Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
prof. Ing. Slivka Vladimír, CSc., dr.h.c.
Ředitel ICT (511)
Team Leader projektu CEEMIR (511)
Akademický pracovník (541)
597 324 366
JB 446, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Thomas Jan, Ph.D.
Zástupce ředitele ICT (511)
Vedoucí VP2 ICT (511)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 329 383
597 323 082
RD 104, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JC 329A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bendová Miroslava, Ph.D.
Tajemnice HGF (500)
Tajemník (HGF)
Finanční manažer (511)
597 321 245
A 241, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Honová Kristýna, Ph.D.
Administrátor CEEMIR (511)
Junior researcher (511)
597 325 564
JA 404, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mádrová Monika, Ph.D.
Administrátor ICT (511)
Finanční manager CEEMIR (511)
597 325 566
JC 329, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Doc. Dr.RNDr. Alexa Petr
Garant výuky na FAST, Akademický pracovník (717)
Senior researcher (511)
597 323 100
A 948, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bendová Miroslava, Ph.D.
Tajemnice HGF (500)
Tajemník (HGF)
Finanční manažer (511)
597 321 245
A 241, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Dr. Ing. Bernatík Aleš
Vedoucí útvaru (040)
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy (FBI)
Senior researcher VP2/4 (511)
597 322 833
D 207, Lumírova 13 (mapa)
Ostrava

doc. Ing. Botula Jiří, Ph.D.
Vedoucí útvaru (542)
Vedoucí WP 7 CEEMIR (511)
Vedoucí oddělení Úprava nerostných surovin (542)
Akademický pracovník (542)
597 323 570
597 321 274
JA 219, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

A 953, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Bujok Petr, CSc.
Vedoucí oddělení aplikované geologie (541)
Senior researcher VP1/3 (511)
597 323 529
A 809, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Čechová Dagmar, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 325 286
JA 208, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Dvořáček Jaroslav, CSc.
Vedoucí WP 8 CEEMIR (511)
Vedoucí oddělení Ekonomiky (545)
Obor 2102.001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin (HGF), Akademický pracovník (545)
596 993 381
A 959, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Akademický pracovník (340)
Senior researcher (511)
597 324 207
A 420, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Gembalová Lucie, Ph.D.
Akademický pracovník (717)
Junior researcher (511)
597 325 464
597 323 112
JA 404, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

A 952, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Grygar Radomír, CSc.
Vedoucí WP 3 CEEMIR (511)
597 323 329
JA 408, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Heviánková Silvie, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Senior researcher (511)
597 323 347
JA 416, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Honová Kristýna, Ph.D.
Administrátor CEEMIR (511)
Junior researcher (511)
597 325 564
JA 404, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Hudeček Vlastimil, CSc.
Vedoucí oddělení Dobývání ložisek (542)
Vedoucí WP 6 CEEMIR (511)
Akademický pracovník (542)
597 323 150
A 938, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Chromíková Jitka, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Junior researcher (511)
597 329 382
RD 204, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Ivan Igor, Ph.D.
Vedoucí útvaru (548)
Odborný asistent (548)
Junior researcher (511)
597 323 550
A 924, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Jarošová Marcela
Akademický pracovník (714)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 323 827
A 821, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Kapica Roman, Ph.D.
Vědecký tajemník (544)
Odborný asistent, Správa VT (544)
Junior researcher (511)
597 323 325
JB 250, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Klempa Martin, Ph.D.
Vedoucí VP1 ICT (511)
Tajemník (541)
Akademický pracovník (541)
597 325 496
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Lapčík Vladimír, CSc.
Vedoucí WP 5 CEEMIR (511)
Garant doktorského studia oboru 3904V012 Ochrana životního prostředí v průmyslu (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 325 289
A 655, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mádrová Monika, Ph.D.
Administrátor ICT (511)
Finanční manager CEEMIR (511)
597 325 566
JC 329, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mališ Jiří, Ph.D.
Vedoucí WP 9 CEEMIR (511)
Akademický pracovník (541)
Senior researcher VP1/2 (511)
597 324 171
JB 441, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Dr. Ing. Matýsek Dalibor
Junior researcher (511)
Zaměstnanec (541)
597 324 540
JB 435, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mec Pavel
Akademický pracovník (223)
Junior researcher (511)
597 321 952
F 210, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Mikoláš Milan, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Senior researcher (511)
Manažer kvality (549)
597 323 179
A 916, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Nováčková Martina
Laborantka (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Kmenový zaměstnanec (511)
597 321 242
597 329 367
A 853, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RD 105, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Porzer Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
Junior researcher (511)
597 323 552
A 808, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Řepka Vlastimil, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Zaměstnanec (549)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 323 577
JA 208, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Skupien Petr, Ph.D.
Zástupce vedoucího (541)
Garant oboru Geologické inženýrství (541)
Senior researcher (511)
597 323 551
597 323 261
A 807, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 408A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Slivka Vladimír, CSc., dr.h.c.
Ředitel ICT (511)
Team Leader projektu CEEMIR (511)
Akademický pracovník (541)
597 324 366
JB 446, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Sousedíková Radmila, Ph.D.
Akademický pracovník (545)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
596 993 850
A 920, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Staněk František, Ph.D.
Akademický pracovník (714)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 324 127
597 325 484
A 827, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 408, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šancer Jindřich, Ph.D.
Vedoucí útvaru (549)
Zástupce vedoucího (542)
Akademický pracovník (542)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 325 287
A 939, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Thomas Jan, Ph.D.
Zástupce ředitele ICT (511)
Vedoucí VP2 ICT (511)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
597 329 383
597 323 082
RD 104, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

JC 329A, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Tomšej Tomáš
Junior researcher (511)
597 329 303
RE 201, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Václavík Vojtěch, Ph.D.
Vedoucí institutu (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Junior researcher (511)
597 323 377
A 817, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Večeř Marek, Ph.D.
Vedoucí pracovní skupiny (617)
Akademický pracovník (617)
Senior researcher (511)
597 324 230
597 325 567
E 407, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

E 225, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Zubíček Václav, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
597 325 475
JA 307, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.