Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
prof. Dr. Ing. Novák Petr
Vedoucí útvaru (354)
Akademický pracovník (354)
+420 597 323 595
A 740, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Krys Václav, Ph.D.
Zástupce vedoucího (354)
Akademický pracovník (354)
Zaměstnanec (354)
+420 597 325 310
A 741, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Široký Petr
Tajemník (354)
Akademický pracovník (354)
+420 597 324 123
A 739, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Bc. Fittlová Tereza
Sekretářka (354)
Sekretářka (300)
Administrativa (302)
+420 597 323 152
A 335, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Ing. Babjak Ján, Ph.D.
Akademický pracovník (354)
+420 597 329 362
RC 201, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Bobovský Zdenko, PhD.
Akademický pracovník (354)
+420 597 325 309
A 741, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Bc. Fittlová Tereza
Sekretářka (354)
Sekretářka (300)
Administrativa (302)
+420 597 323 152
A 335, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Heczko Dominik
doktorand (354)
+420 597 329 364
RC 202, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Huczala Daniel
doktorand (354)
+420 597 329 443
RC 201, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Chamrád Tomáš+420 597 329 368
RC 202, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kárník Ladislav, CSc.
Akademický pracovník (354)
+420 597 324 123
A 739, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Konečný Zdeněk, Ph.D.
Akademický pracovník (354)
+420 597 325 403
A 925, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kot Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (354)
+420 597 329 363
RC 201, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Krys Václav, Ph.D.
Zástupce vedoucího (354)
Akademický pracovník (354)
Zaměstnanec (354)
+420 597 325 310
A 741, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kušnír Lukáš+420 597 329 368
RC 202, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Lipina Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (354)
Kmenový zaměstnanec (354)
+420 597 325 445
NK 330, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Marek Jiří+420 597 329 364
RC 202, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Mihola Milan, Ph.D.
Akademický pracovník (354)
+420 597 325 445
NK 330, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Dr. Ing. Mostýn Vladimír
Akademický pracovník (354)
+420 597 324 257
A 738, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Dr. Ing. Novák Petr
Vedoucí útvaru (354)
Akademický pracovník (354)
+420 597 323 595
A 740, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Pastor Robert
Akademický pracovník (354)
Interní doktorand (354)
+420 597 329 368
RC 202, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Podešva Lukáš
doktorand (354)
+420 597 329 443
RC 201, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ranocha Karel
THP (354)
+420 597 326 418
T 29, Studentská 1770/1 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Suder Jiří
Akademický pracovník (354)
Interní doktorand (354)
Kmenový zaměstnanec (354)
+420 597 321 209
A 926, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Široký Petr
Tajemník (354)
Akademický pracovník (354)
+420 597 324 123
A 739, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Vocetka Michal
Interní doktorand (354)
Kmenový zaměstnanec (354)
+420 597 329 443
RC 201, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Vysocký Aleš
Akademický pracovník (354)
Interní doktorand (354)
+420 597 329 368
RC 202, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

MÍSTNOSTI
centrum robotechniky+lab. (354)+420 597 326 429
T 29, Studentská 1770/1 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Laboratoř vyuková (354)+420 597 325 441
D 122, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Mechatronické systémy (354)+420 597 329 364
RC 202, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Počítačová učebna (354)+420 597 325 439
D 123, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Pracov. vývoje servis.robotů (354)+420 597 329 362
RC 201, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.