Blog

Statistiky uplatnitelnosti

V minulých příspěvcích jsem se věnoval způsobu rozdělení rozpočtu a vlivu výsledků vědy a výzkumu na něj. Dnes bych se chtěl věnovat jiné, neméně důležité oblasti, která definuje kvalitu naší univerzity. Je to ukazatel uplatnitelnosti našich absolventů. V pátek podvečer jsem obdržel z MŠMT finální verzi statistických údajů o nezaměstnaných absolventech ve všech typech studií a já si myslím, že bych se měl o ně s vámi všemi podělit. Z té velké spousty čísel jsem se pokusil o analýzu založenou na klíčovém ukazateli, kterým je standardizovaná míry nezaměstnanosti. Ta totiž zohledňuje i region, ve kterém ta či ona univerzita působí a že jsme oproti Praze nebo Brnu znevýhodněni asi není třeba dlouze diskutovat. Je mnohem těžší sehnat práci v Ostravě, než kdekoliv jinde a zatím to do budoucna nevypadá o mnoho lépe. Mimochodem, ten lepší výhled je i na nás. Jak dokážeme využít budovaných výzkumných center a jak budeme schopni uchopit pojem kvality ve vzdělávání našich studentů. Čím budou lépe připraveni, tím budou šance našeho regionu vyšší. Takže jak jsme obstáli? Začnu komplexní tabulkou, kde jsou uvedeny všechny naše veřejné vysoké školy a údaje o standardizované míře nezaměstnanosti dle jednotlivých vzdělávacích stupňů v letech 2009 až 2011:

Tabulka

Snad trochu přehlednější bude grafické vyjádření z pohledu pouze loňského roku:

Graf

V každém případě si nestojíme vůbec špatně.  Jak je na diagramu vidět, nikde naše sloupce nevystupují z řady a v klidu se můžeme srovnávat nejen s technickými vysokými školami, ale i s ostatními největšími univerzitami. V některých sloupcích jsme na tom lépe, v některých trochu hůře, ale v žádném případě nás nikdo nemůže obvinit z toho, že to děláme špatně. Aby celý obrázek byl úplný, uvádím ještě jeden diagram, který ukazuje vývoj nezaměstnanosti našich absolventů v čase:

Vývoj
Co říci závěrem. Nabízíme našim budoucím studentům a absolventům slušnou jistotu nalezení práce po skončení studia. To je určitě dobře a osobně jsem přesvědčen, že jsme v tomto neřekli ještě své poslední slovo. Minulý týden jsme oficiálně ustavili Interní akreditační komisi. Ta by měla sehrát klíčovou roli z pohledu dalšího zajištění kvality a také z pohledu, jak více propojit výuku mezi fakultami. Tam máme ještě stále rezervy. Interdisciplinarita je téma dne a to platí i pro výuku na univerzitách. Nejen té naší.