Blog

Strategie chytré specializace

Anglický přesný název sice hovoří o Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3), ale cílem této strategie není nic jiného než podpořit konkurenceschopnost Evropy v globální soutěži, která je bezpochyby stále tvrdší a konkurovat takovým ekonomikách, jako jsou USA a Čína, není nic jednoduchého. Jednotlivé členské státy EU a jejich regiony musí mít proto tyto strategie zpracovány a musí je promítnout do nastavení čerpání budoucích evropských dotací – tak zní podmínka Bruselu. Mimochodem tato strategie se zpracovává i na úrovni našeho kraje a naše škola je samozřejmě do této přípravy zapojena. 

V principu by si měly jednotlivé členské státy až na úroveň regionů umět stanovit, v čem spočívá jejich konkurenční výhoda, nebo kde nemá smysl začínat stavět něco na zelené louce. Je totiž více než zřejmé, že veřejných prostředků na podporu výzkumu a inovací se nedostává všude, nejen v České republice a je tedy nutné tuto finanční podporu více koncentrovat a lépe směřovat. V pondělí proběhlo setkání na MŠMT s těmi, kteří tuto strategii na celonárodní úrovni připravují a protože jsem se tohoto také zúčastnil (kupodivu jako jediný z rektorů), tak bych se taky s Vámi rád podělil o některé závěry.  V oblasti specializace našeho hospodářství se ukazuje, že jsme skutečně konkurenceschopní v oblastech výroby dopravních prostředků, strojírenství, elektronice a elektrotechnice, IT službách a vývoji software, ve vybraných oborech zpracovatelského průmyslu, zdravotnictví a veřejné infrastruktuře.  Z pohledu znalostní specializace a technologických schopností jsme pak dobří v materiálovém výzkumu, informačních a komunikačních technologiích, elektronice a fotonice, pokročilých výrobních technologiích, biotechnologiích a biomedicíně. Z toho všeho následně vyplývají společenské výzvy, které jsou i ve shodě v RVVI schválených Národních prioritách orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.  Jsou to oblasti jako udržitelné zdroje energie a snižování energetické náročnosti, udržitelná zdravotní péče a stárnutí, snižování náročnosti na přírodní zdroje, minimalizace environmentálních rizik, bezpečnost a potravinová dostatečnost.  Jsem přesvědčen o tom, že výše uvedené oblasti specializací jsou ve velkém souladu s tím, co děláme na naší univerzitě, co tvoří podstatu našeho vzdělávání a výzkumu.  To považuji za více než dobré zprávy.   

Je tu ale ještě jedna věc, která zazněla v závěru našeho setkání.  Opět se otevřela bouřlivá diskuze, zdali se máme orientovat na inovace nebo na výrobu jako takovou.  Takže jsem si dovolil do této diskuze vstoupit s mým názorem, který jsem už tady na tomto místě jednou prezentoval.  To není o tom, zdali to nebo ono.  My v České republice musíme dělat obojí - inovace i kvalitní výrobu.  Jsem přesvědčen o tom, že v tom tkví naše budoucnost a velmi mne potěšilo, že jsme se k tomuto názoru přidali všichni, kteří jsme se v pondělí při projednávání strategie pro chytré specializaci sešli.