597 327 157
B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

doc. Ing. Krátký Michal, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum (FEI)
Akademický pracovník (460)
V a V pracovník (9370)
597 325 865
597 326 090
EA 434, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

EA 434, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kryštofová Karla
Junior researcher (9370)
Interní doktorand (361)
597 329 331
RD 101, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kucbel Marek, Ph.D.
Interní doktorand (546)
597 329 331
RD 101, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Lukáš Petr
Akademický pracovník (460)
Odborný pracovník (9370)
597 323 971
EA 425, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Martaus Alexandr, Ph.D.
V a V pracovník - laborant (9370)
Junior researcher (9350)
597 327 320
ET 318, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Matoušek Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (361)
Senior researcher (9370)
597 329 332
RE 218, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Minařík Daniel, Ph.D.597 325 725
597 329 453
A 112, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

RE 210, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Mišák Stanislav, Ph.D.
Ředitel Centra ENET (9370)
Akademický pracovník (410)
597 329 308
597 325 915
RE 206, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

EA 209, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mlčák Tomáš, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (420)
Technik regulace (9370)
597 323 915
597 325 824
EB 109, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

EA 110, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Najser Jan, Ph.D.
Senior researcher (9370)
597 327 154
B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

doc. Ing. Nečas Jan, Ph.D.
Senior researcher (9370)
Akademický pracovník (342)
597 323 127
A 737, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Němček Ondřej, Ph.D.
Akademický pracovník (361)
Junior researcher (9370)
597 325 514
597 329 331
597 327 155
A 609, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RD 101, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

doc. Ing. Palacký Petr, Ph.D.
Vedoucí útvaru (430)
Vedoucí VP03-2 (9370)
Senior researcher (9370)
597 325 930
EA 332, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Palička Ondřej
Interní doktorand (361)
597 329 334
RE 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Peer Václav
Pracovník vědy a výzkumu (9370)
597 327 156
B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Ing. Petružela Michal
Junior researcher (9370)
Interní doktorand (410)
597 323 469
L 4, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Plachá Daniela, Ph.D.
Zástupce ředilete CNT pro oblast VaV (9360)
Akademický pracovník (9360)
Senior researcher (9370)
597 321 575
597 321 554
597 329 549
N 620, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

N 621, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

IT 262, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Portužák Roman, CSc.597 329 435
RI 305, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pryszcz Adrian
V a V pracovník - laborant (9370)
Ph.D. student (9350)
597 327 315
ET 319, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pumprla Oto, Ph.D.
Junior researcher (9370)
597 329 336
RE 220, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Raclavská Helena, CSc.
Vedoucí VP01-1 (9370)
Vedoucí oddělení geologie a mineralogie (541)
Senior researcher (9370)
597 324 365
JB 442, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Raclavský Konstantin, CSc.
Vedoucí VP01-2 (9370)
Senior researcher (9370)
597 324 430
G 306, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Rozbroj Jiří, Ph.D.
Junior researcher (9370)
597 329 372
RB 119, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Rusek Stanislav, CSc.
Vedoucí útvaru (410)
Vedoucí VP03-1 (9370)
Senior researcher (9370)
597 325 910
EA 207, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Růžičková Jana, Ph.D.
Junior researcher (9370)
597 323 730
597 324 290
E 229, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

E 228, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Seidl David, Ph.D.
Akademický pracovník (460)
Specialista informačních technologií (9370)
597 325 872
EA 406, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Stáňa Martin
Technik (9370)
597 329 423
RA 313, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Stáňa Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (361)
Senior researcher (9370)
597 329 336
RE 220, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Szeliga Zbyszek, Ph.D.
Akademický pracovník (361)
Pracovník vědy a výzkumu (9370)
597 329 336
RE 220, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šafář Michal
Junior researcher (9370)
Interní doktorand (546)
597 324 290
E 228, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Škrobánková Hana, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Senior researcher (9370)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 483
JB 336, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Štefanišinová Sylva
Projektový manažer (9370)
597 329 451
RI 304, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Štrbová Kristína
Junior researcher (9370)
Interní doktorand (361)
597 329 326
RE 216, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Švédová Barbora, Ph.D.
Junior researcher (9370)
Interní doktorand (361)
597 329 331
RD 101, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vantuch Tomáš
Junior researcher (9370)
597 323 971
EA 425, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Vašutová Michaela
Odborný administrativní pracovník (9370)
597 329 450
RV 301, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vávrová Zuzana
Interní doktorand (361)
597 329 334
RE 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Was Vladimír
Technik (9370)
597 325 726
A 103, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Ing. Zajíc Jaroslav, CSc.
Administrátor pro přípravu projektů (9370)
597 329 424
RE 215, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Zegzulka Jiří, CSc.
Vedoucí VP02-1 (9370)
Akademický pracovník (342)
Senior researcher (9370)
597 324 379
A 735, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Zjavka Ladislav, PhD.
Senior researcher (9370)
597 329 321
RE 213, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Žídek Martin
Junior researcher (9370)
597 329 371
RB 118, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Žurovec David
Junior researcher (9370)
597 329 371
RB 118, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

MÍSTNOSTI
Kancelář elektro velín ( Vítkovice ) (9370)597 325 722
B 207, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Laboratoř elektro velín ( Vítkovice ) (9370)597 325 727
B 028, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Zasedací místnost pyrolýza ( Vítkovice ) (9370)597 325 724
A 102, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Zasedací místnost TCO (9370)597 325 720
D 405, Pohraniční 3336/86A
Ostrava - Vítkovice

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.