Blog

Tak nám zabili Ferdinanda

No přesněji, nezabili, ale odvolali. A nebyl to Ferdinand, nýbrž to byl náměstek ministra pro vysoké školy Jan Koucký. Máte stejný pocit jako já, že ten Švejk by měl být součástí vzdělávání minimálně našich politologů? V každém případě byl ihned do nové funkce jmenován pan prof. Ivan Wilhelm a je to za období méně než jednoho roku již třetí náměstek pro tak malichernou oblast jako je terciární vzdělávání (to myslím samozřejmě ironicky). Pro všechny rektory a další lidi na vysokých školách to znamená, řečeno slovy ajťáka, teplý restart systému (prosím, nehledat v tom nic peorativního ;-)). Celou řadu věcí bude třeba znovu připravit a vysvětlit. Ještě, že jsem pořád onen ajťák (alespoň si to myslím) a elektronické verze lze modifikovat a znovupoužít. Nicméně je to všechno tak nějak lehce frustrující. Tím nechci říci, že pan prof. Wilhelm je někdo, kdo věci nerozumí. Jako bývalý rektor naší největší univerzity a bývalý předseda České konference rektorů zná své papenhajmské, ale vstoupit do vlaku reforem vysokého školství (pomalu už dnes nikdo neví, co to vlatně je) nebude nic jednoduchého ani pro něj. Když člověk sleduje, co se děje kolem věcného záměru nového zákona o vysokých školách, tak jako technik, který se hodně zabýval matematickým modelováním a počítačovými simulacemi, musím konstatovat, že tato úloha tedy zcela určitě nekonverguje a někdy mám pocit, že snad ani nemá řešení. Během jednání České konference rektorů pan nový náměstek působil věcně a že ví co chce. Jenom mám obavy, že v téhle naší švejkovině (rozuměj politické scéně) nepůsobí žádné principy přírodních či jiných zákonů a jaderný fyzik, stejně jako technik, matematik, lékař či ekonom jenom vyjeveně koukají na to, co se to vlastně děje a doufají, že někde v tom chaosu je nějaký atraktor, ke kterému se to snad někdy alespoň trochu přiblíží. Jsem totiž názoru, že i nedokonalá stabilita je lepší než ten chaos.