Studijní oddělení

Akademický rok 2017/2018

Bc. Vladimíra Široká (vedoucí studijního oddělení)

 • bakalářské studium
 • doktorské studium
 • Univerzita třetího věku
 • přijímací řízení v českém jazyce
 • tvorba učebních plánů

místnost: A132
tel.: 59 732 1221
mail: vladimira.siroka@vsb.cz

Martina Poštulková

 • navazující magisterské studium
 • agenda poplatků za delší studium
 • přijímací řízení v českém jazyce
 • bakalářské studium
 • Slunečnice FS

místnost: A132
tel.: 59 732 3107
mail: martina.postulkova@vsb.cz

Mgr. Pavla Karásková

 • zahraniční studenti - mobility
 • přijímací řízení pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium v anglickém jazyce
 • agenda mimořádných stipendií

Po, St 13:00 – 14:30
Út, Čt 9:00 - 11:00, 13:00 - 14:30

místnost A133
tel.: 59 732 4225
mail: pavla.karaskova@vsb.cz

Jana Straková

Centrum bakalářských studií VŠB-TU Ostrava
Zemědělská ulice 2115/3
787 01 Šumperk

tel.: 583 301 062
mail: jana.strakova@vsb.cz

Fakulta strojní

Adresa

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
17. listopadu 2172/15
70833 Ostrava-Poruba

Úřední hodiny

Pondělí 8.30 - 11.00
12.30 - 14.00
Úterý  
Středa 8.30 - 11.00
12.30 - 14.00
Čtvrtek  
Pátek 8.30 - 11.00
12.30 - 14.30*

* V pátcích během výuky v semestru otevřeno do 14:30 pro studenty v kombinované formě studia.

v době letních prázdnin

Pondělí 8.30 - 11.00
Středa 8.30 - 11.00
Pátek 8.30 - 11.00

Kontakty

Jméno Email Telefon Místnost  
Bc. Vladimíra Široká vladimira.siroka@vsb.cz +420 597 321 221 PORA132 Vedoucí útvaru
Martina Poštulková martina.postulkova@vsb.cz +420 597 323 107 PORA132 Studijní referentka
Mgr. Pavla Karásková pavla.karaskova@vsb.cz +420 597 324 225 PORA133 Studijní referentka
Jana Straková jana.strakova@vsb.cz +420 583 301 062 Šumperk Studijní referentka