Blog

Projev svobodné vůle

Stalo se smutnou tradicí, že se oslav 28. října na Pražském hradě neúčastní rektoři veřejných vysokých škol. Příčina letošní neúčasti byla úplně stejná jako vloni a předloni. Opět nebyli pozváni dva z nás, pánové Bek a Grubhoffer z už dobře známých důvodů. Na základě toho nám všem předseda České konference rektorů rozeslal ke schválení dopis adresovaný kanceláři pana prezidenta, ve kterém na tento politováníhodný čin upozornil. Reakce nás všech byla jednoznačná a především spontánní - na Hrad nepůjdeme ani letos, protože oba pánové tam patří nejen proto, že jsou rektory významných univerzit, ale především proto, že jsou to nesmírně slušní a noblesní lidé, kteří by za své názory neměli být tímto způsobem ponižováni. Tu spontánnost bych rád podtrhl, protože jeden ze senátorů blízký straně pana prezidenta v televizi prohlásil, že to nebyl projev svobodné vůle a že se mezi rektory uplatňuje demokratický centralismus. Že jsme se museli všichni k tomuto rozhodnutí přidat. Není tomu tak. Bohužel všichni vnímáme přetrvávající napětí mezi akademickou reprezentací a panem prezidentem, protože už nejde jen o pozvání na Hrad k oslavám 28. října, ale také o nepodepsaná jmenování tří profesorů. Už se stalo tradicí na vysokých školách, jejichž vědeckých rad jsem členem, že v případě úspěšného završení profesorského řízení rektoři uchazečům pogratulují a dodají “pokud nemáte nějaký problém s panem prezidentem, tak snad budete jmenován profesorem”. Snad se věci změní, ale musím přiznat, že to tak zatím nevypadá.