Blog

Vektor 3

08.05.2017
Inovační cyklus automobilek bývá kolem sedmi let a v polovině této doby se objeví tzv. face lift, který přinese mírné designové změny, ale jeho podstata je více v potřebě obnovy lisovacích forem než v představení nového, plně inovovaného modelu.

140 let inspirující patent

23.04.2017
Mezi první hračky (a možná i poslední a celoživotní), které většina kluků obdivuje a má ráda, patří autíčko. Jsou rádi, že si na něj mohou sáhnout a napodobit tatínka, jak řídí, poznat něco z techniky, která je obklopuje. S rostoucím věkem se zájem rozšiřuje a začne je zajímat i to, co je pod kapotou.

ČKR u nás i v Evropě

17.04.2017
Minulý týden byla naše univerzita hostitelem 140. Pléna České konference rektorů (ČKR), a tak v prostorách auly probíhaly rozpravy a diskuze k horkým tématům vysokého školství.

425:25

02.04.2017
Březnové slavnostní zasedání Vědecké rady VŠB – TU Ostrava, spojené s promocí nových doktorů a docentů, je tradičně pořádané u příležitosti Dne učitelů. Letos se konalo přímo v tento významný den 425. výročí od narození učitele národů Jana Ámose Komenského.

Od GPS ke GIS

26.03.2017
GPS navigace se dnes staly součástí našeho života a používáme je zcela automaticky, rutinně, a to nejen když jedeme autem, ale i při turistice, sportu, v běžném životě. A vzpomenete si na Vaši první zkušenost s touto technickou vymožeností posledních let? Kdy jste ji poprvé viděli, jak funguje? Předpokládám, že to bude tak cca před 17-20 lety.

Win-win-win

19.03.2017
Aula zaplněná nejen studenty, ale i reprezentanty firem, hledajícími absolventy připravené nastoupit na nabízené pozice. Taková byla atmosféra desátého ročníku veletrhu pracovních příležitostí Kariéra Plus. Zájem firem o účast na této akci roste a vede k rozšiřování ploch pro stánky, které letos byly i u kavárničky vedle knihovny.

7:2

12.03.2017
Poohlédnutí za událostmi a akcemi minulého týdne ukázalo, že emočně nejsilnějším zážitkem bylo čtvrté ostravské univerzitní derby v hokeji.

Budoucnost je ve vědě a výzkumu

05.03.2017
Věda, výzkum, inovace jsou slova, která se neustále opakují ve spojení s vysokými školami. Výstupy činností, které se za nimi skrývají, by měly přinášet naději do budoucna a nabídnout odpovědi, jak se podaří překonat určité problémy, co bude dál. Někdy to už vypadá jako klišé, když se sténá, jak je výzkum podfinancovaný.

Světlo na konci tunelu

26.02.2017
Když jsem ve čtvrtek zdravil účastníky finále Green Light a vzpomněl knihu mých klukovských let Prodavač novin světovým vynálezcem*, netušil jsem, že něco jako žárovka bude předmětem hned několika prezentovaných projektů.

Z lavice k tabuli

19.02.2017
Ne, nechci popisovat, co prožívají studenti, když jsou na cvičeních vyvolaní k tabuli. Chci se věnovat delšímu procesu, který je spojen s oběma místy, a to proměně studenta v pedagoga. Určitě všichni studenti vzpomínají na chvíle, kdy sledovali výklad svých učitelů u tabule.

Projektový Grand Slam

11.02.2017
Minulý týden jsem končil blog modifikací Faradayova citátu na jeho konci. V průběhu týdne jsem si uvědomil, že dnes je nutné ještě předsadit dvě slova: napiš a podej. Ano, mám na mysli návrh projektu. Faraday začal bádat v době, kdy grantové agentury nebyly.

Krájení dortu

05.02.2017
Určitě jste už mnohokrát zažili oslavy narozenin a krájení dortu. Všichni se těší na dobrotu a příjemnou atmosféru. Každý dostane svůj kousek, takovým standardním dortem se pohostí 12, možná někdy i 16 hostů. Pamatuji si, že někdy se třeba sourozenci ozvou „ty máš větší kousek“, obzvláště když to chutná, ale to k dětem patří.

Talentovaní studenti

29.01.2017
Během dnů otevřených dveří se prostory univerzity proměňují v náš veletrh pomaturitního vzdělávání. I pro „domácí“ je zajímavé projít se expozicemi kateder a prohlédnout si, s jakým vybavením mohou studenti pracovat a jaké experimenty budou provádět v laboratořích.

Dny otevřených dveří

22.01.2017
„Život bez slavností je jako dlouhá cesta bez hospod.“ Tímto citátem zpestřil slavnostní zasedání vědecké rady Fakulty stavební pan prof. Kyselka, emeritní profesor Katedry architektury, u příležitosti jejího dvacátého výročí založení.

Emeritní profesoři

15.01.2017
Akademické prostředí charakterizuje specifická vnitřní kultura, vypěstovaná na principu tradičních hodnot - akademických svobod a uznávání akademické hierarchie, zahrnující i princip seniority.

Koledníci

08.01.2017
Tradice říká, že Vánoce končí dvanáctý den na Tři krále, a tak je máme za sebou a nový rok 2017 před sebou. Příjemným završením tohoto období klidu byl příchod tříkrálových koledníků z naší mateřské školy.

PF 2017

24.12.2016
Advent byl završen posledním týdnem už bez výuky, a tak bylo více času na bilancování uplynulého roku a zamyšlení nad rokem příštím. Odráželo se to i v přáních, která jsem od vás přijal při osobních setkáních nebo dostal mailem či poštou. Za všechna moc děkuji.

Zápočtový týden

18.12.2016
Prosinec je bohatý na setkání se studenty. To s nejlepšími sportovci prozradilo, že vedle tradičních sportů jako tenis, lyžování, atletika jsou dnes populární i karate, florbal, futsal a dokonce i sportovní tanec. Naši studenti v nich vzorně reprezentují svou alma mater na akademických soutěžích u nás i v zahraničí.

Mikuláš pro všechny

11.12.2016
Druhý týden adventu byl spojen s Mikulášskou nadílkou, která se nově stala součástí tradičního vánočního večírku zaměstnanců univerzity. Přišly tak děti i vnoučata a bylo radostné sledovat, jak je baví a těší zábavný doprovodný program připravený fakultami a s jakou pokorou odříkávají básničky před Mikulášem pod dohledem čerta.

Advent 4.0

04.12.2016
Hektický program prvního adventního týdne se zklidnil až v pátek večer na Adventním setkání, které bylo v duchu motta hostitele Ingenuity for life.

Jak se daří alumni ve světě

28.11.2016
Pro učitele je vždy radostné, když se jejich studentům dobře vede, u vysokoškolských pedagogů je navíc radostí, když jejich studenti jdou dál a třeba i překonají své profesory. Je to cesta, jak posunout obor dál.

Krásná tečka za prvním týdnem s novou zodpovědností

18.11.2016
První týden života naší univerzity v situaci, kdy její rektor byl zvolen hejtmanem, končí a mnoho lidí v jeho průběhu hledalo odpověď na otázku: Jak to vlastně s tím rektorováním bude? Událo se několik významných událostí, které přinesly jasnou odpověď.