Blog

Czech-Canada Technology Days

Předminulý týden se mi dostalo cti stát se součástí delegace, která se účastnila akce pořádané Českým velvyslanectvím v Ottawě a agenturou CzechInvest - Czech-Canada Technology Days. Místo konání nebylo vybráno náhodou, protože se jednalo ve městě, kde sídlí významná University of Waterloo a celá řada světově známých firem. Snad jeden příklad za všechny. Asi všichni známe telefony BlackBerry a společnost RIM, která je vyvíjí  a vyrábí. Tématem jednání byly nové technologie jako IT, mechatronika, robotika nebo třeba nanotechnologie. Osobně mě velmi potěšilo, že kromě soukromých subjektů podnikajících v těchto oblastech jsme kromě ČVUT, Liberce byli pozváni také my. Musím přiznat, že bylo lichotivé vidět, že se stále častěji objevuje jméno naší univerzity mezi těmi z České republiky, které v těchto oblastech výzkumu a vývoje hrají klíčovou roli. Na základě prezentací, které zazněly na této konferenci a celé řadě dalších jednání teď chceme dát dohromady seznam těch, kteří budou kontakty s Kanadou dále rozvíjet. Kteří budou ochotni a schopni tam jet a domluvit další spolupráci. Dobrá zpráva je, že se nemusí jednat jenom o spolupráci s University of Waterloo, ale i s dalšími jako jsou McMaster University z Hamiltonu nebo University of Alberta, kde se pěstují materiálové vědy a i naše další tradiční oblasti jakou je např. těžba surovin. Možnosti tady nesporně jsou a je jen na nás, jak je využijeme. Příslib pomoci máme jak z velvyslanectví, tak z řad členů české komunity, která má v Kanadě silné zastoupení.

Chtěl bych se ale ještě vrátit k jedné přednášce, kterou měl děkan Faculty of Engineering výše zmíněné University of Waterloo. Mimo jiné i proto, že její téma přímo navazuje na některé z mých předchozích blogů.  První a klíčová myšlenka, která mě zaujala, byla založena na interdisciplinaritě vzdělávání a výzkumu. Pod jednou fakultní střechou jsou všechny technické obory jako softwarové inženýrství, architektura, mechatronika, nanotechnologie ale i třeba ekonomika a management. Základem je kooperativní vzdělávání uskutečňované společně s průmyslem, což pro tuto fakultu znamená zajistit tisíce pracovních míst ročně, protože praxe je součástí bakalářského studia v každém ročníku a celkový počet takových studentů je 6300. Klíčové atributy výuky jsou technické řešení, ekonomika a management, podnikavost a internacionalizace. Každý rok 150 studentů zakládá svou firmu, protože cílem je vychovat absolventy nebýt jenom zaměstnancem, ale využít propracovaného systému inkubátorů a podpory podnikání. Já vím, že mi teď řeknete, že nejsme v Kanadě, a to skutečně nejsme. Ale tyto principy jsou typické pro celou řadu, možná většinu, těch nejúspěšnějších univerzit ve světe. Nejde o to věci nekriticky přejímat, ale poučit se od těch úspěšnějších.