Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba


vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
doc. Ing. Fusek Martin, Ph.D.+420 597 323 027
A 634, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Poruba Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro internacionalizaci a lidské zdroje (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Zástupce vedoucího (330)
Akademický pracovník (330)
+420 597 323 228
A 752, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Mgr. Ličková Dagmar
Tajemník (330)
Akademický pracovník (330)
+420 597 321 232
A 630, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Holišová Irena+420 597 321 261
A 635, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Hromádková Věra+420 597 324 550
KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Dr. Ing. Adámková Ludmila+420 597 323 262
A 725, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Mgr.Ing. Bilošová Alena, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 597 323 266
A 725, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Cienciala Jakub
Akademický pracovník (330)
+420 597 325 283
A 752, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Ferfecki Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
Kmenový zaměstnanec (96230)
+420 597 329 658
IT 312, Studentská 6231/1b (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Fojtík František, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 597 323 292
F 211, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Frydrýšek Karel, Ph.D.+420 597 323 495
doc. Ing. Fusek Martin, Ph.D.+420 597 323 027
A 634, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Halama Radim, Ph.D.+420 597 321 288
A 631, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Holišová Irena+420 597 321 261
A 635, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Hromádková Věra+420 597 324 550
Ing. Kořínek Michal
Interní doktorand (330)
+420 597 323 290
F 111, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Mgr. Ličková Dagmar
Tajemník (330)
Akademický pracovník (330)
+420 597 321 232
A 630, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Machalla Vojtěch+420 597 323 290
Ing. Maršálek Pavel, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 597 324 351
A 726, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Molčan Michal+420 597 329 658
Nedabýlek Josef+420 597 325 235
F 113, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Nevřela Martin+420 597 324 312
Nohavičková Edita+420 597 324 358
prof. Ing. Ondrouch Jan, CSc.+420 597 323 182
Ing. Paška Zbyněk+420 597 325 273
A 752, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Pavlíček Pavel+420 597 323 290
doc. Ing. Podešva Jiří, Ph.D.+420 597 324 350
A 750, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Polzer Stanislav, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 597 324 551
A 615
doc. Ing. Poruba Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro internacionalizaci a lidské zdroje (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Zástupce vedoucího (330)
Akademický pracovník (330)
+420 597 323 228
A 752, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Rojíček Jaroslav, Ph.D.+420 597 323 231
Bc. Schwarz David+420 597 324 551
Ing. Sudhakar Anilraj+420 597 323 231
+420 597 329 797
Ing. Šimečková Kateřina+420 597 323 290
Ing. Šmach Jiří
Interní doktorand (330)
+420 597 323 290
F 111, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Šofer Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
+420 597 323 598
G 224, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Václavek Leo, CSc.+420 597 324 555
Ing. Vitásek Radek+420 597 324 551
A 615, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Weisz Michal, Ph.D.+420 597 324 312
prof. Ing. Zapoměl Jaroslav, DrSc.+420 597 323 267
A 723, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

MÍSTNOSTI
Doktorandi (330)+420 597 323 290
F 111, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Laboratoř počítačová (330)+420 597 325 291
F 209, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Laboratoř výuková (330)+420 597 323 187
F 124, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Laboratoř výuková (330)+420 597 324 306
G 223, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

PC učebna (330)+420 597 323 293
F 208, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Učebna (330)+420 597 325 282
F 114, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Učebna (330)+420 597 324 130
F 207, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Některé informace se můžou zobrazovat až po přihlášení

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní .