Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
prof. Ing. Obalová Lucie, Ph.D.
Ředitelka IET (9350)
Akademický pracovník (9350)
VaV pracovník (9350)
597 327 300
ET 307, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Beková Lucie
Ekonomický manažer (9350)
Tajemník (9350)
597 327 302
ET 306, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kuča Roman, Ph.D.
Technický manažer (9350)
Manažer pro styk s aplikační sférou (9350)
Koordinátor projektu (9350)
597 327 305
ET 308, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Janiková Carmen
Sekretářka (9350)
Zaměstnanec (9350)
597 327 303
ET 305, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Michalisková Lucie
Sekretářka (9350)
Personální manažer (9350)
597 327 301
ET 306, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Pastrňáková Monika
Sekretářka (9350)
597 327 303
ET 305, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Ing. Ambrožová Nela
Externí doktorand (9350)
597 327 325
ET 318, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Beková Lucie
Ekonomický manažer (9350)
Tajemník (9350)
597 327 302
ET 306, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Bílek Jiří, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (9350)
Manažer projektu (9350)
Senior Researcher (9370)
597 327 301
ET 306, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bílková Tereza
Externí doktorand (9350)
597 327 325
ET 318, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Bitta Jan, Ph.D.
Odborný asistent (616)
Zaměstnanec (9350)
597 324 324
G 227, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Blahůšková Veronika
Administrátor projektů (9350)
VaV pracovník (9350)
597 327 306
ET 309, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Buček Pavel, Ph.D.
Vedoucí Laboratoře analýzy odpadů a paliv (9350)
Analytik specialista (9350)
597 327 321
ET 318, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Burda Jiří
VaV pracovník (9350)
597 321 526
N 416, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Edelmannová Miroslava
Interní doktorand (9350)
Ph.D. student (9350)
597 327 324
ET 318, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Fiedor Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (616)
VaV pracovník (9350)
597 325 136
A 656, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Fojtášková Jana
Interní doktorand (9350)
Ph.D. student (9350)
597 327 332
ET 208, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Fridrichová Dagmar
Senior researcher (9370)
VaV pracovník (9350)
597 327 314
ET 319, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Grycová Barbora, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
Administrátor projektu Velké výzkumné infrastruktury (9350)
597 327 331
ET 208, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Hrádková Květoslava
Analytik (9350)
597 327 322
ET 318, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Chamrádová Kateřina, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
597 327 307
ET 309, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Inayat Amer, Dr.
VaV pracovník (9350)
597 327 315
ET 319, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Jančar Dalibor, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
597 321 537
N 419, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Jančík Petr, Ph.D.
Vedoucí útvaru (616)
Akademický pracovník (616)
Vedoucí řešitel projektu (9350)
597 324 346
A 654, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Janiková Carmen
Sekretářka (9350)
Zaměstnanec (9350)
597 327 303
ET 305, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Karásková Kateřina, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
597 327 329
ET 206, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Kinnertová Eva, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
597 327 318
ET 319, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Klárová Miroslava, Ph.D.
Akademický pracovník (635)
VaV pracovník (9350)
597 321 525
N 415, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Klegová Anna, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
597 327 324
ET 318, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Klemencová Kateřina, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
597 327 334
ET 208, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Kočí Kamila, Ph.D.
Vedoucí Laboratoře heterogenní fotokatalýzy (9350)
Akademický pracovník (9350)
VaV pracovník (9350)
597 327 309
ET 311, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kodymová Jana, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
VaV pracovník (9350)
597 325 756
597 325 593
D 016, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

D 400C, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Korpas Jakub, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
597 327 317
ET 319, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Koutník Ivan, Ph.D.
Odborný asistent (617)
Kmenový zaměstnanec (617)
VaV pracovník (9350)
597 327 313
597 325 249
ET 313, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

G 332, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kuča Roman, Ph.D.
Technický manažer (9350)
Manažer pro styk s aplikační sférou (9350)
Koordinátor projektu (9350)
597 327 305
ET 308, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Lang Jaroslav, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
597 327 318
ET 319, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Leštinský Pavel, Ph.D.
Vedoucí Laboratoře redukčních a plazmových procesů (9350)
Akademický pracovník (9350)
VaV pracovník (9350)
597 327 330
ET 207, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Maierová Petra
Interní doktorand (635)
Interní doktorand (9350)
597 321 585
N 210, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Maršolek Petr
Vedoucí skupiny analytiků (9350)
Analytik specialista (9350)
597 327 322
ET 318, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Martaus Alexandr, Ph.D.
Hlavní výpočtář (9370)
Kmenový zaměstnanec (9350)
Analytik specialista (9350)
597 327 320
ET 318, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Matějka Vlastimil, Ph.D.
Akademický pracovník (617)
Kmenový zaměstnanec (617)
VaV pracovník (9350)
597 325 293
A 625, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Matějová Lenka, Ph.D.
Vedoucí Laboratoře přípravy nanostrukturovaných materiálů (9350)
VaV pracovník (9350)
597 327 310
ET 312, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Michalisková Lucie
Sekretářka (9350)
Personální manažer (9350)
597 327 301
ET 306, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Obalová Lucie, Ph.D.
Ředitelka IET (9350)
Akademický pracovník (9350)
VaV pracovník (9350)
597 327 300
ET 307, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Ovčačíková Hana, Ph.D.
Akademický pracovník (635)
VaV pracovník (9350)
597 321 608
N 408, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pacultová Kateřina, Ph.D.
Vedoucí Laboratoře ochrany ovzduší (9350)
Akademický pracovník (9350)
VaV pracovník (9350)
597 327 327
ET 205, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Pánek Petr, CSc.
Kmenový zaměstnanec (617)
VaV pracovník (9350)
597 324 301
A 626, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Pastrňáková Monika
Sekretářka (9350)
597 327 303
ET 305, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pavlíková Irena
Odborný asistent (616)
VaV pracovník (9350)
597 323 464
G 228, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Platošová Daniela
Externí doktorand (9350)
597 326 018
EA 411, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Praus Petr, Ph.D.
Vedoucí útvaru (617)
Akademický pracovník (617)
VaV pracovník (9350)
597 321 675
N 216, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Prostějovský Tomáš
Interní doktorand (9350)
Ph.D. Student (9350)
597 327 304
ET 303, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pryszcz Adrian
Technik/Laborant (9350)
597 327 333
ET 208, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Reli Martin, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
597 327 304
ET 303, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Rusín Jiří, Ph.D.
Vedoucí Laboratoře anaerobní digesce (9350)
VaV pracovník (9350)
597 327 328
ET 206, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Sikorová Martina
Kmenový zaměstnanec (9350)
Analytik (9350)
597 327 323
ET 318, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Sokolová Barbora, Ph.D.
Analytik (9350)
597 327 312
ET 313, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Strakošová Jana
Technik/Laborant (9350)
597 327 316
ET 319, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šihor Marcel, Ph.D.
PR manažer (9350)
VaV pracovník (9350)
597 327 304
ET 303, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Škuta Radim, Ph.D.
Odborný asistent (617)
Kmenový zaměstnanec (617)
VaV pracovník (9350)
597 324 323
A 628, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šutarová Petra
Zástupce vedoucího (616)
Akademický pracovník (616)
VaV pracovník (9350)
597 325 136
A 656, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Tokarský Jonáš, Ph.D.
Akademický pracovník (9360)
VaV pracovník (9350)
597 321 606
597 321 519
N 508, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

N 510, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Topinková Michaela, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
597 321 622
N 422, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Valášková Marta, DSc.
VaV pracovník (9350)
597 327 308
597 329 548
ET 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

IT 262, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vallová Silvie, Ph.D.
Odborná asistentka (617)
Kmenový zaměstnanec (617)
VaV pracovník (9350)
597 324 327
A 650, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vaštyl Michal, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
597 327 319
ET 319, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Večeř Marek, Ph.D.
Vedoucí pracovní skupiny (617)
Akademický pracovník (617)
Kmenový zaměstnanec (617)
VaV pracovník (9350)
597 325 567
597 324 230
E 225, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

E 407, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Velička Marek, Ph.D.
Tajemník (635)
Akademický pracovník (635)
VaV pracovník (9350)
597 321 538
N 404, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Vlček Jozef, Ph.D.
Vedoucí útvaru (635)
Vedoucí Laboratoře spalování (9350)
Akademický pracovník (635)
VaV pracovník (9350)
597 325 164
597 327 308
597 321 523
A 520, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

ET 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

N 417, Studentská 11 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Vrábl Daniel, Ph.D.
VaV pracovník (9350)
597 327 311
ET 313, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Vráblová Martina, Ph.D.
Vedoucí Laboratoře vod (9350)
Analytik specialista (9350)
597 327 311
ET 313, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Výtisk Tomáš, Ph.D.
Zástupce vedoucího (361)
Akademický pracovník (361)
VaV pracovník (9350)
597 325 182
A 608, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Wichterle Kamil, DrSc.
Kmenový zaměstnanec (617)
VaV pracovník (9350)
597 324 304
A 648, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

MÍSTNOSTI
Kancelář fotokatalýzy (9350)597 327 304
ET 303, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř redukčních a plazmových procesů (9350)597 327 342
ET 124A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř anaerobní digesce (9350)597 327 340
ET 115, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř analýzy odpadů a paliv (9350)597 327 338
ET 215, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř heterogenní fotokatalýzy (9350)597 327 336
ET 211, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř IT a modelování (9350)597 327 332
ET 208, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř IT a modelování (9350)597 327 333
ET 208, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř IT a modelování (9350)597 327 334
ET 208, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř letových měření kvality ovzduší (9350)597 325 769
ET 217, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř ochrany ovzduší (9350)597 327 326
ET 204, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř přípravy nanostrukturovaných materiálů (9350)597 325 768
ET 216, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř redukčních a plazmových procesů (9350)597 325 766
ET 124, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř spalování (9350)597 327 341
ET 120A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř tuhých zbytků (9350)597 327 337
ET 214, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř vod (9350)597 327 335
ET 209, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Úpravna vzorků (9350)597 325 767
ET 127, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.