Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
prof. RNDr. Bouchala Jiří, Ph.D.
Vedoucí útvaru (470)
Profesor (470)
597 325 970
EA 531, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Mgr. Kovář Petr, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry pro vědu a výzkum (470)
Docent (470)
597 325 972
597 329 557
EA 536, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

IT 420, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kracík Jan, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry pro pedagogiku (470)
Odborný asistent (470)
597 325 987
EA 542, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hrušková Pavla, Ph.D.
Tajemník (470)
Odborný asistent (470)
597 325 984
EA 533, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Frélichová Petra
Sekretářka (470)
597 325 971
EA 532, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Ing. Bailová Michaela
Interní doktorand (470)
597 329 420
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Běloch Michal
Interní doktorand (470)
597 329 603
597 329 418
IT 334, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Beremlijski Petr, Ph.D.
Docent (470)
597 325 977
EA 534, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Béreš Michal
Interní doktorand (470)
Pracovník VaV (470)
597 329 402
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. RNDr. Blaheta Radim, CSc.
Profesor (470)
597 325 971
EA 532, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. RNDr. Bouchala Jiří, Ph.D.
Vedoucí útvaru (470)
Profesor (470)
597 325 970
EA 531, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Briš Radim, CSc.
Profesor (470)
597 325 976
EA 541, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Ćosić Rajko
Externí doktorand (470)
597 329 654
IT 453, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Čermák Martin, Ph.D.
Vedoucí katedry (230)
Akademický pracovník (230)
Pracovník VaV (470)
Junior researcher (9370)
Zaměstnanec (209)
597 325 871
597 321 335
597 329 331
EA 545, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

H 506/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

RD 101, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. RNDr. Daněček Josef, CSc.
Pracovník VaV (470)
597 325 971
EA 532, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Domesová Simona
Interní doktorand (470)
Pracovník VaV (470)
597 329 402
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. RNDr. Dostál Zdeněk, DSc.
Profesor (470)
597 325 975
EA 540, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Foltyn Ladislav
Interní doktorand (470)
597 329 417
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Frélichová Petra
Sekretářka (470)
597 325 971
EA 532, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Horák David, Ph.D.
Docent (470)
597 325 981
EA 533, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hrušková Pavla, Ph.D.
Tajemník (470)
Odborný asistent (470)
597 325 984
EA 533, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Jahoda Pavel, Ph.D.
Odborný asistent (470)
597 325 985
EA 539, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Mgr. Kovář Petr, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry pro vědu a výzkum (470)
Docent (470)
597 325 972
597 329 557
EA 536, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

IT 420, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Kovářová Tereza, Ph.D.
Odborný asistent (470)
597 325 870
EA 533, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kozielová Petra
Interní doktorand (470)
597 329 417
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kracík Jan, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry pro pedagogiku (470)
Odborný asistent (470)
597 325 987
EA 542, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Krajc Bohumil, Ph.D.
Odborný asistent (470)
597 326 053
EA 544, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kravčenko Michal
Externí doktorand (470)
597 329 626
IT 453, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Krbeček Matěj
Externí doktorand (470)
597 329 420
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kružík Jakub
Interní doktorand (470)
597 329 420
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Kubesa Michael, Ph.D.
Odborný asistent (470)
597 325 988
EA 543, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Lampart Marek, Ph.D.
Docent (470)
597 325 974
597 329 592
EA 537, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

IT 420, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Litschmannová Martina, Ph.D.
Proděkanka pro rozvoj (FEI)
Odborný asistent (470)
597 325 979
EA 538, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Lukáš Dalibor, Ph.D.
Docent (470)
597 325 978
EA 535, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Malý Lukáš
Externí doktorand (470)
597 329 610
IT 447, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Markovič Ondřej
Interní doktorand (470)
597 329 402
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Merta Michal, Ph.D.
Odborný asistent (470)
597 329 613
IT 447, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mrovec Martin
Interní doktorand (470)
597 329 792
597 329 420
IT 453, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Otipka Petr
Akademický pracovník (310)
Externí doktorand (470)
597 324 128
A 829, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pacholek Jan
Interní doktorand (470)
597 329 417
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Paláček Stanislav
Interní doktorand (470)
Zaměstnanec (96230)
597 329 553
597 329 420
IT 443, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pecha Marek
Interní doktorand (470)
597 329 420
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Peterek Ivo
Interní doktorand (470)
Zaměstnanec (96230)
597 329 632
IT 315, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Přibylová Lenka
Odborný asistent (470)
597 326 051
EA 542, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Raiman Tom
Interní doktorand (470)
597 329 417
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Sadowská Marie, Ph.D.
Odborný asistent (470)
597 325 983
EA 538, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Schäfferová Eva
Technik (470)
597 325 982
EA 539, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Silber Adam
Externí doktorand (470)
597 329 420
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Straková Erika
Interní doktorand (470)
Pracovník VaV (470)
597 329 417
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Šindel Libor
Odborný asistent (470)
597 325 989
EA 544, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Thach Thanh Tien, M.Sc.
Interní doktorand (470)
Pracovník VaV (470)
597 329 420
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Ulčák David
Interní doktorand (470)
597 329 418
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Vlach Oldřich, Ph.D.
Odborný asistent (470)
597 325 986
597 329 645
EA 533, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

IT 442, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Vodstrčil Petr, Ph.D.
Odborný asistent (470)
597 326 052
EA 543, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Vondráková Petra, Ph.D.
Odborný asistent (470)
597 325 973
EA 538, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Vrtková Adéla
Interní doktorand (470)
Pracovník VaV (470)
597 329 417
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Zapletal Jan, Ph.D.
Odborný asistent (470)
597 329 612
IT 447, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Závada Jakub
Interní doktorand (470)
597 329 417
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

MÍSTNOSTI
Místnost interních doktorandů 470 (470)597 329 418
RA 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Počítačová učebna 470 (470)597 323 981
EB 413, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Seminární místnost 470 (470)597 323 949
EB 226, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.