Blog

Rozpočet 2015

Tento týden jsme se s naším Akademickým senátem jednomyslně dohodli na rozdělení rozpočtu pro letošní rok. Stejně jako každý rok bych Vás i letos rád seznámil s tím, jak jsme mezi naše pracoviště rozdělili příspěvek MŠMT na vzdělávací a výzkumnou činnost. Použili jsme stejná pravidla jako v předcházejících letech a jsem rád, že jsme opět dokázali ušetřit část finančních prostředků ve prospěch fakult. Proto je letošní rozpočet přeci jen o kapánek lepší než ten loňský. Není to na vítězné tance válečníků kolem ohně, ale žijeme v době, kdy člověku dělá radost i ta trocha peněz navíc. Jenom věřme, že se příští rok nenaplní temné rozpočtové vize, o kterých jsem psal minule.

Návrh rozpočtu pro rok 2015