Blog

Jak si stojí Moravskoslezský kraj

Všichni to známe z médií. Zasedání krizového štábu a hledání cest jak pomoci OKD a těžkému průmyslu našeho regionu. Toto téma se stalo také klíčovým na jednání konference IFO (Investiční a Business fórum) 2013, které proběhlo v Ostravě za účasti některých ministrů, předesedy vlády i prezidenta republiky. Zazněla celá řada názorů a myšlenek, které stojí zato na tomto místě zopakovat, protože se dotýkají také naší vysoké školy. Podle slov pana premiéra sice kraj prochází konverzí, ale není to tak, že jako celek je hospodářsky neúspěšný. Překvapivě z pohledu vytvořeného HDP na jednoho obyvatele je náš region na třetím místě za Prahou a Středočeským krajem. Ukazuje se tak, že těm 40% HDP vytvořených těžkým průmyslem zdatně pomáhají další odvětví včetně hi-tech. Příchod dalších investorů je nepochybně žádoucí, ale v rukou české politické reprezentace je také možnost napomoci investicemi do starých ekologických zátěží a do budování infrastruktury jakými jsou např. obchvat kolem Třince. Není pochyb, že řešit by se měly také nesmyslné poplatky, které tíží energeticky náročnou výrobu těžkého průmyslu. A jak to souvisí s námi? Velmi! Jak na dopoledním jednání konference, tak na slavnostní večeři s prezidentem, zaznívalo z úst politické reprezentace a reprezentantů průmyslu jak je VŠB pro současnost i budoucnost našeho regionu důležitá. Příprava kvalitních inženýrů, výzkumné zázemí a inovace jsou oblasti, kde se sází na nás. Ve vztahu k tomu tradičnímu i nově se rozvíjejícímu průmyslu. Je to výzva, která se týká nás všech - zaměstnanců i studentů.