Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
doc. Ing. Jirásek Jakub, Ph.D.
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (541)
Vedoucí útvaru (541)
Akademický pracovník (541)
597 323 502
A 812, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Skupien Petr, Ph.D.
Zástupce vedoucího (541)
Garant oboru Geologické inženýrství (541)
Senior researcher (511)
597 323 551
597 323 261
A 811, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 408A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Klempa Martin, Ph.D.
Vedoucí VP1 ICT (511)
Tajemník (541)
Akademický pracovník (541)
597 325 496
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Drozdová Jarmila, Ph.D.
Vědecký tajemník (541)
Pracovník vědy a výzkumu (9370)
Akademický pracovník (541)
597 323 571
A 806, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Proskeová Ivana
Sekretářka (541)
597 321 243
A 804, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Ing. Bieleszová Silvia
Zaměstnanec (541)
Technik (9370)
597 325 460
JB 433, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bláha Martin
Interní doktorand (541)
597 325 487
JB 346, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Bujok Petr, CSc.
Vedoucí oddělení aplikované geologie (541)
Senior researcher VP1/3 (511)
597 323 529
A 809, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Daněk Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
Zaměstnanec (549)
597 324 364
JB 348, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Doupovcová Pavlína
Interní doktorand (541)
597 325 496
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Drozdová Jarmila, Ph.D.
Vědecký tajemník (541)
Pracovník vědy a výzkumu (9370)
Akademický pracovník (541)
597 323 571
A 806, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Duraj Miloš, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 325 469
JC 325, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Grmela Arnošt, CSc.
Zaměstnanec (541)
597 323 500
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Doc. PaedDr. Homola Vladimír, Ph.D.
Akademický pracovník, Správa VT (541)
597 324 367
JB 439, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Jirásek Jakub, Ph.D.
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (541)
Vedoucí útvaru (541)
Akademický pracovník (541)
597 323 502
A 812, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mgr. Kašing Martin
Interní doktorand (541)
597 323 553
A 808, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kisztner Juraj
Interní doktorand (541)
597 325 461
A 807, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Klempa Martin, Ph.D.
Vedoucí VP1 ICT (511)
Tajemník (541)
Akademický pracovník (541)
597 325 496
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Ličbinská Monika, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 323 527
A 810, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mališ Jiří, Ph.D.
Vedoucí WP 9 CEEMIR (511)
Akademický pracovník (541)
Senior researcher VP1/2 (511)
597 324 171
JB 441, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Marschalko Marian, Ph.D.
Garant oboru Geovědní a montánní turismus (541)
597 323 505
A 857, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Dr. Ing. Matýsek Dalibor
Junior researcher (511)
Zaměstnanec (541)
597 324 540
JB 435, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Melnyk Anastasiia
Interní doktorand (541)
597 325 490
A 813, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Niemiec Dominik, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 325 394
GP 112, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Petrušková Lenka, Ph.D.
Zaměstnanec (541)
597 325 481
GP 129, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Poláček Aleš, CSc.
Externí pracovník (541)
597 325 490
A 813, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Polášková Eliška
Interní doktorand (541)
597 323 527
A 810, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Polášková Martina
Vedoucí účel.prac. (541)
597 325 392
GP 128, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Porzer Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
Junior researcher (511)
597 323 552
A 808, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Pospíšil Lubomil, CSc.
Akademický pracovník (541)
597 325 490
A 813, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Proskeová Ivana
Sekretářka (541)
597 321 243
A 804, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Raclavská Helena, CSc.
Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky (HGF)
Vedoucí VP01-1 (9370)
Vedoucí oddělení geologie a mineralogie (541)
Senior researcher (9370)
597 324 365
JB 442, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Ryba Jakub
Interní doktorand (541)
597 325 487
JB 346, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Selzer Lumír
Zaměstnanec (541)
597 321 401
KP 115, Krásnopolská 68
Ostrava - Pustkovec

prof. Ing. Schejbal Ctirad, CSc.
Akademický pracovník (541)
597 323 578
A 805, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Sivek Martin, CSc.
Vedoucí oddělení nerostných surovin a modelování (541)
597 323 528
A 858, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Skupien Petr, Ph.D.
Zástupce vedoucího (541)
Garant oboru Geologické inženýrství (541)
Senior researcher (511)
597 323 551
597 323 261
A 811, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 408A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Slivka Vladimír, CSc., dr.h.c.
Ředitel ICT (511)
Team Leader projektu CEEMIR (511)
Akademický pracovník (541)
597 324 366
JB 446, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Stejskalová Jana
Zaměstnanec (541)
Zaměstnanec (549)
597 325 447
JB 350, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Stelmach Petr
Interní doktorand (541)
597 325 487
JB 346, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Unucka Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
597 323 503
A 806, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Weiper Miloš
Zaměstnanec (541)
597 321 401
KP 115, Krásnopolská 68
Ostrava - Pustkovec

MÍSTNOSTI
Laboratoř vrtná597 325 487
JB 346, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř-petrologická597 325 499
JB 445, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

pracovna - laboratoř597 323 590
JB 438, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Sekretariát GP597 325 391
GP 129, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Učebna597 325 104
JA 409, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.