Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
prof. Ing. Hlavatý Ivo, Ph.D.
Děkan (FS)
Vedoucí útvaru (300)
Akademický pracovník (345)
+420 597 321 247
+420 597 323 313
A 334, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

A 405, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Čep Robert, Ph.D.
Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště (FS)
Zástupce vedoucí katedry (346)
Zástupce vedoucího (300)
profesor (346)
+420 597 323 193
A 1011, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Folta Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro bakalářské a magisterské studium (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Zástupce vedoucího (347)
Akademický pracovník (347)
+420 597 323 393
F 325, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Akademický pracovník (340)
+420 597 324 207
A 420, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Poruba Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Zástupce vedoucího (330)
Akademický pracovník (330)
+420 597 323 228
A 752, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kmětíková Zuzana
Tajemník (300)
Tajemník (FS)
+420 597 324 474
A 336, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Bc. Fittlová Tereza
Sekretářka (354)
Sekretářka (300)
Administrativa (302)
+420 597 323 152
A 335, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Mgr. Búranová Kateřina
Zaměstnanec (304)
+420 597 321 216
A 332, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Čep Robert, Ph.D.
Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště (FS)
Zástupce vedoucí katedry (346)
Zástupce vedoucího (300)
profesor (346)
+420 597 323 193
A 1011, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Drábková Sylva, Ph.D.
Akademický pracovník (338)
Koordinátor PR (FS)
+420 597 324 386
A 747, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Drmolová Hana
Sekretářka katedry (347)
Zaměstnanec (302)
Administrativa (300)
+420 597 321 226
+420 597 321 236
A 332, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

A 712, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Bc. Fittlová Tereza
Sekretářka (354)
Sekretářka (300)
Administrativa (302)
+420 597 323 152
A 335, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Folta Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro bakalářské a magisterské studium (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Zástupce vedoucího (347)
Akademický pracovník (347)
+420 597 323 393
F 325, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Akademický pracovník (340)
+420 597 324 207
A 420, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Hlaváčková Milada, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
Koordinátor zahraničních vztahů (300)
+420 597 323 262
A 725, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Hlavatý Ivo, Ph.D.
Děkan (FS)
Vedoucí útvaru (300)
Akademický pracovník (345)
+420 597 321 247
+420 597 323 313
A 334, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

A 405, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Holubcová Kamila, Ph.D.+420 597 323 720
A 713, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Mgr. Karásková Pavla
Pracovník internacionalizace (300)
Zaměstnanec (302)
+420 597 324 225
A 133, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kmětíková Zuzana
Tajemník (300)
Tajemník (FS)
+420 597 324 474
A 336, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Dr. Ing. Mrkvica Ivan
Profesor (346)
Metrolog (300)
+420 597 324 451
A 1006, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Portužáková Ivana
Zaměstnanec (302)
+420 597 323 132
A 133, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Poruba Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Zástupce vedoucího (330)
Akademický pracovník (330)
+420 597 323 228
A 752, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Poštulková Martina
Studijní referentka (301)
+420 597 323 107
A 132, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Sikorová Ivana, DiS.
Studijní referentka (301)
+420 597 324 122
A 132, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Straková Jana
Studijní referentka (303)
+420 597 325 790
Šumperk 1,

Ing. Šajdlerová Ivana, Ph.D.
Tajemník (345)
Akademický pracovník (345)
Manažer kvality (300)
+420 597 324 252
A 458, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Bc. Široká Vladimíra
Vedoucí útvaru (301)
Studijní referentka (301)
+420 597 321 221
A 132, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Trojková Veronika
Zaměstnanec (300)
+420 597 324 228
A 713, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Uhrová Barbora
Sekretářka (338)
Zaměstnanec (304)
+420 597 325 328
+420 597 321 284
A 332, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

A 746, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Vojkovská Daniela, Ph.D.
Zaměstnanec (304)
+420 597 323 720
A 713, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

MÍSTNOSTI
Zasedací místnost děkana (300)+420 597 323 780
A 333, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.