Blog

Jak se rozděloval rozpočet na vědu a výzkum

 

Mám pocit, že poslední dobou nedělám nic jiného, než že rozděluji rozpočet.  Ještě, že se nad tím domácím s ženou vždy domluvíme a našemu psovi, který je přeci jen trochu intelektuálně nesmělý, to vždy nějak vysvětlíme.  Stejně nakonec dostane, co chce a řekl bych, že ekonomická krize je mu šum a fuk.

Rozdělovat rozpočet, který je vyšší než v předcházejícím roce je docela příjemná věc.  Vzpomínám si, že jako děkan jsem si tento luxus mohl v posledních letech svého funkčního období užít.  Je příjemné kladně motivovat a přidávat na rozvoj. Od okamžiku, kdy jsem nastoupil do funkce rektora je tomu ale přesně naopak. Rozpočty jsou stále nižší a nižší a jde o to, kde a jak výrazně škrtat.  Nemusím asi dodávat, že spokojený není nikdo.  Ti, kterým narůstá výkon, dostanou méně, a těm, kteří se potácejí na hraně finanční propasti, není jak pomoci.

Stejně tak tomu bylo i na minulém zasedání Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace (RVVI).  Státní rozpočet na vědu bude v roce 2013 o více než 700 milionů nižší než v roce letošním. A situace se opakuje.  Veřejné vysoké školy v posledních letech zaznamenávají nárůst vědeckého výkonu.  Je to vidět na samotném RIVu, ale také na výsledcích publikační činnosti evidovaných na Web of Science. Snížení jejich institucionální podpory by byl nepochybně špatný signál.  Říct, že dostanete méně, i když jste lepší, není příliš motivující. Stejně tak argumentuje i průmysl, který díky podpoře vědy a výzkumu posiluje a upřímně, je to jeho výkon, který rozhoduje o tom, jak se bude naší ekonomice dařit. Tak se není co divit, že jednání trvalo více než 12 hodin vkuse a první relativně přijatelný návrh se objevil na stole v půl jedné ráno.  V podstatě základní přerozdělení probíhá mezi Akademií věd České republiky, MŠMT a ostatními rezorty.  Když někde chcete přidat, tak jinde musíte ubrat.  Výsledek je ten, že se odebralo více Akademii věd a ostatním rezortům ve prospěch vysokých škol a Technologické agentury ČR (TAČR). Konkrétně to znamená, že do institucionální podpory vědy a výzkumu na vysokých školách půjde o 200 mil. navíc a přibližně stejná částka navýší rozpočet TAČRu. Důležité je to, že právě ta druhá část se bude soutěžit a svým způsobem jak Akademie věd, tak vysoké školy mohou s průmyslem požádat o finanční podporu na rozvoj své další vzájemné spolupráce.  A právě ta je nesmírně důležitá. Vzájemné soupeření nám nepomůže.  Proto i jednomyslné schválení tohoto návrhu Státní rozpočtu na vědu, výzkum a inovace všemi členy RVVI má velký symbolický význam.  Prý se tak stalo po dlouhé době poprvé. To dlouhé jednání mělo cenu.