Blog

Nová saka vyhovují

Před Vánoci jsem Vás, naše studenty, žádal o zapojení do hodnocení výuky. I mi kdysi upřímná zpětná vazba pomohla k nelehkému rozhodnutí zbavit se oblíbeného kusu z šatníku ;-).

Mám velikou radost z toto, že se Vás do hodnocení zapojilo přes 3 tisíce – to už je relevantní zpětná vazba, se kterou můžeme pracovat. Všem, kteří jste se vyjádřili, za to děkuji. S výsledky opravdu pracujeme – například příští hodnocení bude na základě Vaší zpětné vazby prodlouženo až do konce zkouškového období.

Celkové výsledky a odpovědi na konkrétní otázky, které jste nám napsali, rád nabízím alespoň touto cestou a věřím, že se do hodnocení své Alma mater zapojíte i příště! A mimochodem, vypadá to, že nová saka byla přijata bez výtek a vyhovují. ;-)

Otázky a odpovědi:

  • Některé předměty mají 2 vyučující zároveň (například jeden cvičí, jeden přednáší). Mělo by jít ohodnotit výuku každého z nich zvlášť.

Adresné hodnocení už možné je, u každého předmětu lze ohodnotit všechny vyučující, kteří Vás učí, každého zvlášť.

  • Hodnocení výuky nepomáhá, poctivě se ho účastním každý semestr a nic se neděje.

Univerzita věnuje hodnocení vysokou pozornost. Letos poprvé se hodnocení probíralo ve vedení univerzity, zdokonalil se informační systém a byla nastavena práva všem vedoucím pracovníkům tak, aby s hodnocením mohli konstruktivně pracovat. Věříme, že pocítíte rozdíl.

  • Proč je hodnocení výuky možné jen před zkouškovým obdobím? Bylo by ho možné protáhnout až do konce zkouškového období?

Oba přístupy mají své pro a proti. Obávali jsme se, že kdyby bylo hodnocení možné i v průběhu zkouškového období, nebylo by objektivní a promítl by se do něj zejména úspěch nebo neúspěch u zkoušky. Protože ale těchto reakcí bylo hodně, rozhodli jsme se termín pro hodnocení výuky skutečně prodloužit až do konce zkouškového období. UvidímeJ

  • Proč je hodnocení výuky anonymní? Anonymní názor jako by nebyl, není mu věnována pozornost.

Jsme hrdí na studenty, kteří se nebojí říci konstruktivní kritiku a tleskáme jim. K hodnocení je možno připojit podepsaný komentář a odeslat jej na hodnoceni@vsb.cz. Ale ve vyjádření nechceme bránit ani těm studentům, kteří mohou mít z různých důvodů obavy vyjádřit kritický názor. Hodnocení i proto nadále zůstává anonymní.

  • Uvítala bych, kdyby byla možnost hodnocení otevřena v průběhu celého roku.

Pokud Vás kdykoliv v průběhu roku něco napadne, pište na hodnoceni@vsb.cz, e-maily poctivě čteme. Systém bodového hodnocení ale budeme i nadále otevírat dvakrát ročně – a vždy Vás vyzveme, ať hodnotíte. Ať získáme reprezentativní data, se kterými můžeme dále pracovat.

  • Je nemožné pracovat a současně dálkově studovat. Většina přednášek je v pátky.

Pro kombinovanou formu studia vždy pomůže domluva se zaměstnavatelem. My ji bohužel nejsme schopni ovlivnit.

  • O hodnocení jsem nevěděl, dokud nezačaly chodit upozorňující e-maily. Mohl by se nějak zlepšit systém informovanosti?

Určitě na tom zapracujeme, upozorňující e-maily budou chodit i v nadcházejících semestrech právě proto, aby hodnocení připomenuly.