Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba


vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
prof. Ing. Čajka Radim, CSc.
Děkan (FAST)
Vedoucí útvaru (209)
Vedoucí útvaru (200)
Akademický pracovník (221)
+420 597 321 344
+420 597 321 900
A 306/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

H 210, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Česelský Jan, Ph.D.
Tajemník útvaru (209)
Akademický pracovník (222)
+420 597 321 951
C 204, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Slosarčíková Miloslava+420 596 991 374
KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
doc. Ing. Bílek Vlastimil, Ph.D.+420 597 321 967
prof. Ing. Čajka Radim, CSc.
Děkan (FAST)
Vedoucí útvaru (209)
Vedoucí útvaru (200)
Akademický pracovník (221)
+420 597 321 344
+420 597 321 900
A 306/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

H 210, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Čermák Martin, Ph.D.
Vedoucí katedry (230)
Akademický pracovník (230)
Pracovník VaV (470)
Junior researcher (9370)
Zaměstnanec (209)
+420 597 325 871
+420 597 321 335
+420 597 329 331
EA 545
H 506/1
RD 101
Ing. Česelský Jan, Ph.D.
Tajemník útvaru (209)
Akademický pracovník (222)
+420 597 321 951
C 204, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. RNDr. Hrubešová Eva, Ph.D.+420 597 321 373
doc. Ing. Krejsa Martin, Ph.D.
Vedoucí katedry (228)
Akademický pracovník (228)
Zaměstnanec (209)
+420 597 321 303
H 405/3, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Křivda Vladislav, Ph.D.+420 597 321 315
doc. Ing. Lokaj Antonín, Ph.D.+420 597 321 302
doc. Ing. Peřinková Martina, Ph.D.+420 597 321 351
doc. Ing. Skotnicová Iveta, Ph.D.+420 597 321 957
Slosarčíková Miloslava+420 596 991 374
doc. Ing. Solař Jaroslav, Ph.D.+420 597 321 301
Ing. Zdařilová Renata, Ph.D.
Vedoucí katedry (222)
Akademický pracovník (222)
Zaměstnanec (209)
+420 597 321 937
C 208/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Některé informace se můžou zobrazovat až po přihlášení

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.