Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
doc. Ing.et Ing.Mgr. Petrů Jana, Ph.D.
Vedoucí útvaru (346)
Docentka (346)
Zaměstnanec (346)
597 324 391
A 1011, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Čep Robert, Ph.D.
Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště (FS)
Zástupce vedoucí katedry (346)
Zástupce vedoucího (300)
profesor (346)
597 323 193
A 1011, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kratochvíl Jiří, Ph.D.
Tajemník (346)
Odborný asistent, IT katedry (346)
597 324 476
A 1013, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Krišáková Simona
Sekretářka katedry (346)
597 324 466
A 1012, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
prof. Dr. Ing. Brychta Josef
Emeritní profesor (346)
Zaměstnanec (346)
597 324 450
A 1004, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Čep Robert, Ph.D.
Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště (FS)
Zástupce vedoucí katedry (346)
Zástupce vedoucího (300)
profesor (346)
597 323 193
A 1011, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Čepová Lenka, Ph.D.
Odborná asistentka (346)
597 324 396
A 1008, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Gufrovič Peter
Vedoucí dílen - příjem zakázek (346)
597 324 372
597 329 365
G 131, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RC 108, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hajnyš Jiří
Interní doktorand (346)
597 324 378
A 1007, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hřibňáková Lenka, Ph.D.
Odborná asistentka (346)
597 324 478
A 1008, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kratochvíl Jiří, Ph.D.
Tajemník (346)
Odborný asistent, IT katedry (346)
597 324 476
A 1013, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Bc. Krišáková Simona
Sekretářka katedry (346)
597 324 466
A 1012, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laňka Tomáš
Technik (346)
597 324 485
597 329 365
G 120, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

RC 108, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Lichovník Jiří
Interní doktorand (346)
597 323 216
A 1010, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Malotová Šárka
Interní doktorand (346)
597 324 381
A 1028B, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Měsíček Jakub
Interní doktorand (346)
Externí zaměstnanec projektu (342)
597 324 531
597 324 531
597 324 529
A 1028B, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

E 106, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Michalski Jakub
Interní doktorand (346)
597 324 534
A 1028B, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mizera Ondřej
Interní doktorand (346)
597 324 478
A 1008, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Dr. Ing. Mrkvica Ivan
Profesor (346)
Metrolog (300)
597 324 451
A 1006, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Musil Václav
Interní doktorand (346)
597 323 216
A 1010, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pagáč Marek, Ph.D.
Odborný asistent, BOZP (346)
Zaměstnanec (9700)
597 321 285
597 329 046
A 1007, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

PI 138, Studentská 17 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing.et Ing.Mgr. Petrů Jana, Ph.D.
Vedoucí útvaru (346)
Docentka (346)
Zaměstnanec (346)
597 324 391
A 1011, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Sadílek Marek, Ph.D.
Docent (346)
597 324 475
A 1009, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Szkandera Pavel
Interní doktorand (346)
Interní doktorand (346)
597 324 378
A 1007, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Szotkowski Tomáš
Interní doktorand (346)
597 324 478
A 1008, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Špalek František
Interní doktorand (346)
597 324 532
A 1028B, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Švec Jiří
Interní doktorand (346)
597 324 533
A 1028B, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Tichá Šárka, Ph.D.
Odborná asistentka (346)
597 324 453
A 1005, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Till Jakub
Interní doktorand (346)
597 324 534
A 1028B, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Trefil Antonín
odborný asistent (346)
597 324 453
A 1005, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Vrba Vladimír, CSc.
Emeritní zaměstnanec (346)
Zaměstnanec (346)
597 324 450
A 1004, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Zelinka Jan
Interní doktorand (346)
597 324 478
A 1008, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Zlámal Tomáš, Ph.D.
Odborný asistent (346)
597 324 329
A 1010, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

MÍSTNOSTI
Laboratoř 3D měření (346)597 324 369
G 130, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř aditivní výroby (346)597 325 254
G 105, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř CAM systémů (346)597 323 331
E 322, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř CNC programování (346)597 323 192
G 129, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř integrity povrchu (346)597 324 372
G 131, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř konvenčního obrábění (346)597 324 485
G 120, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř montáže (346)597 324 374
G 118, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř obráběcích nástrojů (346)597 324 140
HA 302, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř strojírenské metrologie (346)597 324 429
E 327, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Laboratoř teorie a technologie obrábění (346)597 324 139
HA 301, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

pracovna administr.(fax) (346)597 324 466
A 1012, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

pracovna pedagog.pracov. (346)597 324 453
A 1005, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Přednášková místnost kat346 (346)597 324 159
E 320, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.