Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
doc. Dr. Ing. Hružík Lumír
Vedoucí útvaru (338)
Akademický pracovník (338)
+420 597 324 384
A 748, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Bojko Marian, Ph.D.
Zástupce vedoucího (338)
Odborný asistent (338)
+420 597 324 385
A 730, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Dvořák Lukáš, Ph.D.
Tajemník (338)
Odborný asistent (338)
+420 597 324 314
A 729, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Uhrová Barbora
Sekretářka (338)
Zaměstnanec (304)
+420 597 325 328
+420 597 321 284
A 332, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

A 746, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
doc. Ing. Blejchař Tomáš, Ph.D.
Odborný asistent (338)
+420 597 324 262
+420 597 329 645
E 306, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

IT 442, Studentská 1770/1 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Bojko Marian, Ph.D.
Zástupce vedoucího (338)
Odborný asistent (338)
+420 597 324 385
A 730, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Dr. Ing. Bova Miroslav
Odborný asistent (338)
+420 597 324 262
E 306, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Brzezina Petr
Interní doktorand (338)
+420 597 324 268
E 309, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Bureček Adam, Ph.D.
Odborný asistent (338)
+420 597 325 210
A 729, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Drábková Sylva, Ph.D.
Akademický pracovník (338)
Koordinátor PR (FS)
+420 597 324 386
A 747, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Dvořák Lukáš, Ph.D.
Tajemník (338)
Odborný asistent (338)
+420 597 324 314
A 729, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Dýrr Filip
Interní doktorand (338)
Zaměstnanec (338)
+420 597 324 492
D 403A, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Fojtášek Kamil, Ph.D.
Odborný asistent (338)
+420 597 324 270
E 309, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Horová Veronika
Interní doktorand (338)
Zaměstnanec (338)
+420 597 324 492
D 403A, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Dr. Ing. Hružík Lumír
Vedoucí útvaru (338)
Akademický pracovník (338)
+420 597 324 384
A 748, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Jablonská Jana, Ph.D.
Odborná asistentka (338)
+420 597 324 269
A 731, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Janalík Jaroslav, CSc.
Akademický pracovník (338)
+420 597 324 383
A 728, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Kopáček Jaroslav, CSc.
Akademický pracovník (338)
+420 597 323 343
A 728, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. RNDr. Kozubková Milada, CSc.
Akademický pracovník (338)
+420 597 323 342
A 749, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Látal Jan, Ph.D.
Zaměstnanec (338)
Zaměstnanec (440)
+420 597 324 262
+420 597 325 845
E 306, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

EA 240, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Ledvoň Marian
Interní doktorand (338)
Zaměstnanec (338)
+420 597 324 492
D 403A, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Pavlok Bohuslav, CSc.
Akademický pracovník (338)
+420 597 324 382
A 731, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Pejčoch Pavel+420 597 324 268
E 309, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Polášek Tomáš
Interní doktorand (338)
Zaměstnanec (338)
+420 597 324 492
D 403A, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Sitek Arnošt
Zaměstnanec (338)
+420 597 324 308
G 225, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Stonawski Erik, Ph.D.
Odborný asistent (338)
+420 597 324 262
E 306, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Uhrová Barbora
Sekretářka (338)
Zaměstnanec (304)
+420 597 325 328
+420 597 321 284
A 332, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

A 746, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Vašina Martin, Ph.D.
Akademický pracovník (338)
+420 597 325 210
A 729, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Vrábel Martin
Interní doktorand (338)
+420 597 324 268
E 309, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Žáček Miloslav
Akademický pracovník (338)
+420 597 324 224
NM 325, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

MÍSTNOSTI
Laboratoř E306 (338)+420 597 324 262
E 306, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Laboratoř N108 (338)+420 597 321 618
N 108, Studentská 11 (mapa)
Ostrava-Poruba

Laboratoř pneumatických mechanizmů (338)+420 597 324 224
NM 325, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Laboratoř vyuková (338)+420 597 324 308
G 226, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Počítačová učebna (338)+420 597 323 257
D 403, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.