Blog

Čas bilancování

 

Vždy na konci roku se hodnotí, co že se to vlastně v tom uplynulém roce stalo, co se zapsalo do našich myslí, co se podařilo a co nikoliv. Když se na to podívám ze své pozice, kdy jsem nastoupil do funkce rektora naší univerzity, tak musím říci, že to nebylo období vůbec jednoduché.  Vzpomínám si na březnové setkání s profesor Adamczakem, rektorem Polytechniky v Kielcích, který označil svůj nástup do funkce jako jedno z nejtěžších ve svém životě. Musím přiznat, že tomu docela rozumím. Můj nástup do funkce se navíc uskutečnil v době, kdy byl náš rozpočet radikálně snížen o více než stovku milionů, což nemá v naší dlouholeté historii obdoby. Bylo to něco, co se nikdy v historii před tím ještě nestalo a nikdo z nás s tím neměl předchozí zkušenost. Řada lidí musela odejít, museli jsme hledat úspory, kde se jen trochu dalo. Hledat další zdroje financování. Nakonec se nám podařilo ten rok finančně ustát a pan kvestor si může na chvíli vydechnout.

Také nás, bohužel, v tom minulém roce navždy opustila řada našich kolegů a osobností, protože se naplnil jejich osud.  Vzpomeňme si na ně, protože po nich tady zůstalo nejen mnoho hotového, ale také započatá práce, kterou je teď třeba dotáhnout a navázat tak na jejich odkaz. Nebyly to jednoduché chvíle pro mne, ani pro všechny ty, kteří jsme je znali. 

Je třeba ale také v tom minulém roce hledat to, co se podařilo. Byli jsme úspěšní v Operační programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), kde bylo doporučeno k financování šest z osmi námi podaných projektů. K dnešnímu dni už čerpáme cca 1,2 miliardy a další projekty za další miliardy jsou před finálními podpisy našeho ministra nebo čekají na rozhodnutí Evropské komise. Když k tomu přičteme desetiprocentní meziroční nárůst financí, které získáváme na financování vědy a výzkumu, tak si myslím, že máme šanci přežít i ty další škrty, které naše univerzity čekají v nadcházejícím roce.  Troufám si říct, že to s orientací na vědu a výzkum myslíme všichni vážně, a to je jenom dobře. Tento region si zaslouží, aby měl svou výzkumnou univerzitu a my v tomto máme jedinou povinnost, udělat pro to maximum!

Přeji všem úspěšné vykročení do nového roku, optimismus a hlavně hodně zdraví. To je totiž nutná podmínka. Ten zbytek je už jen na nás!