Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba


vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
doc. Ing.et Ing.Mgr. Petrů Jana, Ph.D.
Vedoucí útvaru (346)
Docentka (346)
Zaměstnanec (346)
+420 597 324 391
A 1011, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Čep Robert, Ph.D.
Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště (FS)
Zástupce vedoucí katedry (346)
Zástupce vedoucího (300)
profesor (346)
+420 597 323 193
A 1011
Ing. Kratochvíl Jiří, Ph.D.+420 597 324 476
Ing. Krišáková Simona+420 597 324 466
KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
prof. Dr. Ing. Brychta Josef+420 597 324 450
prof. Ing. Čep Robert, Ph.D.
Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště (FS)
Zástupce vedoucí katedry (346)
Zástupce vedoucího (300)
profesor (346)
+420 597 323 193
A 1011
Gufrovič Peter+420 597 324 372
+420 597 329 365
Ing. Hajnyš Jiří, Ph.D.+420 597 329 064
PI 136
Ing. Kowalovski Filip+420 597 324 378
Ing. Kratochvíl Jiří, Ph.D.+420 597 324 476
Ing. Krišáková Simona+420 597 324 466
Laňka Tomáš+420 597 324 485
+420 597 329 365
Ing. Lichovník Jiří+420 597 323 216
Ing. Měsíček Jakub+420 597 324 531
+420 597 329 146
A 1028B
PI 136
Ing. Michalski Jakub+420 597 324 534
Ing. Mizera Ondřej+420 597 324 478
prof. Dr. Ing. Mrkvica Ivan+420 597 324 451
Ing. Pagáč Marek, Ph.D.
vedoucí Centra 3D tisku Protolab (346)
Odborný asistent 346 (346)
+420 597 329 046
PI 136, Studentská 17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Pekarčík Roman+420 597 324 453
doc. Ing.et Ing.Mgr. Petrů Jana, Ph.D.
Vedoucí útvaru (346)
Docentka (346)
Zaměstnanec (346)
+420 597 324 391
A 1011, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Sadílek Marek, Ph.D.+420 597 324 475
Ing. Szkandera Pavel+420 597 324 378
Ing. Szotkowski Tomáš+420 597 324 478
Ing. Špalek František+420 597 324 534
A 1028B
Ing. Štefek Petr, MBA
Zástupce vedoucího Centra 3D tisku Protolab (346)
Interní doktorand (346)
zaměstnanec 346 (346)
+420 597 329 154
PI 136
Ing. Švec Jiří+420 597 324 533
Ing. Till Jakub+420 597 324 534
Ing. Trefil Antonín, Ph.D.+420 597 324 453
A 1005
doc. Ing. Vrba Vladimír, CSc.+420 597 324 450
Ing. Zelinka Jan
Interní doktorand (346)
+420 597 324 478
A 1008, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

MÍSTNOSTI
Laboratoř 3D měření (346)+420 597 324 369
G 130, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Laboratoř aditivní výroby (346)+420 597 325 254
G 105, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Laboratoř CAM systémů (346)+420 597 323 331
E 322, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Laboratoř CNC programování (346)+420 597 323 192
G 129, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Laboratoř integrity povrchu (346)+420 597 324 372
G 131, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Laboratoř konvenčního obrábění (346)+420 597 324 485
G 120, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Laboratoř montáže (346)+420 597 324 374
G 118, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Laboratoř obráběcích nástrojů (346)+420 597 324 140
HA 302, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Laboratoř strojírenské metrologie (346)+420 597 324 429
E 327, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Laboratoř teorie a technologie obrábění (346)+420 597 324 139
HA 301, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

pracovna administr.(fax) (346)+420 597 324 466
A 1012, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

pracovna pedagog.pracov. (346)+420 597 324 453
A 1005, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Přednášková místnost kat346 (346)+420 597 324 159
E 320, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Některé informace se můžou zobrazovat až po přihlášení

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.