Blog

Světlo na konci tunelu?

Světlo na konci tunelu může znamenat dvě věci. Buď se blížíte k dennímu světlu znamenající jeho konec, nebo se proti vám velkou rychlostí řítí s rozsvícenými světly Pendolino. Jako životní optimista pevně věřím, že poslední jednání České konference rektorů s novým ministrem a jeho dvěma náměstky spíše potvrzuje tu první z obou variant. Mimochodem, je to také poprvé, kdy se našeho jednání účastnilo vedení ministerstva v tak silném obsazení.  A co se takového stalo, že jsem si dovolil být umírněným optimistou? Budu citovat z usnesení jednání naší konference: "ČKR oceňuje příslib ministra Fialy nesnižovat podstatně v roce 2013 rozpočet vysokých škol". Ano, život je relativní a našinec se dnes raduje z toho, že se podstatně nebude snižovat rozpočet. Po těch několika letech, kdy nám bylo sdělováno, že rozpočet bude nižší o jednu nebo dokonce o dvě miliardy, jak to hrozilo pro rok 2013, tato zpráva konečně dává šanci na alespoň základní stabilitu ve financování nejen té naší univerzity. Teď nezbývá než věřit, že se tak i stane. Být optimistou však neznamená sedět se založenýma rukama a čekat, jestli se sliby naplní. Proto jsme se také v kolegiu rektora dohodli, že se na konci června sejdeme s jediným cílem - identifikovat takové cesty našeho fungování, které nám umožní překonat i ty nejčernější scénáře vývoje veřejných prostředků určených k financování univerzit. Ona totiž srážka s Pendolinem, a navíc v tunelu, není určitě žádný plezír.