Blog

Opět na cestě vzhůru?!

Před rokem se snad na každé konferenci, které jsem se účastnil, zmiňovala klesající konkurenceschopnost naší republiky.  Kritika zaznívala z prezentací politiků i průmyslníků a musím říct, že jsem z toho neměl dobrý pocit. Samozřejmě, z klesající konkurenceschopnosti nemůže mít nikdo radost, mě však spíše vadil ten podtext, který tuto situaci dával za vinu systému vzdělávání a nedostatečným výsledkům vědy a výzkumu. Nedávno zveřejněné výsledky indexu konkurenceschopnosti ze strany World Economic Forum však ukázaly úplně něco jiného.  Rok se sešel s rokem a naše republika poskočila ze 46. místa na místo 37…  Po letech poklesu tak došlo k výraznému oživení a já jsem přesvědčen o tom, že se na tomto výsledku podílí i to, že jsme v Česku vybudovali výzkumné infrastruktury, že narostly prostředky vložené do výzkumu, že se konečně snížily počty studentů na univerzitách a vysokoškolské vzdělávání se krok za krokem vrací zpět ke kvalitě, byť na můj vkus stále  pomalu. Nevím, jestli si toho někdo ve svých prezentacích  všimne.  My Češi máme spíše tendenci kritizovat než chválit, ale potvrzuje to mou úvahu, kterou jsem na tomto místě už jednou zmínil: určitě na tom nejsme tak špatně, jak se někdy píše a diskutuje. Ale pozor, neznamená to, že není co zlepšovat. Naopak, konkurence nespí a my toho máme ještě hodně před sebou!