Blog

Období přípravy rozpočtu

Už je to opět tady. Tak jako každý rok touto dobou, tak i letos se připravuje schválení rozpočtu naší univerzity pro letošní rok. Všechny údaje jsou známé, návrh je připraven a budou následovat jednání, která by měla být zakončena jeho schválením v Akademického senátu naší univerzity.  Než se tak ale stane, tak si dovolím využít těchto stránek k tomu, abych odprezentoval jaké letos byly vstupy do přípravy letošního rozpočtu a dovolím si je vsadit do kontextu několika posledních let, o kterých můžeme zcela určitě říct, že nebyly jednoduché. Pravda je, že ani ten letošek není o bujarém veselí, ale přeci jen si dovolím tvrdit, že jsme se odrazili ode dna a letos získáváme na příspěvku ze strany MŠMT přeci je trochu více než vloni. Než se tedy vrátím ke komentování letošní situace, tak si dovolím nejprve prezentovat následující graf (v tis. Kč):

Vývoj rozpočtu

Z něj je vidět, jak se vyvíjí dva základní zdroje financování. Financování vzdělávací činnosti a financování vědy a výzkumu. Jestliže to první má sestupný charakter a vychází z toho, že nám metodika definování limitů financovaných studentů nepřeje, tak ta druhá poukazuje na to, co jsem několikrát na tomto místě zdůrazňoval. Dynamika nárůstu našeho vědeckého výkonu tento handicap snížení financování studentů nejenže kompenzuje, ale posouvá nás do kladných čísel. Navíc nám díky tomu posiluje i ukazatel kvality a propad financování vzdělávání se začíná přibrzďovat. Zdali se nám i ten podaří příští rok zvrátit, to nevím, ale pokud nepolevíme a nedojde k nějakým propadům ve financování vysokých škol, tak si troufám říct, že po určité době budeme opět za vodou. Tak si držme palce ;-).