Blog

ČKR u nás i v Evropě

Minulý týden byla naše univerzita hostitelem 140. Pléna České konference rektorů (ČKR), a tak v prostorách auly probíhaly rozpravy a diskuze k horkým tématům vysokého školství. Mezi ně určitě patří představy o novém modelu financování veřejných vysokých škol (VVŠ) od roku 2018, který představilo MŠMT, stejně jako návrh hodnocení veřejných vysokých škol v souladu s Metodikou 17+. Zejména první zmíněné téma vyvolalo reakci univerzit a přednesené souhrnné stanovisko ČKR obsahovalo konkrétní připomínky a podněty ke korekci předloženého návrhu, které byly vyslechnuty reprezentací MŠMT a budou předmětem dalších jednání. Z obou stran jednacího stolu však zněla shoda na tom, že nezbytnou podmínkou pro implementaci nového modelu financování je navýšení rozpočtu v kapitole VVŠ, což se dostalo i do usnesení pléna v podobě podpory požadavku paní ministryně o navýšení rozpočtu VVŠ o 4,5 mld. Kč.

Věřme, že se podaří záměr naplnit, a posílit tak postavení veřejných vysokých škol. Pokud jejich ekonomické zajištění bude tvořit určitá základní stabilní složka a dále výkonově orientovaná složka umožňující růst, bude pak možné uvažovat o principech autonomie univerzit, jak se o nich hovořilo na výroční konferenci European University Association (EUA) začátkem dubna. Tématu se věnovaly čtyři sekce zaměřené na organizační autonomii, finanční autonomii, autonomii akademických pracovníků a akademickou autonomii. Na tomto výročním shromáždění EUA, která sdružuje univerzity a národní konference rektorů ze 47 zemí, zaznamenala významný úspěch i ČKR, která do voleb nových členů boardu EUA nominovala paní prof. Hanu Machkovou, rektorku Vysoké školy ekonomické v Praze. Její zvolení bylo přesvědčivé a zajišťuje tak reprezentaci českých univerzit v prestižní evropské organizaci univerzit.

Všichni účastníci jednání ČKR odjížděli s dobrým pocitem z návštěvy naší univerzity. Přispělo k němu nejen příjemné prostředí, ale také výborná organizace akce zajištěná rektorátem, za kterou chci upřímně poděkovat.