Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky
Osoba


vyčistit formulář
KONTAKTY NA VEDENÍ
Žilová Gabriela
Vedoucí útvaru (021a)
+420 597 322 877
+420 731 664 257 (mobil)
C 210, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Ing. Florčinský Martin
Zástupce vedoucí (021a)
Metrolog FBI (021a)
+420 597 322 832
+420 731 664 256 (mobil)
C 313, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Ing. Balner Dalibor, Ph.D.+420 597 322 840
Ing. Florčinský Martin
Zástupce vedoucí (021a)
Metrolog FBI (021a)
+420 597 322 832
+420 731 664 256 (mobil)
C 313, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Holý Lukáš
Fakultní správce výpočetní techniky (021a)
+420 597 322 875
+420 731 664 250 (mobil)
LA 203, Lumírova 630/13
700 30 Ostrava-Výškovice

Lokaj Alois
Provozní technik (021a)
+420 597 322 876
+420 731 664 252 (mobil)
F 206, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Mikóczy Alexander
Pracovník údržby a správy (021a)
+420 597 322 878
+420 731 664 255 (mobil)
D 107, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Peikert Radim+420 597 322 839
+420 731 664 251 (mobil)
LA 203, Lumírova 630/13
700 30 Ostrava-Výškovice

Pobuta Antonín+420 597 322 879
+420 731 664 254 (mobil)
C 313, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Žilová Gabriela
Vedoucí útvaru (021a)
+420 597 322 877
+420 731 664 257 (mobil)
C 210, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

MÍSTNOSTI
Dílna (021a)+420 597 322 932
F 103, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

FAX (021a)+420 597 322 985
C 311, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Kancelář (021a)+420 597 322 832
C 313, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř bezpečnosti osob a majetku (021a)+420 597 322 938
F 210, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř bezpečnostních kontrol (021a)+420 597 322 934
F 115, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř diagnostiky konstrukcí (021a)+420 597 322 937
F 204, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř EPS a EZS (021a)+420 597 322 903
C 116, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř fyziologie (021a)+420 597 322 844
D 104B, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř chemie (021a)+420 597 322 908
C 212, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř konstrukčních materiálů - vlastností (021a)+420 597 322 936
F 203, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř monitoringu pracovního ovzduší (021a)+420 597 322 943
F 306, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř odstraňování VOC z vody (021a)+420 597 322 906
C 113, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř plynové chromatografie (021a)+420 597 322 939
F 302, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř pracovního prostředí a ergonomie (021a)+420 597 322 843
D 104A, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř protivýbuchové prevence (021a)+420 597 322 904
C 115, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř PTCH materiálů a kapalin (021a)+420 597 322 912
C 312, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř samovznícení a termického rozkladu (021a)+420 597 322 905
C 114, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř spektroskopie (021a)+420 597 322 894
D 106, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř systémů technické ochrany (021a)+420 597 322 845
D 105, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř technických měření v BI (021a)+420 597 322 942
F 305, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř termické analýzy a reakce na oheň (021a)+420 597 322 907
C 211, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Laboratoř vlivu havarií na ŽP (021a)+420 597 322 940
F 303, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Posluchárna (208 míst) (021a)+420 597 322 901
C 104, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Požárně technická zkušební místnost (021a)+420 597 322 920
C 310, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Přípravna vzorků (pavilon C) (021a)+420 597 322 913
C 304, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Přípravna vzorků prachu (021a)+420 597 322 935
F 202, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Režie posluchárny (021a)+420 597 322 902
C 201-1, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Strojovna VZT (021a)+420 597 322 911
C 303, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Technická místnost PLVT (021a)+420 597 322 914
C 305, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Těžká laboratoř (021a)+420 597 322 931
F 101, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Velín (Těžká laboratoř) (021a)+420 597 322 933
F 106, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Zkušebna vodních trysek (021a)+420 597 322 909
C 309, Lumírova 630/13 (mapa)
700 30 Ostrava-Výškovice

Některé informace se můžou zobrazovat až po přihlášení

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní .