Telefonní seznam

Vyhledávání kontaktů na pracovníky








vyčistit formulář

Administraci telefonního seznamu provádějí pověření pracovníci jednotlivých útvarů.
Vlastní osobní profil upravuje každý zaměstnanec sám prostřednictvím tohoto editačního rozhraní.