Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
Ing. Šancer Jindřich, Ph.D.
Ředitel ICT (511)
Vedoucí útvaru (511)
Zástupce vedoucího (542)
Akademický pracovník (542)
597 325 415
597 325 287
A 934, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

A 939, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Heviánková Silvie, Ph.D.
Vedoucí útvaru (546)
Vedoucí VP2 ICT (511)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Senior researcher (511)
597 323 347
JA 416, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Klempa Martin, Ph.D.
Zástupce ředitele ICT (511)
Vedoucí VP1 ICT (511)
Tajemník (541)
Garant oboru Geologické inženýrství, bakalářské studium (541)
597 325 496
597 323 082
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bendová Miroslava, Ph.D.
Finanční manažer (511)
597 321 245
A 935, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Honová Kristýna, Ph.D.
Administrátor CEEMIR (511)
Zaměstnanec (511)
597 325 564
JC 329, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Doc. Dr.RNDr. Alexa Petr
Senior researcher (511)
Garant výuky na FAST (480)
597 323 100
A 948, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bendová Miroslava, Ph.D.
Finanční manažer (511)
597 321 245
A 935, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Dr. Ing. Bernatík Aleš
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy (FBI)
Akademický pracovník (040)
Senior researcher VP2/4 (511)
597 322 833
D 216, Lumírova 13 (mapa)
Ostrava

doc. Ing. Botula Jiří, Ph.D.
Vedoucí WP 7 CEEMIR (511)
Úprava nerostných surovin (542)
Akademický pracovník (542)
597 323 570
JA 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Bujok Petr, CSc.
Akademický pracovník (541)
Senior researcher VP1/3 (511)
597 323 529
A 809, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Čablík Vladimír, Ph.D.
Proděkan pro studium (HGF)
Garant oboru Zpracování a zneškodňování odpadů (546)
Řešitel projektu NPU (511)
Akademický pracovník (546)
597 324 040
A 933A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Čechová Dagmar, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 325 286
JA 209, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Dvořáček Jaroslav, CSc.
Vedoucí útvaru (545)
Vedoucí WP 8 CEEMIR (511)
Obor 2102.001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin (HGF), Akademický pracovník (545)
596 993 381
A 959, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Gembalová Lucie, Ph.D.
Akademický pracovník (480)
Junior researcher (511)
597 323 112
597 325 464
A 952, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 404, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Grygar Radomír, CSc.
Vedoucí WP 3 CEEMIR (511)
597 323 329
JA 408, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Heviánková Silvie, Ph.D.
Vedoucí útvaru (546)
Vedoucí VP2 ICT (511)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Senior researcher (511)
597 323 347
JA 416, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Honová Kristýna, Ph.D.
Administrátor CEEMIR (511)
Zaměstnanec (511)
597 325 564
JC 329, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Hudeček Vlastimil, CSc.
Dobývání ložisek (542)
Vedoucí WP 6 CEEMIR (511)
Akademický pracovník (542)
597 323 150
A 938, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Chromíková Jitka, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Junior researcher (511)
597 329 382
RD 204, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Jarošová Marcela
Akademický pracovník (230)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 321 376
H 507/2, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Jelínek Jan, Ph.D.
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 323 329
JA 408, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Klempa Martin, Ph.D.
Zástupce ředitele ICT (511)
Vedoucí VP1 ICT (511)
Tajemník (541)
Garant oboru Geologické inženýrství, bakalářské studium (541)
597 325 496
597 323 082
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kučová Karla
Zaměstnanec ICT (511)
597 329 303
RE 201, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Lapčík Vladimír, CSc.
Zástupce vedoucího (546)
Vedoucí WP 5 CEEMIR (511)
Garant doktorského studia oboru 3904V012 Ochrana životního prostředí v průmyslu (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 289
A 655, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mádrová Monika, Ph.D.
Finanční manager CEEMIR (511)
597 325 566
A 237, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mališ Jan
Zaměstnanec (511)
597 324 364
JB 441, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mališ Jiří, Ph.D.
Team Leader projektu CEEMIR (511)
Akademický pracovník (541)
Senior researcher VP1/2 (511)
597 324 171
JC 329A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Dr. Ing. Matýsek Dalibor
Junior researcher (511)
Zaměstnanec (541)
597 324 540
JB 435, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Mikoláš Milan, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Senior researcher (511)
597 323 179
A 916, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Porzer Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
Junior researcher (511)
597 323 552
A 808, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Slivka Vladimír, CSc., dr.h.c.
Vedoucí útvaru (HGF)
Děkan (HGF)
Akademický pracovník (541)
Senior researcher (511)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 321 244
597 324 366
A 239, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JB 446, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Sousedíková Radmila, Ph.D.
Akademický pracovník (545)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
596 993 850
A 955, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Staněk František, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 325 484
597 325 484
JA 408, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šancer Jindřich, Ph.D.
Ředitel ICT (511)
Vedoucí útvaru (511)
Zástupce vedoucího (542)
Akademický pracovník (542)
597 325 415
597 325 287
A 934, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

A 939, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Thomas Jan, Ph.D.
Zaměstnanec (511)
597 323 082
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Večeř Marek, Ph.D.
Vedoucí pracovní skupiny (617)
Akademický pracovník (617)
Kmenový zaměstnanec (617)
VaV pracovník (9350)
597 325 567
597 324 230
E 225, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

E 407, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Zubíček Václav, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky (HGF)
Akademický pracovník (542)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 325 475
597 324 143
JA 307, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 319, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.