Blog

Plný pytel problémů

 

Plný pytel problémů je známa scénka autorské dvojice Šimka a Grossmanna, které nás bavila před mnoha a mnoha lety. V pytlíku měly být na lístcích napsány problémy, které chtěli oni dva, snad naši nejznámější komici obdařeni výjimečným talentem pro inteligentní humor, postupně vytahovat a odpovídat na ně. Snad jen krátký úryvek pro osvěžení paměti:

GROSSMANN: No tak, moje ruka šátralka už loví, já jsem se totiž chtěl zeptat, jestli ty sám si nechceš vytáhnout první problém.
ŠIMEK: Já sám?
GROSSMANN: Je to slavnostní chvilka.
ŠIMEK: Tak, chtěl bych. Chtěl. Moc bych chtěl...
GROSSMANN: ...ale máš smůlu. První tahám já. Lovím. ..
ŠIMEK: Proč jsi se mě ptal, když mě k tomu stejně nepustíš?
GROSSMANN: No, kdybys třeba nechtěl, tak bych vypadal jako dobrák. Ták, první problém... nechceš si ho přečíst?
ŠIMEK: Ne.

 A proč jsem si na tu povídku a právě na tento úryvek vzpomněl? Protože tak nějak probíhá diskuze nad návrhy dvou klíčových zákonu o vysokých školách a finanční podpoře studentů. Návrhy se připravují a předkládají k připomínkování. Česká konference rektorů a Rada vysokých škol jsou dvě organizace, které se snaží podle svého nejlepšího vědomí a svědomí tyto návrhy doladit tak, aby pomohly vysokému školství, které se nepochybně nachází ve velmi komplikované situaci. Je tragicky podfinancované a tolik chtěný a požadovaný návrat zpět ke kvalitě se díky tomu ztrácí v nedohlednu. Problémem ale je, že namísto, aby návrhy obou zákonů konvergovaly, tak se připomínky ztrácejí. Finálních verze tak nereflektují to, co jsme si všichni mysleli, že už jsme si nějakým způsobem dohodli. Nevím, jestli předkladatelé chtějí vypadat jako ti "dobráci", kteří nám umožní se k věcem "vyjádřit", nebo si to prostě udělají, jak chtějí sami. Těžko hledat podporu k zákonům, které s sebou nesou syndrom plného pytle problémů Šimka a Grossmanna. Ty zákony mohou být perfektní, ale jestli se kolem jejich přípravy vystaví zeď nedůvěry díky takto neseriózně vedené diskuzi, pak nikdy nebudou pořádně fungovat.