Blog

Vektor 3

Inovační cyklus automobilek bývá kolem sedmi let a v polovině této doby se objeví tzv. face lift, který přinese mírné designové změny, ale jeho podstata je více v potřebě obnovy lisovacích forem než v představení nového, plně inovovaného modelu. Naše Fakulta strojní není automobilkou, tak není svázána provozně-ekonomickými pouty, a proto si může dovolit každoročně představit výsledky své kreativity v oblasti vývoje nové Formule Student v podobě zcela nového monopostu. Stejně tak tomu bylo minulý týden, kdy tým studentů v aule univerzity slavnostně odhalil nový model Vektor 3.

Od předešlého modelu obsahuje řadu nových prvků, které postupně popsali jednotliví členové týmu, konstruktéři závodního vozu. Využitím karbonu a kompozitních materiálů dosáhli snížení hmotnosti, návrhem nových profilů křídel a difuzorů dosáhli lepší aerodynamiky a vyššího přítlaku. Návrh se nejdříve počítal s využitím 2D a 3D simulací, diagnostiku vozu zajišťují na tři desítky senzorů a WiFi přenos dat do měřicích počítačů v depu, rychlé řazení realizuje elektropneumaticky ovládaná převodovka.

Prezentace studentů zaměřené na jejich podíl na Vektoru 3 každého přesvědčily, že je to studentský projekt, kvalitně vedený pedagogy a zajištěný Institutem dopravy a fakultou. Z jejich vystoupení vyzařovalo nadšení, radost z týmové práce a touha po finálním úspěchu na závodech, které je čekají v létě. Společné dílo se jim podařilo díky jejich znalostem a schopnosti pomocí nich řešit konkrétní inženýrské úlohy, najít kvalitní a funkční řešení.  To vše se odehrává v týmu, ve kterém se setkávají, vzájemně poznávají, doplňují, a nakonec uznávají studenti různých oborů.

V hledišti byli vedle studentů a pedagogů i představitelé firem, z nichž mnohé podpořily projekt Formula Student. Určitě by si přáli získat takové absolventy do svých řad. Je to skvělá prezentace podmínek studia, možnosti seberealizace a praktických dovedností budoucích inženýrů na Fakultě strojní, na VŠB-TU Ostrava. Budeme jim držet palce, ať Vektor 3 uspěje na plánovaných závodech a oni sami ve svém studiu a následné profesní praxi.