Blog

República Dominicana

Minulý týden jsem měl tu čest setkat se s generálním konsulem Dominikánské republiky. Cílem setkání bylo se dohodnout na případné spolupráci s naší vysokou školou, protože její profil je pro dominikánskou stranu velmi atraktivní. Především hornické obory a s nimi spojené technologie včetně bezpečnosti jsou to, co vedlo dominikánskou stranu k oslovení v rámci evropských univerzit právě tu naši. Asi netřeba dodávat, že tohle případné partnerství může být atraktivní. Mimochodem, vůbec jsem netušil, že Dominikánská republika je tak silná ve vysokoškolském vzdělávání. Při zhruba stejném počtu obyvatel má 48 univerzit, na kterých studuje více než 500 tisíc studentů (u nás 440). Důležité je to, že jejich nově zvolený prezident považuje vzdělání za prioritu a chce dále navýšit počty státních stipendií pro ty, kteří by mohli studovat v zahraničí a tedy i u nás. Pan konsul si přeje, aby naši univerzitu v krátké době navštívila jejich vládní delegace, aby se mohli všichni podívat, jak to u nás vypadá a za to se zcela určitě stydět nemusíme, ba právě naopak. Takže jsme vše stvrdili (malým!) přípitkem dominikánského rumu (Gentlemen do not dring before dark!) a doufejme, že vše vyjde ke spokojenosti obou stran.