Blog

100 let rakouských univerzit

 

Možná si říkáte, proč píši o 100 letech výročí ustavení sdružení rakouských univerzit.  Odpověď je jednoduchá.  Naše univerzita byla u jeho založení stejně jako Univerzita Karlova, České vysoké učení technické nebo Univerzita Palackého.  Pro mne osobně i pro ostatní pány rektory uvedených univerzit, kteří jsme se zúčastnili večerního slavnostního shromáždění konaném ve Vídni, bylo velmi příjemným překvapením, že jsme byli pozváni a že se na nás další zakladatele nezapomnělo.  Bylo vidět, jak si naši jižní sousedé váží tradic i toho, že jsme v tom nečase plném mlh dorazili a  strávili s nimi večer oslav stého výročí. Kromě noblesy celé této výjimečné události a nesmírně přátelského přijetí mě zaujalo několik věcí, o které bych se s vámi chtěl podělit. 

První z nich je to, že Rakousko má 21 veřejných univerzit, které žijí ve vzájemné symbióze, a jak jsme všichni čeští rektoři konstatovali, i v atmosféře spolupráce a jednotného postupu vůči svému Ministerstvu pro vědu a výzkum.  Česká konference rektorů sdružuje 26 veřejných a 44 soukromých vysokých škol a má historii mnohem kratší. Její vyjednávací pozice je určitě horší. Možná i proto, že ministrem u nás není vysokoškolský pedagog se zkušeností z práce na akademické půdě, tak jako v Rakousku.  Zajímavé je, že počet 26 našich veřejných škol je úměrných oněm 21 univerzitám v Rakousku.  To, co je problémem, jsou školy soukromé.  Těch mají v Rakousku jen několik.  Pak se divíme, že za pár let bude kapacita našich vysokých škol rovna počtu absolventů středních škol. 

Další věcí, co mne zaujala, je profesionalizace fungování celé Rakouské konference rektorů.  Někdy je mi líto tajemnice a asistentky kanceláře České konference rektorů, které nemohou udělat nic více, než zajistit její administraci.  V Rakousku těch lidí mají devět.  Profesionalizace služeb je nepochybně věc, která se u nás obecně podceňuje a jsem přesvědčen, že je to chyba.  A nejde jen o Českou konferenci rektorů, ale i třeba o grantové agentury. 

Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je citace slov hlavního přednášejícího, prezidenta konference rektorů a rektora Technické univerzity v Grazu, prof. Hanse Sünkela: “Evropa se celou dobu snažila předehnat Spojené státy, teď bojujeme za to, aby nás nepředběhla Čína a Jihovýchodní Asie”. Není pochyb, že univerzity v tomto boji sehrávají klíčovou roli.  Z pohledu výchovy, vzdělávání i výzkumu. Já jenom doufám, že nebude třeba shánět nějaké ty dobové kostýmy a stát se živou rekvizitou muzea, do kterého se může Evropa brzo transformovat.  Už se vidím v riflích, tričku a teniskách za klávesnicí, jak si mne prohlíží nějaký ten návštěvník a na řetízku oddělujícím návštěvníky a exponát (nedotýkat se) visí cedulka “Dobový softwarový inženýr” ;-).