Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba

vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
prof. Ing. Čajka Radim, CSc.
Děkan (FAST)
Vedoucí útvaru (209)
Vedoucí útvaru (200)
Akademický pracovník (221)
597 321 344
597 321 900
A 306/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

H 210, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Česelský Jan, Ph.D.
Tajemník útvaru (209)
Akademický pracovník (222)
597 321 951
C 204, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Slosarčíková Miloslava
Sekretářka (209)
Referentka (202)
596 991 374
H 207, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
doc. Ing. Bílek Vlastimil, Ph.D.
Vedoucí katedry (223)
Akademický pracovník (223)
Zaměstnanec (209)
597 321 967
F 206, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Čajka Radim, CSc.
Děkan (FAST)
Vedoucí útvaru (209)
Vedoucí útvaru (200)
Akademický pracovník (221)
597 321 344
597 321 900
A 306/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

H 210, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Čermák Martin, Ph.D.
Vedoucí katedry (230)
Akademický pracovník (230)
Pracovník VaV (470)
Junior researcher (9370)
Zaměstnanec (209)
597 325 871
597 321 335
597 329 331
EA 545, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

H 506/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

RD 101, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Česelský Jan, Ph.D.
Tajemník útvaru (209)
Akademický pracovník (222)
597 321 951
C 204, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Fencl Ivan, Ph.D.
Akademický pracovník (227)
Zaměstnanec (209)
597 321 336
C 305/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. RNDr. Hrubešová Eva, Ph.D.
Vedoucí katedry (224)
Akademický pracovník (224)
Zaměstnanec (209)
597 321 373
C 309/2, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Krejsa Martin, Ph.D.
Vedoucí katedry (228)
Akademický pracovník (228)
Zaměstnanec (209)
597 321 303
H 405/3, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Křivda Vladislav, Ph.D.
Vedoucí útvaru (227)
Akademický pracovník (227)
Zaměstnanec (209)
597 321 315
C 304, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. et Ing. Kuda František, CSc.
Vedoucí útvaru (9400)
Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu (VŠB - TUO)
Zástupce vedoucího (222)
Akademický pracovník (222)
Vědecký pracovník (222)
Zaměstnanec (209)
597 321 223
597 321 934
A 313, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

C 210/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Lokaj Antonín, Ph.D.
Vedoucí katedry (221)
Akademický pracovník (221)
Zaměstnanec (209)
597 321 302
A 304, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Peřinková Martina, Ph.D.
Vedoucí katedry (226)
Akademický pracovník (226)
Zaměstnanec (209)
597 321 351
H 606/1, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Skotnicová Iveta, Ph.D.
Vedoucí katedry (229)
Akademický pracovník (229)
Zaměstnanec (209)
597 321 957
A 312, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Slosarčíková Miloslava
Sekretářka (209)
Referentka (202)
596 991 374
H 207, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Solař Jaroslav, Ph.D.
Vedoucí katedry (225)
Akademický pracovník (225)
Zaměstnanec (209)
597 321 301
H 305/3, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Zdařilová Renata, Ph.D.
Vedoucí katedry (222)
Akademický pracovník (222)
Zaměstnanec (209)
597 321 937
C 208/2, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Žídek Libor
Akademický pracovník (223)
Zaměstnanec (209)
597 321 950
E 104, L. Podéště 1875/17 (mapa)
Ostrava - Poruba

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.