Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
Ing. Zdařilová Renata, Ph.D.
Vedoucí katedry (222)
Akademický pracovník (222)
Zaměstnanec (209)
597 321 937
C 208/2, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. et Ing. Kuda František, CSc.
Vedoucí útvaru (9400)
Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu (VŠB - TUO)
Zástupce vedoucího (222)
Akademický pracovník (222)
Vědecký pracovník (222)
Zaměstnanec (209)
597 321 223
597 321 934
A 313, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

C 210/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Endel Stanislav, Ph.D.
Tajemník pro vědu a výzkum (222)
Akademický pracovník (222)
Vědecký pracovník (222)
597 321 930
C 203/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Ferko Martin, Ph.D.
Tajemník katedry (222)
Akademický pracovník (222)
Zaměstnanec (222)
597 321 966
C 209, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Klímková Magdaléna
Sekretářka (222)
597 321 953
C 210/2, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Mgr. Augustinková Lucie, Ph.D.
Vědecký pracovník (222)
597 321 972
C 208/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr. Ing. Bílková Alžběta
Interní doktorandka (222)
597 321 972
C 208/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Česelský Jan, Ph.D.
Tajemník útvaru (209)
Akademický pracovník (222)
597 321 951
C 204, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Endel Stanislav, Ph.D.
Tajemník pro vědu a výzkum (222)
Akademický pracovník (222)
Vědecký pracovník (222)
597 321 930
C 203/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Faltejsek Michal
Interní doktorand (222)
Zaměstnanec (96230)
597 321 972
597 329 655
C 208/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

IT 453, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Ferko Martin, Ph.D.
Tajemník katedry (222)
Akademický pracovník (222)
Zaměstnanec (222)
597 321 966
C 209, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

RNDr. Hudeček Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (222)
597 321 935
C 209, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Klímková Magdaléna
Sekretářka (222)
597 321 953
C 210/2, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kocurová Petra
Interní doktorandka (222)
597 321 929
C 206, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. et Ing. Kuda František, CSc.
Vedoucí útvaru (9400)
Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu (VŠB - TUO)
Zástupce vedoucího (222)
Akademický pracovník (222)
Vědecký pracovník (222)
Zaměstnanec (209)
597 321 223
597 321 934
A 313, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

C 210/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Kuta Vítězslav, CSc.
Emeritní profesor (222)
597 321 961
C 205/2, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. arch. Kutá Dagmar, Ph.D.
Akademický pracovník (222)
597 321 929
C 206, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. arch. Paclová Hana, Ph.D.
Vědecký pracovník (222)
597 321 307
C 205/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Proske Zbyněk, Ph.D.
Akademický pracovník (222)
597 321 959
C 211, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Szeligová Natálie
Interní doktorandka (222)
597 321 963
C 203/2, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Teichmann Marek, Ph.D.
Akademický pracovník (222)
597 321 963
C 203/2, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Tichá Blahutová Jana
Akademický pracovník (222)
Referentka pro vědeckou činnost (203)
597 321 976
597 321 959
B 203/2, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

C 211, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Wernerová Eva, Ph.D.
Akademický pracovník (222)
597 321 930
C 203/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Zdařilová Renata, Ph.D.
Vedoucí katedry (222)
Akademický pracovník (222)
Zaměstnanec (209)
597 321 937
C 208/2, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.