Blog

Sbližování moravských univerzit

Zhruba před necelým měsícem jsme jednali na správní radě projektu integrace, jak pokračovat ve sbližování obou našich ostravských univerzit. Nepochybně se ukazuje, že těch neznámých je více, než by se nám líbilo a chybí pádné argumenty pro nebo proti. Upřímně, mám více než pocit, že to naše (ať nemluvím za druhou stranu) akademická obec nechce. Proto jsem navrhl, abychom zvážili a posoudili ještě jinou možnost sbližování postavenou na variantě volného sdružení typu konsorcia, kde bychom mohli hledat společná témata ve vzdělávání i výzkumu. Prostě si vyzkoušet užší spolupráci a pak se teprve rozhodnout, co má a nemá smysl. Odpověď ze strany OU byla (snad zatím) na tento návrh spíše zamítavá. To, že to ale nemusí být cesta marná, dokladuje společný zájem sedmi univerzit z Brna, Olomouce a Zlína (viz tento článek Sbližování moravských univerzit pokračuje...) ustavit jakousi akademickou federaci s cílem propojit své vzdělávací a výzkumné kapacity. Ukazuje se, že sbližování a spolupráce na něm postavená má svou logiku a přínos. Ztráta identity univerzit v případě jejich úplné integrace je však v daný okamžik velkou neznámou, která se obtížně překonává, navozuje obavy a oprávněný pocit nepřiměřeného rizika. Takže jak vidno, sbližování je téma stále aktuální. Chce to utlumit vášně a hledat to, co nám je bližší než nové zákony a formy uspořádání. Hledejme společný akademický profil a tam, kde to má smysl jej naplňme společnou výukou nebo výzkumem. Pokud tohle dokážeme, pak se můžeme bavit o tom, co chceme dále. Ale nezapomínejme na to, že čert a konkurence nikdy nespí ;-)