Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba


vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
prof. Ing. Lenort Radim, Ph.D.
Vedoucí útvaru (634)
Kmenový zaměstnanec (634)
+420 597 325 159
A 538, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Janovská Kamila, Ph.D.
Proděkanka pro pedagogickou činnost (600)
Zástupce vedoucího (634)
Proděkanka pro pedagogickou činnost (FMT)
Akademický pracovník (634)
+420 597 321 264
A 521, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Samolejová Andrea, Ph.D.
Tajemník pro vědu a výzkum (634)
Fakultní koordinátor mobilit FMT (634)
Kmenový zaměstnanec (634)
+420 597 325 531
A 539, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Švecová Eva, Ph.D.
Tajemník (634)
Akademický pracovník (634)
Kmenový zaměstnanec (634)
+420 597 323 133
A 545, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Němcová Marta
Sekretářka (634)
Kmenový zaměstnanec (634)
+420 597 321 267
A 535, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
prof. Ing. Besta Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (634)
Kmenový zaměstnanec (634)
+420 597 325 116
A 536, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Bezecný Jan+420 597 325 117
prof. Ing. Buchtová Jana, CSc.
Akademický pracovník (634)
Kmenový zaměstnanec (634)
+420 597 325 161
A 540, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Mgr. Čech Martin, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (634)
+420 597 325 115
A 535, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Hrubá Dominika+420 597 325 114
prof. Ing. Janovská Kamila, Ph.D.
Proděkanka pro pedagogickou činnost (600)
Zástupce vedoucího (634)
Proděkanka pro pedagogickou činnost (FMT)
Akademický pracovník (634)
+420 597 321 264
A 521, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kutáč Josef, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (634)
+420 597 325 113
A 636, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Lampa Martin, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (634)
+420 597 325 162
A 534, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Lenort Radim, Ph.D.
Vedoucí útvaru (634)
Kmenový zaměstnanec (634)
+420 597 325 159
A 538, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Malčic Tomáš+420 597 325 117
Ing. Mynář Martin, CSc.
Akademický pracovník (634)
Kmenový zaměstnanec (634)
+420 597 323 183
A 636, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Němcová Marta
Sekretářka (634)
Kmenový zaměstnanec (634)
+420 597 321 267
A 535, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Němcová Nikola+420 597 325 117
Ing. Němec Tomáš+420 597 325 160
doc. Ing. Samolejová Andrea, Ph.D.
Tajemník pro vědu a výzkum (634)
Fakultní koordinátor mobilit FMT (634)
Kmenový zaměstnanec (634)
+420 597 325 531
A 539, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Sikorová Andrea, Ph.D.
Akademický pracovník (634)
+420 597 325 112
A 531, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Šafránek Marek+420 597 325 157
Ing. Švecová Eva, Ph.D.
Tajemník (634)
Akademický pracovník (634)
Kmenový zaměstnanec (634)
+420 597 323 133
A 545, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Vilamová Šárka, Ph.D.
Akademický pracovník (634)
Kmenový zaměstnanec (634)
+420 597 324 400
A 537, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Vozňáková Iveta, Ph.D.+420 597 325 157
Ing. Wicher Pavel, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (634)
+420 597 325 156
+420 597 323 356
A 531, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

A 538, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Mgr. Yao Wenlong+420 597 325 156
MÍSTNOSTI
Výuková laboratoř (634)+420 597 325 150
F 426, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

(634)+420 597 323 332
UK 417, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Některé informace se můžou zobrazovat až po přihlášení

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní .