Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba


vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
Ing. Chmelíková Zdeňka, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9200)
Zástupce vedoucího (440)
Prorektorka pro studium (VŠB-TUO)
Tajemník (440)
Akademický pracovník (440)
+420 597 321 290
+420 597 325 944
+420 597 326 070
A 315
EA 244
KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Ing. Chmelíková Zdeňka, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9200)
Zástupce vedoucího (440)
Prorektorka pro studium (VŠB-TUO)
Tajemník (440)
Akademický pracovník (440)
+420 597 321 290
+420 597 325 944
+420 597 326 070
A 315
EA 244
Některé informace se můžou zobrazovat až po přihlášení

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.