Blog

Na téma průměrných platů

 

Ministr Hégr udělal to, co měl udělat už dávno.  Ukázal, jak si na tom naši doktoři stojí.  Průměrný plat primáře je 76 tis. Kč a praktického lékaře 44 tisíc. Nepochybuji o tom, že to je méně než ve vyspělých zemích, ale tak to je u nás všech. Včetně zaměstnanců vysokých škol. Průměrný primář má plat vyšší než rektor vysoké školy.  Argument, že v tom má i přesčasy neobstojí, protože smlouvy mezi rektory a ministrem MŠMT hovoří o tom, že v této mzdě jsou zahrnuty i veškeré přesčasy.  Shodou okolností, to jsme se s panem ministrem Hégrem nedomlouvali, jsem nechal pana kvestora zpracovat přehled o průměrných příjmech na naší vysoké škole.  To, že klesají, na rozdíl od těch lékařských, je nad slunce jasné. To stále razantnější dušení rozpočtu vysokých škol se někde muselo projevit. Takže, jak to u nás vypadá k poslednímu dni letošního října, byť je velmi pravděpodobné, že se to může do konce roku přeci jen trochu zlepšit?  Příjem profesora činí 53,9 tisíc (v roce 2009 to bylo 63,3 tisíce), docent má 44,3 tisíc (49,2 v roce 2009) a celkově akademičtí pracovníci mají průměrně 27,2 tisíc korun.  Když do toho zahrneme všechny pracovníky vědy a výzkumu, THP a dělnické profese, tak průměr činí 25,0 tisíc (oproti 29,6 tisícům v roce 2009). To je mimochodem číslo, které je běžné i na středních školách.  Z tohoto pohledu mi není jasné, proč se do regionální školství mají přidat 4 miliardy a vysokým školám ubrat 1,3 miliardy. Nevidím v tom logiku, kterou se ani nikdo z MŠMT nesnaží vysvětlit. Ona tam prostě není! Ještě více mi však vadí, když se k tomu všemu vytváří mediální obraz nekvality, který provází naše vysoké školství. Tím nechci říci, že není co zlepšovat, ale rozhodně si nemyslím, že univerzity jsou na tom hůře než některé naše jiné rezorty, zdravotnictví nevyjímaje.  Jak je vidno, funguje pouze vydírání a metody nátlaku. Všude ve světě, když se chováte slušně, tak se vám to vyplácí. U nás, v "české kotlině", jste spíše, promiňte mi ten výraz, za pitomce. Je to smutné.